STAR RAFİNERİSİ ÜZERİNE
Ekim 20, 2018
GERÇEKLERLE YÜZLEŞME VAKTİ
Kasım 2, 2018

4 Kasım Yaklaşırken, İran Ambargosu Nasıl Yorumlanmalı

ABD’nin İran’ın petrol ihracatını sıfırlama gayesi ile yaptığı ambargo tehdidinde son günlere yaklaşılırken, özellikle ABD medyasında yer alan; İran’ın petrol ticaretinde en büyük müşterisi olan Çin’in petrol ithalatını azaltacağı ve hatta sıfırlayacağı yönündeki açıklamalar dikkat çekmeye başladı.

Hatta Kasım ayı için, Çin’in iki büyük petrol şirketi olan CNPC ve Sinopec’in ithalat talimatı vermedikleri ve bu sebeple geçtiğimiz Cuma günü petrol fiyatlarında düşüş başladığı doğrultusunda dahi yorumlar yapıldı.

Fakat bu ifadeler ne kadar gerçekçiydi?

ABD İran’ın ihracatını sonlandırabilecek miydi?

Bu ambargo tablosu nasıl değerlendirilmeliydi?

EIA’nın yayınlamış olduğu resmi rakamlara göre 2018 yılında 2,7 milyon varil / gün seviyelerine ulaşan İran’ın petrol ihracatı, Eylül ayı ortalaması itibarı ile 1,9 milyon varil / gün düzeyine düşmüştür. Fakat bu rakamlar resmi verilere ve tahminlere dayanmaktadır.

Diğer taraftan, İran’ın gayri resmi petrol ve petrol ürünleri ihracatında büyük bir artış yaşandığı yönünde birçok haber ve yorum da mevcuttur. Yani, bir taraftan resmi petrol ihracat hacmi azalıyorken, diğer taraftan kayıtdışı ticaret hacmi büyümektedir.

Bu durumun yanı sıra, ABD medyasında Çin’in İran’dan petrol ithalatını azalatacağı ve hatta durduracağı yönündeki yaklaşımlara gelindiğinde, elle tutulabilecek tek somut söylem; Çin’e ait olan CNPC şirketinin İran ile petrol ticaretini yaparken kullandığı “Kunlun Bankası”nın ifadeleridir. Ki, bu banka doğal olarak, müşterilerini; “1 Kasım itibarı ile bu ticaretin olağan resmi koşullar dahilinde sürdürülemeyeceği” konusunda uyarmıştır.

ABD basınına bu açıklamayı yorumlayan uzmanlar ise, bu yaklaşımdan yola çıkarak, CNPC ve Sinopec gibi şirketlerin İran’dan petrol ithalatlarını sonlandıracağı yönünde aslında tutarsız ifadelerle yanlış bir algı oluşturmuşlardır.

Yani ambargo sebebiyle Çin’in petrol ihracatını sonlandırması gibi bir durum söz konusu değildir. Zaten Çin yönetimi bu husustaki tavrını çok daha öncesinden açıklamıştır.

O zaman Çin’in bu süreçteki tavrı nasıl olacaktır?

Çin bu süreçte:

 • Fırsattan istifade, daha uygun fiyatlara tedarik edeceği gayri resmi petrol ticaret hacmini arttıracaktır.
 • Bunun için de, sahip olduğu binlerce paravan şirketini kullanacak ve nakliye sürecini de kayıt dışı yollarla yürütecektir.
 • Gayri resmi hacmin önemli bir kısmının ise izini, farklı menşeilerden gelen üretimlerle mevcut depolama kapasitesi dahilinde, kaybettirecek ve daha sonra piyasaya sürecektir.
 • Diğer taraftan Sinopec ve CNPC gibi şirketleri üzerinden yaptığı resmi ithalat hacmini ise azaltacak ve bunu ABD’ye karşı diplomatik bir koz olarak kullanacaktır.
 • Zaten Çin’in uzun süredir üzerine çalıştığı ve sonunda hayata geçirdiği INE (Şanghay Uluslararası Enerji Borsası), bu duruma daha rahat önlem alabilmek maksadına da haiz olarak kurulmuştur.

Diğer taraftan İran;

 • Gayri resmi moda geçen ihracatını sürdürebilmek için büyük zorluklarla karşılaşacaktır.
 • En önemlisi üretim ve saha geliştirme süreçlerindeki yatırımları sürdürebilme konusunda zorlanacaktır.
 • Piyasalarını yine Çin’in hakimiyetine bırakmak zorunda kalacaktır.
 • İlgili Avrupalı yatırımcılarını zaten kaybetmiştir.
 • Bu sebeple talep ve ihracat kapasitesinden ziyade, üretim kapasitesi hususunda ciddi problemlerle karşı karşıya kalacaktır.
 • Japonya, Güney Kore gibi müşterilerini kaybedecektir.
 • BAE üzerinden kendi kontrollerinde olan “izleri silinmiş” resmi ithalat stratejilerine ağırlık verecektir.
 • Çin ve Hindistan gibi ülkelerle gayri resmi ticaret hacmini arttıracak ve bu süreçte ürününü çok daha düşük fiyatlarla arz etmek durumunda kalacaktır.
 • Bu sebeple kısmen düşecek petrol fiyatlarından da olumsuz etkilenecektir.
 • Ayrıca, resmi piyasalarda müşteri kaybetmeye de devam edecektir.

Türkiye ve Hindistan ise mevcut ihracatlarını sürdürecektir. Belki ilgili ülkelerin de resmi ticaret hacminde düşüş söz konusu olabilecekse de, farklı piyasalarda izleri silinmiş ve menşei değiştirilmiş kargolarla, fark kapatılabilecektir.

Tüm bunların yanı sıra, zaten resmi rakamların çok da tutarlı olmadığı satış ortamları söz konusu olabiliyorken, bu ambargo sebebi ile, petrol piyasaları çok daha fazla bilinmeyenle dolu bir denkleme dönüşecektir. Küresel anlamda gayri resmi petrol ticaret hacminin artması ise, bu süreçlerde daha da fazla güçlenme imkanı elde eden terör örgütlerinin kendilerine farklı alanlarda zemin bulması gibi riskleri de yanında getirecektir.

Yani ABD’nin ortaya koyduğu bu haksız ambargo hamlesi, dünya barışını da uzun dönemde negatif etkileyecektir.

Hali hazırda İran’ın mevcut ihracatı ile ilgili; 1,3 milyon varil / gün’lerden, 2,4 milyon varil / gün seviyelerine kadar farklı rakamlar ifade edilebilmektedir. Bu rakamlar hususunda ise net bir yorum yapabilme imkanı da tamamen ortadan kalkmıştır. Çünkü ticaret hızla şekil değiştirmektedir.

ABD’nin küresel anlamda uyguladığı para politikalarında olduğu gibi, enerji ticareti alanındaki hamleleri de dünya üzerindeki huzursuzluğu arttırmakta, risk faktörlerini tetiklemekte ve güven – barış ortamını zedelemektedir.

Sonuç olarak, ABD (niyetlendiği Orta Doğu politikaları çerçevesinde) bu hamleleri ile İran yönetimini dize getirebilecek gibi de görülmemektedir. Çünkü, İran’daki mevcut rejim, her ne kadar ülkedeki huzursuzluk artsa da, gayri resmi satışlarla daha fazla güçlenecek ve iç işlerinde daha keskin hamlelere kalkışabilecektir. Kaldı ki, ABD’de kontrolü çoğunlukla eline alan Pentagon’a karşı, yoğun bir mücadele içerisinde olan bir kısım küresel para baronları da bu hususta İran’ı destekleyeceklerdir.

Çin, Rusya, Türkiye gibi ülkelerin de hamleleri yine ABD’nin bölgedeki planlarını sekteye uğratmaktadır.

Ambargo konusunda zaten bir hayli tecrübe kazanmış olan İran yönetimi bu süreci de atlatacak gibi görülmektedir.

Kısa vadede resmi + gayri resmi ihracatında 0,9 milyon varil / gün seviyelerinde, orta vadede ise 1,8 milyon varil / gün seviyelerinde bir hacim kaybı yaşayacağını beklediğimiz İran’ın, piyasalardaki arz kaybını ise OPEC ülkeleri (büyük bir keyifle) kolaylıkla karşılayacaktır.

ABD’nin bu bencil ve kural tanımaz hamleleri neticesinde (farklı ticaret yöntemleri ve yerel para birimlerinin kullanımını teşvik gibi politikalarla) farklı aksiyonlar içerisine giren (özellikle Türkiye gibi kilit ülkelerin başı çektiği) diğer oyuncular ise, ABD’nin daha az etkin olduğu “bir yeni dünya düzeni modelini” hayata geçirme sürecine uluslararası kamuoyundan daha fazla destek bulacaklardır. (“Dünya 5’ten büyüktür” politikası küresel anlamda daha fazla sempati kazanacaktır.)

Bu sebeple yerel para birimleriyle ticaret de uzun vadede çok önemli ve dünya barışına katkı sağlayacak bir hamle olarak algılanabilecektir. Tabii bunun yanında, bu hamlenin kısa vadeli etkilerini göğüslemek de gereklidir!

Yeniden İran’a yönelik ambargo sürecine gelindiğinde,

 • İran’ın üretimini sıfırlamasını beklemek,
 • Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin ihracatlarını gerçekten de bitireceklerine inanmak,
 • Doğal olarak artacak gayri resmi ve kayıt dışı hacmin olumsuz yönleri olacağını inkar etmek,
 • Bu hamleyi etik bir kılıfa uydurmak

hiç de tutarlı ve mantıklı değildir.

Fakat yine de beklenileceği üzere, İran bu süreçte, ihracatına azalan bir trendle devam edecek ve ciddi anlamda yıpranacaktır. Fakat beklenildiği gibi de yıkılmayacaktır.

Diğer taraftan daha da zayıflayan İran, karışan ve kendi içerisinde çatışmaya giren küresel güçler ve Suudi Arabistan’daki siyasi dengesizlikler gibi hususlar; Türkiye’nin küresel sistemde çok daha etkin bir hale gelmesinin önünü açacak ve geçmişte olduğu gibi mazlum İslam dünyasına barış, Yeni Türkiye’nin elleriyle gelecektir!

Oğuzhan AKYENER
Oğuzhan AKYENER
Oğuzhan Akyener 1983 yılında Gönen’de doğmuştur. Eğitim hayatına Gönen Şehit Rahmi İlkokulunda başlamış ve orta okuldan itibaren, Gönen Anadolu Lisesi’nde devam etmiştir. 2001 yılında buradan mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği’nde lisans eğitimine başlamıştır. ODTÜ’de öğrenim gördüğü dönemde çok aktif bir öğrencilik hayatı geçiren Akyener, birçok sosyal projede görev almış, TESPAM’ı bir öğrenci kulübü olarak hayata geçirmiş, eş zamanlı olarak Anadolu Üniversitesi’nde İşletme alanında eğitim almaya başlamış, Gönen Jeotermal Kaynakları ile ilgili projeler hazırlamış ve birçok uluslararası ortamda konuşmacı olarak ülkesini ve kurucusu olduğu öğrenci kulüplerini temsil etmiştir. 2006 yılında ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğinden, 2008 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı zamanda ODTÜ mezuniyeti sonrasında, Gönen Belediyesi’ne “Jeotermal Rezervuar Yönetimi” ve yüzey tesisleri alanında bir yıl boyunca danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu süreçte de eş zamanlı olarak bir dış ticaret firmasında iş hayatına başlamıştır. 2006 yılı sonunda TPAO Yurtdışı Projeler Dairesi’nde Rezervuar Mühendisi olarak göreve başlayan Akyener, kurumun Azerbaycan, Libya, İran, Cezayir, Irak, Tunus, Kazakistan, Brezilya, Ukrayna, Suriye, Özbekistan, Türkmenistan, İngiltere, Rusya gibi birçok projesinde aktif görev almıştır. Ayrıca 2007 yılında ODTÜ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümünde, uzaktan algılama ve CBS tabanlı sistemler alanında akademik çalışmalar yapmıştır. 2007 – 2009 yılları arasında TPAO’nun Libya Ofisinde teknik ihalelerin değerlendirilmesi kapsamında dönüşümlü olarak görev almıştır. 2010 – 2011 yılları arasında Ağrı Doğubayazıt İlçesinde (kısa dönem olarak) askerlik görevini tamamlamıştır. Askerlik sürecinde de, “Bölük İçi Kalite Çemberi” gibi bazı yeni uygulamaların hayata geçmesine vesile olmuştur. 2011 – 2014 yılları arasında TPAO’nun Azerbaycan ofisine, ilgili bütün projelerden sorumlu Teknik Müdür olarak atanmış ve TPAO’yu ilgili uluslararası ortamlarda temsil etmiştir. 2014 – 2018 yılları arasında, TPAO’nun Merkez Ofisinde Yurtdışı Projeler ve İş Geliştirme alanında danışmanlık görevini sürdürmüştür. Ayrıca Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yaptıktan sonra, 2015 yılında, bir öğrenci kulübü olarak başlattığı TESPAM’ı bir düşünce kuruluşu olarak yeniden aktive etmiş ve TESPAM bünyesinde birçok uluslararası çalışma ve projeye imza atmıştır. 50’den fazla makalesi, yüzlerce köşe yazısı, onlarca röportajı farklı ortamlarda yayınlanmış ve ulusal, uluslararası arenada beğeni kazanmıştır. TESPAM bünyesinde çıkartılan “Energy Policy Turkey” ve “Turkish Journal of Energy Policy” dergilerinin yazarı ve imtiyaz sahibidir. “Enerji Panorama” ve “Yerli Düşünce” dergilerinde de köşe yazarlığı yapmakta, TESPAM’ın başkanlığını, TENVA’nın yönetim kurulu üyeliğini ve Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulamaları Araştırma Merkezi’nin de danışmanlar kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Köklerine bağlı, şehirlileşme üzerine kurulan bir medeniyet tasavvurunu hayata geçirme gayesiyle faaliyet gösteren; “Cuma Ağacı” derneğinin ise kurucu başkanıdır. Farklı alanlarda kaleme aldığı (“Peygamber Ordusunda Askerlik”, “Cuma Rüzgarı”, “Bizim Halep: Enerji Harekatı”, “Doğu Akdeniz Gaz Politikaları”, “Enerji-Güvenlik-Siyaset Boyutlarıyla Suriye İç Savaşı”, “Türk-İslam Dünyasında Enerji Birliği” ve “Yeni Türkiye Vizyonunu Taşıyan Örnek Bir Belediyecilik Anlayışı” isimlerinde) 7 adet kitabı bulunan Akyener, 2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2017 yılında ise Polis Akademisi’nde Uluslararası Güvenlik alanında başladığı ve tamamlanmak üzere olan akademik çalışmalarına ek olarak, hukuk ve uluslararası ilişkiler alanlarında da farklı üniversitelerde eğitimine devam etmektedir. Bugüne kadar birçok uluslararası ortamda ülkesini temsil eden, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarına mülakatlar veren, yerine göre manşetlerde yer alan ve ülkesinin enerji politikalarının belirlenmesinde önemli katkılar ortaya koyan Akyener, Cumhurbaşkanlığı makamına özel olarak hazırlanan “Ulusal Güvenlik Yapılanması” ve “Devlet E-Hafıza” gibi proje gruplarında da yer almıştır. Çok iyi derece İngilizce bilen Akyener, evli ve üç çocuk babasıdır.

Bir cevap yazın