TESPAM Türkiye’de enerji politikaları alanında en çok çalışma üreten, yaptığı projeksiyonlar, tutarlı analizler ve bölgesel çalışmalar ile en çok takip edilen ve beğeni toplayan sivil platformdur.

Sahip olduğu uzman kadrosu, çok disiplinli çalışma ekipleri, veri tabanları ve bölgesel tecrübeleri ile, dünyanın her hangi bir coğrafyasına yönelik isteğe bağlı olarak değişebilen;

 • ticari veya stratejik analizler,
 • raporlar,
 • çalışmalar,
 • bilgilendirme sunumları,
 • çalıştaylar

iş birliği çerçevesinde yapılabilmektedir.

Örnek vermek gerekirse;

 • Ülke risk ve yatırım raporları,
 • Uzun dönemli projeksiyonlar,
 • Sektörel analizler,
 • Enerji projelerinin ekonomik modelleri,
 • Son yatırım kararı öncesi 3rd party değerlendirme raporları,
 • Yatırım karar destek raporları,
 • Pazar ve tüketim analizleri,
 • Enerji fiyat analizleri,
 • CBS tabanlı bölgesel enerji atlası çalışmaları,
 • Bölgesel iş geliştirme strateji raporları

gibi birçok farklı alanda ve şekilde çalışma hazırlanabilmektedir.

İlgili çalışmanın gizlilik ve ticarilik durumuna göre, taraflar arasında süreç başlamadan bazı sözleşmelerin imzalanması gerekmektedir.