DAİMİ NEZARETÇİ EĞİTİMİNDE ÜZERİNDE DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN KONULAR
Eylül 29, 2018
Türkiye – Rusya Arasında Başlatılan Yerel Para Birimleriyle Ticaret Üzerine
Ekim 5, 2018

Türkiye’de Enerji Alanında Mühendislik Eğitimi Envanteri Oluşturulması İhtiyacı

Birçok üniversitede enerji alanı kapsamına giren mühendislik eğitimi verilmektedir. Fakat kendi alanlarındaki eğitimlerini tamamlayan mühendislerde genel anlamda;

 • İlgili sektörlerine aşina olamamak,
 • Sektörde ihtiyaç duyulan niteliklere ve altyapıya vakıf olamamak,
 • Yeni eğitimlerle desteklenmeye muhtaç olmak,
 • Uygulamadan uzak, çoğunlukla teori bazında, üretime ve yeni fikirler geliştirmeye katkı sağlayamayacak yetersiz bir eğitim altyapısına sahip olmak,
 • Bu sebeple sektörde karşılaştıkları sorunları tespit etme, doğru tanımlama, çözüm noktasında yeni fikirler üretme, bu fikirleri projelendirerek yol planı oluşturma ve uygulamaya dökme işlemlerinde yetersiz kalmak,
 • Uluslararası gelişmeleri takip edebilecek yabancı dil altyapısına sahip olamamak,
 • Mezun olduğunda kendisine somut hedefler koyamamak,
 • Alanıyla alakalı yayın, kurum, kuruluş ve insan kaynaklarına yabancı olmak,

gibi eksiklikler göze çarpmaktadır.

Bu eksiklikler nedeni ile de;

 • Sektörlerde faaliyet gösteren kurumlar ihtiyaç duydukları niteliklerde işgücünden yoksun olmakta,
 • Birçok mühendislik fakültesi mezunu iş bulamamakta,
 • Üretim, kalite, duyarlılık, farkındalık, gelişim ve girişim alanlarında uluslararası arenada rekabet edebilecek milli bir altyapı oluşturulamamaktadır.

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri çerçevesinde, uluslararası arenada önden giden, üreten, geliştiren, sorunları tespit ederek, uygun ve kullanışlı çözüm yolları tasarlayan mühendisler yetiştirmek gerçekten önemlidir. Bu kapsamda da, uzun vadede mevcut eğitim sistemlerinin incelenerek geliştirilmesi gerekli olduğu gibi, kısa vadede de ilgili sektörlerin ivedi ihtiyaçlarının tespit edilerek, etkili eğitim programlarının organize edilmesi elzemdir.

Farklı disiplinlere hitap eden, gerçekten ivedi ihtiyaçlara cevap verecek niteliklerde, hızlı bir kalite arttırımı sağlayacak etkinlikte ve henüz eğitimine devam edenlerden mezun olanlara kadar geniş bir çerçevece uygulama alanı bulan bir eğitim stratejisi belirleyebilmek için, hiç şüphesiz;

 • saha araştırmalarının yapılması,
 • online anket sistemleriyle veriler toplanması,
 • uluslararası örneklerin incelenmesi,
 • ilgili alanlarda uluslararası eğitim firmalarının arz ettikleri eğitimlerinin incelenmesi,
 • ilgili sektörlerde önden giden ve uluslararası başarı elde etmiş kişi ve kurumların görüşlerine başvurulması,
 • sonrasında ise tüm bu toplanan verilerin sosyal bilimler ve eğitim bilimleri perpektiflerinden de incelenerek bütünsel bir yaklaşımla analiz edilmesi gerekmektedir.

Ortaya koyulacak bu niteliklerdeki bir stratejiye ve bu stratejiyi oluşturan saha verilerine ihtiyaç duyan ve uluslararası arenada başarı ortaya koyarak, milli bir eğitim altyapısı kurma vizyonu ile yola çıkan birçok kurumumuz mevcuttur. Bu noktada özellikle üniversitelerimiz bünyesinde çalışma grupları oluşturularak, ilgili mühendislik ve hatta ara eleman ihtiyacı kategorilerine yönelik projelerin hazırlanması önemlidir.

Hazırlanacak bu projeler akabinde elde edilecek veriler ışığında tasarlanacak eğitim programları, başarılı mühendisler yetiştirilmesinin anahtarı olacaktır.

 

Oğuzhan AKYENER
Oğuzhan AKYENER
Oğuzhan AKYENER (Balıkesir), ODTÜ, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü mezunu olan Oğuzhan AKYENER, 2006 yılı mezuniyetinden bu yana enerji ile alakalı bazı kurumlarda birçok yurt içi ve yurt dışı görevlerde bulunmuş ve yöneticilik yapmıştır. Bunların yanı sıra, Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya, İran, Irak, Ortadoğu, Asya ve Kafkas enerji politikaları üzerine uluslararası arenada ses getiren çalışmalara imza atmıştır. Farklı konularda yazmış olduğu 3 adet kitabı bulunan Akyener, halen Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) başkanlık görevini sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: