TESPAM bünyesinde faaliyet gösteren iş geliştirme koordinatörlüğü, TESPAM’ın faaliyetleri için gelir sağlamak amaçlı;

  • yardım ve sponsorluk toplama,
  • talebe karşın ücreti mukabilinde analiz raporları hazırlama,
  • danışmanlık ve eğitim hizmetleri verme

gibi işlevleri yürütmektedir.

Bu gibi konularla ilgili bkayael@tespam.org adresi ile temasa geçebilirsiniz.

Ayrıca TESPAM bünyesinde verilebilecek danışmanlık hizmetlerini anlatan kataloğa erişmek için lütfen tıklayınız.