DAİMİ NEZARETÇİ EĞİTİMİNDE ÜZERİNDE DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN KONULAR
Eylül 29, 2018
Türkiye – Rusya Arasında Başlatılan Yerel Para Birimleriyle Ticaret Üzerine
Ekim 5, 2018

Türkiye’de Enerji Alanında Mühendislik Eğitimi Envanteri Oluşturulması İhtiyacı

Birçok üniversitede enerji alanı kapsamına giren mühendislik eğitimi verilmektedir. Fakat kendi alanlarındaki eğitimlerini tamamlayan mühendislerde genel anlamda;

 • İlgili sektörlerine aşina olamamak,
 • Sektörde ihtiyaç duyulan niteliklere ve altyapıya vakıf olamamak,
 • Yeni eğitimlerle desteklenmeye muhtaç olmak,
 • Uygulamadan uzak, çoğunlukla teori bazında, üretime ve yeni fikirler geliştirmeye katkı sağlayamayacak yetersiz bir eğitim altyapısına sahip olmak,
 • Bu sebeple sektörde karşılaştıkları sorunları tespit etme, doğru tanımlama, çözüm noktasında yeni fikirler üretme, bu fikirleri projelendirerek yol planı oluşturma ve uygulamaya dökme işlemlerinde yetersiz kalmak,
 • Uluslararası gelişmeleri takip edebilecek yabancı dil altyapısına sahip olamamak,
 • Mezun olduğunda kendisine somut hedefler koyamamak,
 • Alanıyla alakalı yayın, kurum, kuruluş ve insan kaynaklarına yabancı olmak,

gibi eksiklikler göze çarpmaktadır.

Bu eksiklikler nedeni ile de;

 • Sektörlerde faaliyet gösteren kurumlar ihtiyaç duydukları niteliklerde işgücünden yoksun olmakta,
 • Birçok mühendislik fakültesi mezunu iş bulamamakta,
 • Üretim, kalite, duyarlılık, farkındalık, gelişim ve girişim alanlarında uluslararası arenada rekabet edebilecek milli bir altyapı oluşturulamamaktadır.

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri çerçevesinde, uluslararası arenada önden giden, üreten, geliştiren, sorunları tespit ederek, uygun ve kullanışlı çözüm yolları tasarlayan mühendisler yetiştirmek gerçekten önemlidir. Bu kapsamda da, uzun vadede mevcut eğitim sistemlerinin incelenerek geliştirilmesi gerekli olduğu gibi, kısa vadede de ilgili sektörlerin ivedi ihtiyaçlarının tespit edilerek, etkili eğitim programlarının organize edilmesi elzemdir.

Farklı disiplinlere hitap eden, gerçekten ivedi ihtiyaçlara cevap verecek niteliklerde, hızlı bir kalite arttırımı sağlayacak etkinlikte ve henüz eğitimine devam edenlerden mezun olanlara kadar geniş bir çerçevece uygulama alanı bulan bir eğitim stratejisi belirleyebilmek için, hiç şüphesiz;

 • saha araştırmalarının yapılması,
 • online anket sistemleriyle veriler toplanması,
 • uluslararası örneklerin incelenmesi,
 • ilgili alanlarda uluslararası eğitim firmalarının arz ettikleri eğitimlerinin incelenmesi,
 • ilgili sektörlerde önden giden ve uluslararası başarı elde etmiş kişi ve kurumların görüşlerine başvurulması,
 • sonrasında ise tüm bu toplanan verilerin sosyal bilimler ve eğitim bilimleri perpektiflerinden de incelenerek bütünsel bir yaklaşımla analiz edilmesi gerekmektedir.

Ortaya koyulacak bu niteliklerdeki bir stratejiye ve bu stratejiyi oluşturan saha verilerine ihtiyaç duyan ve uluslararası arenada başarı ortaya koyarak, milli bir eğitim altyapısı kurma vizyonu ile yola çıkan birçok kurumumuz mevcuttur. Bu noktada özellikle üniversitelerimiz bünyesinde çalışma grupları oluşturularak, ilgili mühendislik ve hatta ara eleman ihtiyacı kategorilerine yönelik projelerin hazırlanması önemlidir.

Hazırlanacak bu projeler akabinde elde edilecek veriler ışığında tasarlanacak eğitim programları, başarılı mühendisler yetiştirilmesinin anahtarı olacaktır.

 

Oğuzhan AKYENER
Oğuzhan AKYENER
Oğuzhan Akyener 1983 yılında Gönen’de doğmuştur. Eğitim hayatına Gönen Şehit Rahmi İlkokulunda başlamış ve orta okuldan itibaren, Gönen Anadolu Lisesi’nde devam etmiştir. 2001 yılında buradan mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği’nde lisans eğitimine başlamıştır. ODTÜ’de öğrenim gördüğü dönemde çok aktif bir öğrencilik hayatı geçiren Akyener, birçok sosyal projede görev almış, TESPAM’ı bir öğrenci kulübü olarak hayata geçirmiş, eş zamanlı olarak Anadolu Üniversitesi’nde İşletme alanında eğitim almaya başlamış, Gönen Jeotermal Kaynakları ile ilgili projeler hazırlamış ve birçok uluslararası ortamda konuşmacı olarak ülkesini ve kurucusu olduğu öğrenci kulüplerini temsil etmiştir. 2006 yılında ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğinden, 2008 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı zamanda ODTÜ mezuniyeti sonrasında, Gönen Belediyesi’ne “Jeotermal Rezervuar Yönetimi” ve yüzey tesisleri alanında bir yıl boyunca danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu süreçte de eş zamanlı olarak bir dış ticaret firmasında iş hayatına başlamıştır. 2006 yılı sonunda TPAO Yurtdışı Projeler Dairesi’nde Rezervuar Mühendisi olarak göreve başlayan Akyener, kurumun Azerbaycan, Libya, İran, Cezayir, Irak, Tunus, Kazakistan, Brezilya, Ukrayna, Suriye, Özbekistan, Türkmenistan, İngiltere, Rusya gibi birçok projesinde aktif görev almıştır. Ayrıca 2007 yılında ODTÜ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümünde, uzaktan algılama ve CBS tabanlı sistemler alanında akademik çalışmalar yapmıştır. 2007 – 2009 yılları arasında TPAO’nun Libya Ofisinde teknik ihalelerin değerlendirilmesi kapsamında dönüşümlü olarak görev almıştır. 2010 – 2011 yılları arasında Ağrı Doğubayazıt İlçesinde (kısa dönem olarak) askerlik görevini tamamlamıştır. Askerlik sürecinde de, “Bölük İçi Kalite Çemberi” gibi bazı yeni uygulamaların hayata geçmesine vesile olmuştur. 2011 – 2014 yılları arasında TPAO’nun Azerbaycan ofisine, ilgili bütün projelerden sorumlu Teknik Müdür olarak atanmış ve TPAO’yu ilgili uluslararası ortamlarda temsil etmiştir. 2014 – 2018 yılları arasında, TPAO’nun Merkez Ofisinde Yurtdışı Projeler ve İş Geliştirme alanında danışmanlık görevini sürdürmüştür. Ayrıca Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yaptıktan sonra, 2015 yılında, bir öğrenci kulübü olarak başlattığı TESPAM’ı bir düşünce kuruluşu olarak yeniden aktive etmiş ve TESPAM bünyesinde birçok uluslararası çalışma ve projeye imza atmıştır. 50’den fazla makalesi, yüzlerce köşe yazısı, onlarca röportajı farklı ortamlarda yayınlanmış ve ulusal, uluslararası arenada beğeni kazanmıştır. TESPAM bünyesinde çıkartılan “Energy Policy Turkey” ve “Turkish Journal of Energy Policy” dergilerinin yazarı ve imtiyaz sahibidir. “Enerji Panorama” ve “Yerli Düşünce” dergilerinde de köşe yazarlığı yapmakta, TESPAM’ın başkanlığını, TENVA’nın yönetim kurulu üyeliğini ve Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulamaları Araştırma Merkezi’nin de danışmanlar kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Köklerine bağlı, şehirlileşme üzerine kurulan bir medeniyet tasavvurunu hayata geçirme gayesiyle faaliyet gösteren; “Cuma Ağacı” derneğinin ise kurucu başkanıdır. Farklı alanlarda kaleme aldığı (“Peygamber Ordusunda Askerlik”, “Cuma Rüzgarı”, “Bizim Halep: Enerji Harekatı”, “Doğu Akdeniz Gaz Politikaları”, “Enerji-Güvenlik-Siyaset Boyutlarıyla Suriye İç Savaşı”, “Türk-İslam Dünyasında Enerji Birliği” ve “Yeni Türkiye Vizyonunu Taşıyan Örnek Bir Belediyecilik Anlayışı” isimlerinde) 7 adet kitabı bulunan Akyener, 2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2017 yılında ise Polis Akademisi’nde Uluslararası Güvenlik alanında başladığı ve tamamlanmak üzere olan akademik çalışmalarına ek olarak, hukuk ve uluslararası ilişkiler alanlarında da farklı üniversitelerde eğitimine devam etmektedir. Bugüne kadar birçok uluslararası ortamda ülkesini temsil eden, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarına mülakatlar veren, yerine göre manşetlerde yer alan ve ülkesinin enerji politikalarının belirlenmesinde önemli katkılar ortaya koyan Akyener, Cumhurbaşkanlığı makamına özel olarak hazırlanan “Ulusal Güvenlik Yapılanması” ve “Devlet E-Hafıza” gibi proje gruplarında da yer almıştır. Çok iyi derece İngilizce bilen Akyener, evli ve üç çocuk babasıdır.

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: