Kaynak Laneti ve ABD Arasında Kalan Bir Ülke: Venezuela
Mart 24, 2018

Daimi Nezaretçi Eğitiminde Üzerinde Düşünülmesi Gereken Konular

Bilindiği üzere yeni maden kanunuyla birlikte “Teknik Nezaretçilik” kaldırılmış yerine “Daimi Nezaretçilik” getirilmiştir. Bununla birlikte “Daimi Nezaretçilik” eğitimleri MİGEM yeni ismiyle MAPEG tarafından Kamu İştiraklerinden hizmet alımı şekliyle verilmeye başlanmış olup, dersler MİGEM, TKİ, TTK, özel sektör ve Hacettepe Üniversitesinden öğretim üyelerinin katılımıyla sağlanmaktadır. Yaklaşık 2 senedir verilen eğitimlerde dikkatinizi çekmek istediğimiz bazı noktalar bulunmaktadır.

 

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Derslerinin Azaltılması

 

Gerekçe: Daimi Nezaretçi Maden Mühendisi, ocaklarda İş sağlığı ve güvenliği uzmanı değildir. Sahadaki madenin projeye uygun olarak üretilmesinden sorumludur. Maden Mühendisinin bu görevini en verimli şekilde yapabilmesine yönelik eğitimler verilmelidir. Elbette Daimi Nezaretçi de iş sağlığı ve güvenliği hususlarına maksimum seviyede dikkat etmelidir, ancak ders ağırlığının asli görevlerindeki verimliliğin arttırılmasına yönelik derslerin verilmesi daha uygun olacaktır.

Bu nedenle eğitimde yer alan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bazı dersler kaldırılması gerekmektedir. Sadece iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliği kanunun madencilik sektöründeki uygulamaları, İş kazaları ve meslek hastalıklarının cezai ve hukuki sonuçları dersleri yeterlidir.

 

Kaldırılması önerilen dersler:

Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği dersi (1 saat)

Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği teftişleri dersi (1 saat)

 

  1. “Daimi Nezaretçilik Atanması, İstihdamı, Görev Yeki ve Sorumlulukları” Dersi içeriği değiştirilmelidir

 

Gerekçe: Eğitime gelen Daimi Nezaretçi Maden Mühendisleri için en önemli konu Daimi nezaretçi atama ve istifa evraklarının doldurulması ve firmaların SGK giriş çıkış zamanlarının nasıl olacağıdır. Zira firmalar bu konuda yanlış bilgilere sahip, SGK çıkışı yaptıklarında DaimiNezaretçi istifa etti diye düşünüyor ve cezai işlemlere maruz kalıyorlar.

Bu yüzden atama ve istifa işlemlerinin migem’de yapılması için izlenmesi gereken yollar, bu işlemler sırası nasıl olmalı, hangi formlar ve ekler konulmalıdır gibi konuların detaylı anlatılması gerekmektedir. Ayrıca kanun gereği doldurulması zorunlu olan Daimi Nezaretçi Defteri’nde nelerin yer alması gerektiği bilinmesine rağmen, bu bilgilerin defterde yeralma şekillerinde yanlışlıklar yapıldığı, özellikle yeni mezunlar tarafından tam olarak neler yazılacağı bilinmediğinden Daimi Nezaretçi defterinin doldurulması hususu mutlaka işlenmeli, hatta örnekler verilmelidir. Bu dersin bu konuları içine alacak şekilde genişletilmesi ve MİGEM tarafından yetkin biri tarafından verilmesi gerekmektedir.

 

  1. “Mermer İşletmeciliği” Dersi tek derse düşürülmelidir.

Gerekçe: Mermer işletmeciliği madencilik alanında en az konuyu içeren derslerden birisi olduğu için ders saati 1 derse düşürülmeli, bunun yerine Açıkocak, Yeraltı madenciliği gibi daha teferruatlı dersler eklenmelidir.

Kaldırılması Önerilen ders:

“Mermer İşletmeciliği” dersinin 1 saati

 

  1. “İmalat haritaları ve Topoğrafya” dersi kaldırılmalıdır

 

Gerekçe: İmalat ve Topoğrafya haritaları Harita mühendisleri ve teknikerleri tarafından hazırlanarak YTK tarafından MİGEM’e verilmektedir. Bu yüzden Bu derse ihtiyaç yoktur.

 

Kaldırılması Önerilen ders:

İmalat Haritaları ve Topoğrafya (1 saat)

 

  1. Kaldırılan 4 saatlik derslerin yerine aşağıdaki derslerin ilave edilmesi uygun olacaktır.

 

Yeraltı İşletmeciliği (2 saat)

Gerekçe: Madencilik alanın en önemli üretim yöntemi yeraltı madenciliğidir. Bu yüzden böyle bir dersin ilave edilerek yeraltında çalışacak Daimi Nezaretçi Maden Mühendislerinin bilgilerinin genişletilmesi yerinde olacaktır.

 

Açık Ocak İşletmeciliği (2 Saat)

Gerekçe: Yeraltı madenciliğinde olduğu gibi Açık ocak madenciliği de madencilik sektörünün 2 temel taşından birisidir. Bu yüzden böyle bir dersin ilave edilerek açık ocakta çalışacak Daimi Nezaretçi Maden Mühendislerinin bilgilerinin genişletilmesi yerinde olacaktır.

 

 

  1. SINAV’ların kaldırılması

 

Gerekçe: Lisans eğitimi alarak Maden Mühendisi diploması almış bir Maden Mühendisine çalışabilmesi için gerekli belgenin verilmesinde bir sınava ihtiyaç duyulmamalıdır. Maden Mühendisi zaten 4 yıl boyunca yeraltı yada açık ocak işletmeciliği nasıl yapılır, nelere dikkat edilir, maden kanunu vs. konularında eğitim alarak derslerinde başarılı olmuş ve diploma almaya hak kazanmıştır. Böyle bir sınavla belge verme durumu diplomasına kısıtlama getirmektedir. Kanun kapsamında eğitim verilmesinde bir sıkıntı yok ancak eğitim sonrasında bir sınava ihtiyaç duyulmaması gerekmektedir. Böyle bir durum Daimi Nezaretçi adayları tarafından olumlu tepkiyle karşılanacaktır.

 

 

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: