Kerkük’ün Üzerinde Kara Bulutlar Dolaşıyor
Temmuz 12, 2018
Anastasiadis’in Blöf Stratejisi!
Temmuz 13, 2018

2023’e Giderken Bazı Hedefler

 

Türkiye kritik bir seçim sürecini daha geride bıraktı. Ve bu seçimin akabinde de, millet olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yola devam etme kararını, pür dikkat süreci takip eden bütün cihana ilan etti.

Artık yeni sistemiyle yeni Türkiye’nin 2023’e uzanan serüveni başladı. Çok daha büyük atılımların, hızlı adımların, durmamak üzere yola çıkan neferlerin gayretleriyle öncelikle geniş medeniyet coğrafyasına, oradan da bütün dünyaya yayılmasına niyet alınan hamlelerin ve projelerin birer birer hayata geçme vakti geldi!

“Bugün Bismillah diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı 2023 hedeflerine ulaşmak olacaktır.” sedasıyla ortaya koyulan ve aynı zamanda bir “şaha kalkış” olarak nitelendirilen tablonun ana hatları belirlendi!

Peki böylesi bir tabloda, yıllardır “Enerji Türkiye’nin medeniyet coğrafyasındaki hakimiyetinin anahtarıdır!” sloganıyla vurguladığımız enerji alanındaki 2023’e yönelik hedefler neler olabilir?

Yeni Türkiye’ye enerji alanında cihanşümul vizyonu ve kutlu misyonuna yaraşır bazı 2023 hedefleri gereklidir!

2023’e giderken bunlardan bazıları:

 • Metanhidrat kaynakları ile ilgili potensiyel alanları belirlemek, ilk test üretimini gerçekleştirmek,
 • Konvansiyonel petrol ve doğalgaz kaynaklarını arama kapsamında; Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki mevcut verilerini yeniden yorumlayarak, her bölge için geliştirilen 10 farklı yoruma binaen 100 adet yeni sondaj ile bu yorumları test etmek,
 • Büyük inşaat şirketlerini bir araya getirerek, petrol arama – üretim sektöründe faaliyet gösterecek ve yıllık yatırım hacmi 500 milyon $’ın üzerinde olan 10 adet konsorsiyum teşkil etmek,
 • Bu konsorsiyumlara teknik destek sağlayarak, yurt içinde 50 adet arama ruhsatına yatırım yapmak ve yurt dışında 20 arama rusatına ve 40 üretim ruhsatına müdahil olmak,
 • Kaya gazı kaynak potansiyelini belirlemek ve geliştirme senaryoları hazırlamak,
 • Sahip olduğu ağır petrol ve ankonvansiyonel kaynakların geliştirilmesi ile ilgili yeni stratejiler belirlemek, bu gaye ile teknoloji geliştirmeye yönelik bütçe oluşturmak,
 • Nükleer projeler ile ilgili yol planlarını uygulamaya koymak ve ilk nükleer santralden elektrik üretmeye başlamak,
 • Nükleer teknoloji transferi ile ilgili bir birim oluşturmak,
 • Enerji teknolojileri, politikaları, türleri ve süreçleri gibi konular üzerine uzmanlaşarak çalışmalar üretecek bir üniversite kurmak,
 • “Mikro LNG network”ü oluşturmak ile alakalı detaylı analiz çalışması yapmak ve lokal anlamda bu sistemi hayata geçirmek,
 • Kömür gazı kaynak potansiyelini belirlemek ve ilgili üretim teknolojilerini geliştirmek,
 • ŞİÖ Enerji Kulübü Başkanlığı pozisyonunu kullarak, özellikle Türk ülkelerini kapsayan ve ülkemiz dostu olan bazı Körfez ülkelerini de içine alan, enerji siyaseti ve finansmanı alanında etkin bir birlikteliğin altyapısını oluşturmak,
 • Doğalgaz depolama ve ticareti ile ilgili olarak, yine ilgili dost ülkeler ile ortak kurumsal yapılar teşkil etmek, bu kapsamda Türk Akımı üzerinden Türkmen – Özbek – Kazak gazlarını Türkiye’ye nakletmek, Azerbaycan ile ortak bir depolama ve ticaret şirketi kurarak, Avrupa piyasalarına satışa başlamak,
 • Ayrıca Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan’da toplamda 15 adet geliştirme sahasına yatırım yapmak,
 • Offshore rüzgar alanında hedeflenen büyük çaplı ihaleleri gerçekleştirerek, bu alanda önemli yatırımlara öncülük etmek,
 • Montaj olmayan, bütün parçalarıyla yerli nitelikte olan rüzgar türbini üretimini gerçekleştirmek,
 • Çok kriterli ve güncellenen enerji veri tabanı ve analiz labratuvarını hayata geçirmek,
 • Bu minvalde STK, özel sektör, kamu ve akademik kesim iş birliğini başlatmak,
 • Küresel, bölgesel ve ülkesel trendleri uluslararası arenada kabul ve beğeni görecek kriterlerle yorumlamaya, bu minvalde yayınlar üretmeye ve dikkat çekmeye başlamak

olabilecektir.

Tabiki bu örnekler ve genel anlamda değerlendirilebilecek hedefler detaylandırılabilecek ve çoğaltılacaktır.

TESPAM bu minvalde daha önce de olduğu gibi bütün gayretiyle çalışmakta ve fikir – projeler üretmeye devam etmektedir!

 

Oğuzhan AKYENER
Oğuzhan AKYENER
Oğuzhan AKYENER (Balıkesir), ODTÜ, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü mezunu olan Oğuzhan AKYENER, 2006 yılı mezuniyetinden bu yana enerji ile alakalı bazı kurumlarda birçok yurt içi ve yurt dışı görevlerde bulunmuş ve yöneticilik yapmıştır. Bunların yanı sıra, Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya, İran, Irak, Ortadoğu, Asya ve Kafkas enerji politikaları üzerine uluslararası arenada ses getiren çalışmalara imza atmıştır. Farklı konularda yazmış olduğu 3 adet kitabı bulunan Akyener, halen Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) başkanlık görevini sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: