TESPAM bir devlet kurumumudur?

Hayır. TESPAM sivil bir düşünce kuruluşudur.

TESPAM hangi alanda, ne gibi faaliyetler göstermektedir?

TESPAM enerji politikalarını merkeze alan, bu alan dahiline entegre edilebilecek, enerjinin bütün yönleri ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bu minvalde çalışmalar üretmekte, projeler geliştirmekte, ilgili makamlara yönelik özel raporlar ve bilgi notları hazırlamakta, organizasyonlar düzenlemekte, yayınlar ortaya koymakta ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

TESPAM’a nasıl katılınabilir? Her hangi bir aidatı veya zorunlu toplantı trafiği söz konusu mudur?

TESPAM üretimi hedefleyen ve bu hedeflerine ulaşmada en pratik çözüm önerileri geliştiren bir araştırma merkezidir. Bu bağlamda gereksiz zaman sarfiyatı olan, katma değeri olmayan organizasyonlarla, etkinliklerle ve toplantılarla uğraşmamaktadır. Bunlardan ziyade, ülkemizin ve küresel literatürün ihtiyacı olan önemli konulara ve sorunlara yönelik yeni bakış açıları geliştirmek, yeni fikirler ortaya koyabilmek maksatlı sürekli çalışma üretmeye gayret göstermektedir. Zaten ortaya koyulan çalışmaların kalitesi uluslararası arenada dikkat çektiğinden, TESPAM bir hayli bilinirlik elde etmiştir.

Bu kapsamda TESPAM’a katılmanın her hangi bir koşulu bulunmamaktadır. Önemli olan araştırmaya, düşünmeye, yeni fikirler üretmeye ve bunları kaleme almaya yatkın olmaktır. Söz konusu niteliklerin mevcudiyeti ekibe dahil olmak için yeterlidir.

Ayrıca TESPAM bünyesinde zaman alan ve üretime döndürülemeyen nitelikte toplantı yapılmamaktadır. Ortak çalışma üretilmesi hususlarında da, mümkünse iletişim araçları kullanılarak çözüm elde edilmekte, en son ihtimal olarak çalıştay ve toplantılar organize edilmektedir. Zaten ABD, İngiltere, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Katar, Hollanda, KKTC gibi birçok farklı ülkede ikamet eden uzmanlara sahip olan TESPAM’ın çalışma üretirken, alternatif yaklaşımlar geliştirebilmesi çok gereklidir.

Son olarak, katılımın her hangi bir aidat zorunluluğu da bulunmamaktadır.

TESPAM’ın Ankara dışında ofisi var mıdır?

İstanbul ve Bakü’de de ofisleri bulunmaktadır.

Kısaca TESPAM’ı açıklamak gerekirse nasıl bir ifade kullanılabilir?

TESPAM Türkiye’de enerji politikaları odaklı faaliyet gösteren ilk sivil düşünce kuruluşudur. Ayrıca ingilizce akademik ve popüler dergileriyle, farklı hususlardaki yeni yaklaşımlarıyla, ortaya koyduğu çalışma miktarı ve içerikleriyle enerji alanında bir numaradır.