TESPAM bünyesinde telif haklarına tabi ve ticari niteliği olan bazı projeler ile ilgili çalışma grupları yürütülmektedir. Bu proje grupları hakkında bilgi almak ve müdahil olmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İlgili proje gruplarından bazıları:

 • Metan Hidrat kaynaklarını arama ve üretme teknikleri
 • Yüksek sülfür oranına sahip olan karbonat kayaç petrol rezervuarlarında bakteri enjeksiyonu ile üretimin arttırılması
 • Ağır petrol sahalarında kurtarımı ekonomik olarak arttırmaya yönelik yeni yaklaşımlar
 • Kömür gazı potansiyelinin değerlendirilmesi için yeni teknikler
 • Offshore rüzgar sistemleri ve nitelikli enerji yaklaşımları
 • Dalga enerjisinden ekonomik enerji üretim teknolojileri
 • Commercial coal gasification technologies
 • Petrol rezervuarlarında biyoçeşitlilik
 • Pasif sismik çalışmaları
 • Dalga enerjisinden enerji üretiminde yeni yaklaşımlar
 • Evlere yönelik enerji verimliliği konseptini genişletme
 • Denizlerde rüzgar verisi toplamada yeni yaklaşımlar