Biyodizel
Ağustos 29, 2019
Çin Gaz Üretimini 2040’a Kadar İki Katına Çıkarabilir mi?
Eylül 2, 2019

Petrol Tankerleri için Petrol Nakliye Maliyeti Nedir?

030629-N-4790M-002 Central Command Area of Responsibility (Jun. 29, 2003) -- Commercial oil tanker AbQaiq readies itself to receive oil at Mina-Al-Bkar Oil terminal (MABOT), an off shore Iraqi oil installation. AbQaiq is the first commercial vessel to receive a post-war shipment of crude oil for export at Mabot. AbQaiq is scheduled to take on an estimated 2 million barrels of crude oil. U.S. Navy and coalition forces are helping to provide security, enforcing an exclusionary perimeter around the terminal. U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Andrew M. Meyers. (RELEASED)

Petrol Tankerleri için Petrol Nakliye Maliyeti Nedir?

Petrol dünyadaki en önemli enerji kaynaklarından biridir.Her yıl birçok şirket petrolün bir noktadan çıkarılması ve başka bir lokasyona taşınması için çok önemli yatırımlar yapmaktadır.Petrolün taşınmasında önemli riskler bulunmakla beraber güvenli yolların da olduğunu hatırlatmakta fayda var.Petrol tren yolları,petrol boru hatları,petrol tankerleri ve çeşitli tırlar ile taşınabilmektedir.Seçilen taşıma yöntemi petrolün miktarına ve taşınılacak noktanın lokasyonuna bağlı değişmektedir.

Petrol tankerleri ise en önemli taşıma araçlarından biri olmakla beraber yüklü miktarda yakıt taşıyabilirler.Taşıma maliyetleri tırlar ve petrol kamyonlarına göre daha ucuzdur.Petrol tankerleri genellikle bir kıtadan diğer bir kıtaya petrol taşımak için kullanılmaktadır.Barges adıyla bilinen petrol tankerlerine kıyasla daha küçük olan taşıma aracı genellikle römorkörler tarafından itilirler ve bu nedenle uzun mesafelerde petrol taşımak için kullanılmazlar genellikle daha sakin suda seyahat etmek için kullanılırlar.

Bir petrol tankerinin nakliyesi için gerekli olan maliyet nedir? Taşıdığı ağırlığa göre fiyatları değişmekle beraber 32.000-45.000 DWT’deki(dead weight tonne) petrol tankerlerinin maliyeti 43 milyon ABD Doları iken, 80.000-105.000 DWT’nin maliyeti 58 milyon ABD Doları’dır. 250.000-280.000 DWT petrol tankerinin nakliye petrolü için 120 milyon dolar harcanmaktadır. Dahası, tankerler 250 bin 2000 bin varil nakliye için günlük 40 bin dolar – 70 bin dolar bedelleri vardır. Yani, matematiksel olarak, maliyet tüm masrafları ekledikten sonra 1.00$ / varil / 1000 mil’e düşmektedir.

Gemisini müşteriye teslim eden bir gemi sahibine “kargo” verilir. Bu, kiralama limanından yükleme limanından salıverme limanına olan tüm yolculuğu kapsaması için kabul edilen brüt gelirdir. Bu gelir, mal sahibinin seyahatini üstlenme masrafını, gemiyi çalıştırma masrafını  ve bir gemiye sahip olmakla ilgili farklı masrafları dikkate almak için kullanılır. Bazı sabit masraflar, ulaşım kuruluşları arasında fiyat dalgalanmalarından en önemlisi olan kritik maliyetler dalgalanma göstermektedir ve dolayısıyla her biri  bireysel breakeven maliyetlerine sahip olacaktır.Ancak, bu sabit masraflar bir kez güvence altına alındığında, tüm ilave gelirler fayda sağlar. Gelir, kuruluşlar ve piyasa gözlemcileri tarafından “Günde Dolara Eşdeğer (TCE)” olarak adlandırılan ‘günde far dolar’a kadar muhasebeleştirilir.

 

Nakliye Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Aşağıdaki tabloda, kargo maliyetinin nasıl belirlendiğine dair kapsamlı bir çalışma örneği verilmektedir. Kargo almak için çeşitli gemiler nitelikli olacak ve satıcı (kargo sahibinin kargoyu taşımak için dopru gemi tipini seçmesi), potansiyel gemi sayısını azaltacaktır Bu prosedür aynı şekilde, gemi sahipleri kendileri tarafından da yürütülecektir, çünkü bazıları herhangi bir sebep için olası bir tekliften (koordinasyon, maliyet, teklif edilebilecek başka bir yük vb.) Herhangi bir potansiyel teklifi kabul edecektir.

Aşağıda, çeşitli tanker boyutlarıyla ilişkili maliyeti açıklayan tablo bulunmaktadır:

Tablo 1:Tanker boyutlarına bağlı maliyetler (Kaynak: https://www.worldoiltraders.com/petroleum-tanker-vessels/)

Potansiyel gemi sayısı ne kadar yüksekse, muhtemel kargo oranı o kadar düşük olacaktır ki muhtemelen yasal olarak teklif veren teklif sahipleri de maliyetten daha fazla ağırlık taşıyacağı anlamına gelmelidir. Her durumda, son işlem prosedüründen geçmek için sadece tek bir geminin seçileceğini görmek çok önemlidir. Yük sahibi, geminin yelkençilik ve ticarete uygunluğu konusundaki denize elverişliliğini geçmişteki test sonuçları ve incelemeler ile değerlendirecektir.

Petrol Tankerleri ile Petrol Ticaretini Etkileyen Faktörler

Petrol tankeri ile petrol ticaretini etkileyen bazı faktörler şunlardır:

Ham Petrolün Üretiminin Fazla Olması:

Ham petrolün üretim fazlası olacak şekilde üretilmesi petrol üretim maliyetlerini azaltır.Enerji tüketen ülkeler bu koşullardan yarar sağlayarak düşük petrol varil fiyatlarından bu petrol rezerv edebilirler.Bu üretim fazlalığı
, ham petrol çıkarma işleminden rafine edilmemiş petrolün ham petrol işçiliği için rafinerilere yönelik  yüksek talebe de yol açacaktır.

Jeopolitik Gelişmeler:

Petrol arzı ile birlikte, jeopolitik gelişmeler ek olarak ham petrol tanker ticareitnde de önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, İran’a dünya çapındaki yaptırımlar yükselirken, varyasyon seviyelerini koordine etmek için petrol oluşumunu ve ihracatını desteklemeye güveniyor. Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ekonomileri, artık Atlantik Havzası’ndan kritik seviyede  ham petrol  ithal ediyor. İran petrolünün kullanılabilir hale gelmesinden sonra, Asya ekonomileri jeolojik olarak daha yakın olan İran’a yönelmesi beklenmektedir. İran daha fazla petrol ihraç etmeye başladığında, ham petrol tanker ticaretinde daha belirgin nakliye hacmi görülmesi muhtemeldir.

Ham Petrol Fazlalığı:

Ham petrolün fazla olması da gemileri işletmek için yakıt maliyetinde bir düşüşe yol açar. Yaygın olarak bunker fiyatı veya gemi yakıt fiyatı olarak bilinen bu yakıt maliyeti, ham petrol fiyatları ile oldukça ilişkilidir. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş ham petrol tankeri şirketlerinin işletme maliyetlerini düşürmesine yardımcı olsa da, sözleşme müzakerelerinde faydaları çoğunlukla olumsuz müşterileri olumsuz yönde etkilemektedir. İşletme maliyetleri düşük olduğunda, müşteriler tüm işletme maliyetlerini üstlenmeyi seçebilmektedir.

Rekabetin Artması

Ek olarak, dünya üzerinde yer alan çeşitli yakıt merkezleri arasındaki rekabet de benzer şekilde nakliye yakıt maliyetlerini ve ardından ham tanker gelirlerini etkilemektedir. Örneğin, Rotterdam’daki rekabetin artması göz önüne alındığında, Rus St. Petersburg limanı,yakıt maliyetlerini geçikmelere bağlı olarak düşürmek zorunda kaldı. Ham petrol tankerleri bu tür bozulmalarla kar etmektedir, ancak bu avantajların çoğu nihai müşterilere aktarılmaktadır.

 

Rafine Edilen Ürünlerin Etkisi:

Rafine edilmiş petrolün etkisi de aynı şekilde petrol tanker aracığılığı ile ticareti sektöründe dolambaçlı bir iş olduğunu varsayılmaktadır. Rafineri işlemi ham petrolü girdi olarak kabul eder ve kullanıma hazır rafine edilmiş petrol üretir. Ham petrol rafine türüne bağlı olarak, prosedür aynı şekilde nafta, olefinler, asphalten  ve  yakıt gibi satılabilir yan ürünler çıkarıtr. Çeşitli ham petrol türleri düzenli olarak son ürün veya yan ürün için ilgi duyulan ülkelerde rafineriler aracılığı ile yönlendirilir. Örneğin, gazyağı Hindistan’da yaygın olarak yakıt olarak kullanılmaktadır. Orta Doğu’dan gelen ham petrol, özellikle lamba yağı yapımına uygundur. Hindistan’da lamba yağına olan talebin artması, Orta Doğu ham petrolünün Hindistan rafinerilerine taşınması için daha fazla talep ile sonuçlanacaktır.

 

Çeşitli Masraflar:

Ham petrol tankeri işletmesindeki diğer maliyetler ve tehlikeler, korsanların tankerleri eline geçirebileceği , felaket veya korkunç iklim koşullarından ödeme ve zarar oluşabileceği tehlikeli unsurlar içermektedir. Bu tür bölümlere karşı koruma, ham tankerler için büyük bir operasyonel giderdir.

  

Bağlantılı Sorular:

 

Petrol Tankerleri Ne Kadar Yakıt Tüketiyor?

Tankerler her yıl yaklaşık 2.000.000.000 ton (2.2 x 109  ton) petrol hareket ettiriyorlar. İkincisi, sadece boru hatlarına yeterlilik seviyesine gelince, tanker tarafından yapılan normal yakıt nakliyesi masrafı, her 1 ABD galonu (3.8 L) için yalnızca birkaç ABD senti eklemektedir.

Bir Varil Petrolün Taşınmasının Maliyet Kalemi Nedir?

Üretim maliyetleri ülkeden ülkeye değişmekle beraber.Minimal maliyet Suudi Arabistanda varil başına 8.98$ varil başınadır.En yüksek maliyet ise Birleşik Krallıkta varil başına 44.33$ /varil içindir.Ortalama olarak Kanadayı baz alabiliriz.Kanada içinse varil başına 26.24 $/ varil’dir(The Conservation,2018).

Okyanus Yollarıyla Petrol Ticareti Maliyeti

Her gün yaklaşık 55.000 ABD Doları (ABD) petrol tankerleri ( sözleşme maliyetleri, kayan depo kullanan satıcılar geminin yakıtı (her varil için ayda 3 sent), liman destek maliyeti (her varil için ayda 10 cent) )ödemek zorundadır.

Sonuç

Diğer tüm emtialar gibi, talep ne kadar fazlaysa nakliyesi de o kadar fazla ilgi görmektedir. Ham petrol için de bu durum aynıdır ve 2014 yılının son çeyreğinde petrol piyasasındaki varil petrol fiyatlarının keskin düşüşü, hem petrol hem de petrol taleplerinin çok hassas bir şekilde değerlendirildiği ABD ve Avrupa’da talebin artmasına neden olmuştur. Petrol ürünlerine olan talebin artmasıyla birlikte, dünyanın dört bir yanındaki rafineriler tarafından giderek daha fazla ham petrol talep edilmektedir. Bu nedenle, ham petrol tanker ticareti önemli bir konuma geldi.

 

Ham petrol tankerleri, enerji değer zinciri içinde arz talebin sağlanması konusunda temel bir görev üstlenmektedir. Temel görevi ham petrolün üretim noktasından rafineriye taşınmasıdır.

 

 

 

 

Kaynakça:

Kubursi, A. (2019, January 30). Understanding the rollercoaster ride of oil prices. Retrieved from https://theconversation.com/understanding-the-rollercoaster-ride-of-oil-prices-97848

“Crude oil tanker rates below levels to cover voyage costs”. SeaNews Turkey. 2011-08-16.

http://www.worldoiltraders.com, W. O. T. |. (n.d.). Petroleum Tanker Vessels. Retrieved from https://www.worldoiltraders.com/petroleum-tanker-vessels/

(n.d.). U.S. Energy Information Administration – EIA – Independent Statistics and Analysis.Retrieved from https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=17991

 

 

 

 

Can Yücel
Can Yücel
Can Yücel, lise eğitimini Jale Tezer Koleji’nde 2016 yılında Matematik ve Fen Bilimleri dalında tamamlamış, 2016 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği’nde lisans eğitimine devam etmektedir.2017’de PwC’de,2018 yılında Türkiye’deki en büyük özel sektör yatırımı olan Star Rafineri (Socar Turkey Aegean Refinery)’de,2019 yılında Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu (EPDK) bünyesinde görev almıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Bir cevap yazın