Bütün dünya olarak etkilerini adım adım daha fazla hissettiğimiz küresel ısınma ve iklim değişikliği bundan sonra bütün yönleriyle her yıl düzenli olarak tertip edilecek bu forumda ele alınıyor.

Enerji dinamiklerinden sosyolojiye, uluslararası mücadeleden teknolojiye, finanstan adalete, tarım-hava-gıda-orman gibi çevresel risklerden, KBRN tehditlerine kadar birçok açıdan kapsamlı analizler bu etkinlikte sizlerle buluşuyor.

İklim değişikliği neden önemli? Enerji alanındaki dinamikler iklim değişikliğini ve iklim değişikliği enerji trendlerini nasıl etkiliyor? İklim değişikliği ile uluslararası mücadele anlamında neler yapılıyor? Bu bağlamda adil bir model nasıl ortaya koyulabilir? İklim değişikliği ile mücadelede finansal ve teknolojik olarak yeterli miyiz? Toplumlar iklim değişikliğini nasıl algılıyor? Sosyoloji bu bağlamda süreçleri nasıl etkiliyor? İklim değişikliğinin su-güvenlik-KBRN-buzullar-çevre-hava-orman-tarım-toprak gibi alanlarda etkisi nasıl yorumlanmalı? Bu bağlamda oluşabilecek güvenlik riskleri nasıl yönetilebilir? Dünya iklim değişikliği ile mücadelesinde başarılı olabilecek mi? gibi birçok soru yanıt buluyor.

Bu ve bundan sonra her yıl Mart ayında sizlerle…

TESPAM, Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi tarafından organize edilen bu programı takip etmek ve eş zamanlı sorularınızı yöneltebilmek için “TV ENERJİ”ye bekliyoruz.

 https://youtube.com/c/TvEnerji

2021 PROGRAM DETAYLARI

AÇILIŞ OTURUMU