MEDENİYET COĞRAFYAMIZA YÖNELİK PROJE ÜRETİM YAZ OKULU SERTİFİKA PROGRAMI
Ağustos 5, 2019

MEDENİYET COĞRAFYAMIZA YÖNELİK PROJE ÜRETİM YAZ OKULU SERTİFİKA PROGRAMI (TRABZON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDENİYET COĞRAFYAMIZA YÖNELİK

PROJE ÜRETİM YAZ OKULU

SERTİFİKA PROGRAMI

(TRABZON)

 

 

Açıklama:

 

Bu program lisans eğitiminde 3 yada 4. sınıfta okuyan ve yüksek lisans yada doktora yapan öğrencilere yönelik düzenlenecek olan, ücretsiz bir eğitim paketidir. Bu eğitim paketi kapsamında öncelikle Türkiye’nin cihanşümul vizyonundan ve medeniyet coğrafyası bilincinden bahsedilecek ve sonrasında bu alanda uygulamalı olarak projeler üretilecektir.

Bu kapsamda toplamda 30 kişilik bir kontenjan açılacaktır.

Program sonunda bütün katılımcılar, nasıl proje hazırlanacağını, nasıl proje yönetileceğini, ilgili projelere hangi yollarla finansman bulunabileceğini ve raporlama – yazım tekniklerini öğrenmiş olacaklardır. Ayrıca bütün katılımcılar oluşturulan 3 kişilik grupların birinde yer alarak, somut bir projeyi hazırlama fırsatı elde edeceklerdir. Bunların yanı sıra, üretilen projenin hayata geçmesi ve finans temini gerçekleşmesi durumunda da, projenin yürütülme safhasında da yer alma imkanına kavuşacaklardır.

Süre: 1 hafta eğitim + 1 ay Proje Yazma Süreci + Proje Tanıtım Sempozyumu

 

Yer: Trabzon / Trabzon Üniversitesi

 

Takvim:

 • 1 Temmuz duyuruya çıkılması
 • 1 – 26 Temmuz başvuruların alınması ve listelerin hazırlanması
 • 29 Temmuz – 2 Ağustos eğitim süreci
 • 2 Ağustos – 31 Ağustos proje yazım süreci

İçerik – Konu Başlıkları:

 

 • Medeniyet Coğrafyası Bilinci
 • Türk – İslam Dünyasında Yakın Geçmiş ve Mevcut Durum
 • Büyük Bir Kalkınma Hamlesi İçin Gereksinimler (Çalıştay Formatında)
 • Fikir-Proje-Yaklaşım Üretmek, Yazmak ve Raporlamak
 • Proje Fikrinin Oluşturulma Süreci
 • Proje Dokümanlarının Niteliği
 • Proje Konuları ve Kriterleri
 • Mali ve Teknik Yardım Alınabilecek Kuruluşlar
 • Projelerde Finansman Öncelikli Konular
 • Hibeler ve Finansman Kaynakları Konusunda Bilgilenme Kanalları
 • Projenin amaca uygunluğu/Proje Seçimi
 • Projenin tarafları ve hedef kitle açısından uygunluk
 • Başvuru sahiplerinin uygunluğu
 • Projenin uygulanabilirliği ve uygulanabilirliği arttırmaya yönelik stratejiler
 • Finansman kriterleri açısından maliyetlerin uygunluğu
 • Projenin sürdürülebilirliği
 • Proje çıktılarının denetlenebilirliği, ölçme/değerlendirme kriterleri
 • Proje içeriğinin oluşturulması “Mantıksal Çerçeve”
 • Projelerin esasa ilişkin şartları
 • Projelerin usul şartları
 • Projelerin şekil şartları
 • Büçeleme yöntemleri
 • Bütçelemede esasa ilişkin şartlar
 • Bütçeleme usulleri
 • Bütçelemede şekil şartları
 • Bütçe Örnekleri
 • Sözleşme ile getirilen yükümlülükler konusunun değerlendirilmesi
 • Uygulama sürecinin denetlenmesi
 • Raporlama yöntemleri
 • Ölçülebilir sonuçlar ve ölçme yöntemleri
 • Ek bilgi yükümlülükleri ve süreç içindeki değişikliklerin formülasyonu
 • Proje bütünlüğünün sağlanması açısından “Mantıksal Çerçeve”
 • Raporların Bir Doküman Olarak Niteliği
 • Raporların Teknik ve İçeriksel Niteliklerini Belirleyen Etmenler
 • Raporların Ana Konuları ve Konularına Bağlı Kriterleri
 • Türlerinden bağımsız olarak bir raporda yer alması gerekli temel unsurlar
 • Türlere bağlı olarak bir raporda yer alması gerekli temel unsurlar
 • Rapor Hazırlama Esasları
 • Tümden gelim / Tüme varım
 • Tez / Antitez / Sentez
 • Rapor Konusunun Seçimi ve Amaca Uygunluk Kriterleri
 • Raporun boyutunun önceden belirlenmesi / yararları
 • Rapor içeriğinin oluşturulması / “Mantıksal Çerçeve” oluşturulması
 • Örnek “Mantıksal Çerçeve” çalışması
 • Türk-İslam kültüründe Akılcı yaklaşım ve bilgi felsefesi
 • Proje Konularına Karar Verilmesi ve Uygulamalı Proje Yazım Çalışmaları
 • Eş zamanlı olarak hazırlanan projelerin ortak değerlendirilmesi

 

 

Kimler Katılmalı:

 

Bu programa üniversitelerde:

 • 3 veya 4. sınıflarda lisans eğitimi gören,
 • Yüksek lisans yada doktora yapan herkes katılabilecektir.

 

Başvuru sahibinin ikinci dil olarak İngilizce, Arapça yada Rusça bilmesi tercih sebebidir.

Kontenjanlar sınırlıdır.

 

Not:

 

Program süresince ilgili konu başlıkları teorik olarak anlatılacaktır. Sonrasında ise proje konu başlıklarına karar verilmiş olunarak, proje yazım çalışmalarına başlanılacaktır. Toplamda 3 kişiden oluşan 10 adet proje grubu oluşturulacaktır. İlgili proje grupları sonraki süreçte ilgili eğitmelerimiz ile irtibat kurarak, projelerini 1 ay içerisinde hazırlayıp sunacaklardır.

 

Sunulan projeler değerlendirilip, onaylandıktan sonra basılacak ve yayınlanacaktır.

Basım süreci sona erdikten sonra, bütün projelerin tanıtımının yapılacağı bir sempozyum organize edilecek ve proje hazırlayıcılarının, projelerini sunmaları istenecektir.

 

Sunum sonrasında ilgili aşamaları tamamlayan bütün katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaktır.

 

Ayrıca finansal kaynak ayrılması için uygun görülebilir olan bütün projelerin hayata geçmesi ile ilgili çalışmalar başlatılacaktır.

 

Eğitime tüm katılımcıların bilgisayarları ile gelmeleri gerekmektedir.

Bir cevap yazın