TÜRK ENERJİ BİRLİĞİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (TEBAM)

 

Tüm Türk Milleti’ni bir araya getirme ve aynı hedef doğrultusunda birlikte hareket etmesini sağlama fikri, tarihte var olmuş ilk Türk Devletlerinden bu yana hala popülerliğini korumakta ve farklı platformalarda bir misyon olarak vurgulanmaktadır.

Bu fikir her ne kadar bu derecede köklü olsa da ve günümüzde var olan Türk Devletleri tarafından siyasi olarak destekleniyor görülse de, ne yazık ki somut adımlar atılamamıştır.

Böylesi bir birlikteliğin gerçekleşebilmesi için, bu birliktelikte yer alacak devletler ve ilgili akraba toplulukların ekonomi, kültür, ticaret, enerji ve siyaset gibi alanlarda ortak çalışmalar geliştirmesi gerekmektedir. Ortak çalışmalar geliştirilmesi gereken alanlardan bir tanesi olan enerjinin önemi günümüz küresel politikalara, siyasi ve ekonomik gelişmelere etkisi ve mevcut Türk Devletlerinin kaynakları dikkate alındığında daha iyi anlaşılacaktır.

Bu önemin idrakinde olan TESPAM, bünyesinde Türk Enerji Birliği Araştırmaları Merkezi (TEBAM)’ni kurmuştur.  TEBAM, tüm Türk Devletlerinin ve akraba topluluklarının yaşadığı ve iletişimde olduğu coğrafyalarda enerji kaynakları, arz-talep dengeleri, teknik-altyapısal-teknolojik-finansal-vb. kaynakların yeterlilikleri, gelecek projeksiyonları ve sektöre etki edecek diğer etkenler gibi alanlarda araştırmalar yaparak enerji alanındaki iş birliğini geliştirecek fikirler-stratejiler-projeler ve çalışmalar üretmeyi hedeflemektedir.