KAFKASYA ÇATIŞMASI’NDA PETROL ARZI RİSK ALTINDA
Ekim 22, 2020
CHEVRON’UN YENİ HEDEFİ DOĞU AKDENİZ
Kasım 12, 2020

ABD SEÇİMLERİ, KÜRESEL SERMAYE, PANDEMİ ve ENERJİ

Bütün dünyanın dikkatle takip ettiği ABD başkanlık seçimlerinde süreç biraz daha uzayacak gibi. Aslında bir seçimden ziyade farklı güç odakları arasında büyük bir mücadele dikkat çekiyor. Öyle bir mücadele ki, bu süreç sonunda, ABD iç ve dış politikalarında ciddi farklılıklara yol açabilecek düzeyde dengelerin etkileneceği (birçok yorumcu aksini ifade etse de) kolaylıkla fark edilebiliyor.

Önemli olan tarafları doğru gözlemleyebilmek ve geniş perspektifli bir denklem kurgulayabilmek…
Bir tarafta Pentagon merkezli, milliyetçi, dini değerlerine önem veren (Katolik), bağımsız ve önce kendi çıkarlarını düşünen bir ABD vizyonuna sahip olan grubun desteklediği mevcut başkan Trump…
Diğer tarafta ise Çin ile yakın ilişkiler kuran, Fransa, Almanya gibi bazı güçlü AB üyeleri üzerinde dahi çok ciddi etkisi bulunan bazı küresel sermaye güçlerinin oluşturduğu ve ABD’yi kendilerinin uluslararası çıkarları doğrultusunda güdümlemek isteyen karanlık yapının desteklediği Biden…
Bu iki farklı grubun güç mücadelesi ve ilgili adaylar üzerindeki destekleri, yaşanan birçok olay ile defalarca ayyuka çıkmıştır.

Finansal bazda her ne kadar Trump’un bazı petrol ve savunma sanayi kartellerince desteklendiği bilinse de, Biden’ın Trump’a nazaran çok daha büyük finansal imkânlara sahip olduğu aşikârdır.
Öte yandan uluslararası sosyal medya devlerinden, büyük ulusal basın kuruluşlarına kadar Trump aleyhine ve Biden lehine olacak şekilde sürdürülen adil olmayan bir tutum ve baskı politikası dikkat çekmektedir.

Sosyolojik anlamda bakıldığında, milliyetçi ve dini (Katolik – Protestan) değerlere sahip (orta kesim) Amerikalıların ve güvenlik güçlerinin çoğunlukla Trump’u destekledikleri, buna karşın diğer etnik ve mezhepsel azınlıkların, siyahilerin, Hispaniklerin, Asya kökenlilerin ve Yahudilerin ise daha çok Biden tarafında olduğu görülmektedir. Değişen dinamik sosyolojiyle birlikte, sosyal medya ile yaşayan, milli ve dini değerlere çok da bağlı olmayan ve ülkenin ekonomik durumundan anlık olarak etkilenebilen genç nüfus ise gelinen süreçte Biden’a doğru meyletmektedir.

Trump yöneticilik süreci boyunca, ticari zekası, kendine has üslubu, pragmatik politikaları ile gerçekten de ABD’nin iç ve dış dinamiklerinde ciddi adımlar atmıştır. Bu süreçte her ne kadar CIA ve dış işlerine tam olarak hâkim olamasa da, ABD’nin güçlerini ve finansal imkânlarını merkezde toplayarak, önceliği ABD’ye veren bir modeli önemli ölçüde hayata geçirebilmiştir.

Trump ve kendisini destekleyen derin Pentagon farkındadır ki, küresel sermaye çetesinin yönlendirmeleri ve bu grupların ABD bürokrasisindeki etkisi ile

 • ABD ordusu çok yıpranmış,
 • Birçok farklı lokasyondaki gereksiz operasyonları ile karşı konulamaz düzeyde nefret kazanmış,
 • Ekonomik olarak zarar görmüş,
 • Buna karşın, kendisi askeri otorite kurma anlamında enerjisini harcarken, finansal olarak ilgili küresel sermaye çetesinin daha da büyümesine zemin hazırlamış
 • Ve Çin gibi büyük bir güvenlik tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır.

Bu sebeple, gerçek anlamda otorite kurulamadığı için politik bazda keskin dönüşler sergilenemese de, Trump döneminde;

 • Dışarıdaki ABD askerlerinin bir kısmının geri çekilmesi,
 • Ortadoğu ve Asya politikalarının revize edilmesi,
 • Dışarıya kaptırılmış sermaye ve markaların yurda geri döndürülmesi,
 • Hali hazırda en büyük ticari tehdit olan Çin ile aktif bir mücadele sürecine girişilmesi,
 • Küresel finans çetesinin isteklerinin göz ardı edilerek, ABD merkezli pragmatist bir politikaya yönlenmesi gibi önemli adımlar atılmıştır.

Bu adımlar sayesinde dışarıya kaçan paranın bir bölümü geri getirilebilmiş, Çin’in yukarı yönlü büyüme ivmesi ve yayılımcı politikası önemli ölçüde kırılmış, daha az finansal hamle ile daha etkin, ikili restleşme diplomasisi usulüne dayalı bir siyaset modeli oluşturulmuştur.

Ayrıca, petrol ve doğalgaz alanında çok büyük adımlar atılmış, ABD’nin Ortadoğu petrollerine olan kritik bağımlılığı en az seviyelere düşürülürken, ülke bir gaz ihracatçısı konumuna getirilmiştir.

Göçmenleri (özellikle niteliksiz olanlarını) dışlayıcı ve ABD’nin kaynaklarının gerçek ABD’lilere saklandığı bir tablo kısmi olarak ortaya koyulurken, ekonomik ivmelenme, sosyal destekler, vergi indirimi ve işsizlikle mücadele kapsamında ciddi yol kat edilmiştir.

Tabii Trump’un ilk başlarda tamamen yanlış yönlendirildiği pandemi süreci bütün dengeleri altüst etmiştir.

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve önüne geçilemez darboğazlara iten pandemi, ABD’yi de ciddi anlamda vurmuştur. Trump bu süreci her ne kadar (mümkün olduğunca) başarılı bir şekilde yönetebilmişse de, siyasi üslubu, sürecin başındaki hataları ve küresel sermaye çetesince organize edilen George Floyd olayı ile de desteklenen karalama kampanyaları ABD başkanının daha önce yapmış olduğu icraatlarını gölgede bırakmıştır.

Gelinen noktada çok kritik ve bıçak sırtında devam eden seçim süreci mahkemelik hale gelmiştir.
Öte yandan iki tarafın destekçileri arasındaki sosyal gerilim de kaynama noktasına ulaşmış ve ABD içsel kırılmalarla karşı karşıya kalmıştır.

Muhakkak ki, Trump başarılı yönlerinin yanı sıra, pratik fakat acımasız ve bencilliği ile öne çıkan bir liderdir. Bu bağlamda küresel sermaye çetesine kıyasla, sadece aynı coğrafyalara yönelik benzer hamlelerini tasarlarken ekonomiklik ilkesine göre karar vermektedir.

Lakin yine bu ilkeler ve destek aldığı grupların vizyonu gereği, Çin’i de arkasına almış olan küresel sermaye çetesine karşın, uluslararası denklemdeki önemli bir dengedir. Bu bağlamda ABD’de seçimleri Biden’ın kazanması, yeni büyük kırılmalara sebebiyet verecek gibi görülmektedir.
Unutulmamalıdır ki, eli kanlı terör örgütü FETÖ gibi birçok illegal yapılanma ve BOP dahilinde tertiplenen kaos, demokratlara hazırlatılan küresel sermaye çetesi projeleridir. Ve Biden ile sürecin nereye gidebileceği de net değildir.

Öte yandan enerji perspektifinden bakıldığında ise, Trump;

 • Mevcut koşullarda çok da pratik ve yatırıma elverişli gözükmeyen temiz enerji politikaları ile zaman kaybetmektense,
 • ABD’yi dünyadaki en büyük petrol üreticisi haline getiren,
 • Gaz ihracatçısı olma yolunda büyük hamleleri gerçekleştiren,
 • Petrol fiyatları krizi süreçlerinde iç piyasadaki şirketlere çok önemli destekler sağlarken, OPEC’e dahi yön verebilen,
 • BAE, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn gibi üreticileri istediği noktaya getirirken, Venezuela ve İran gibi ülkeleri ise büyük ölçüde sınırlarına hapsedebilen bir politikayı hayata geçirebilmiştir.

Çin gibi büyük bir rakip, Hindistan gibi çözümü imkânsız bir sorun; iklim değişikliğine realitede itibar etmeden güçleniyorken, ABD’nin büyük hidrokarbon rezervleri dururken, yüksek maliyetli ve uzun geri dönüş süreli temiz enerjiyi önceliklendirmesi hiç de makul görülmemektedir. Trump bu bağlamda da ABD için doğru olanı yapmıştır.

Sonuç olarak, bu tablo dâhilinde bakıldığında,

 • İlgili küresel finans çetelerinin gerçekte kimlerden oluştuğu,
 • Yatırımlarını hangi alanlarda yaptıkları ve hangi alanlara doğru kaydırdıkları,
 • Sosyo-ekonomik bağlamda dünyayı nereye sürükledikleri ve bu bağlamda eşcinsellikten, dinsizliğe kadar türlü hastalıkların toplumlarda yayılmasına nasıl ön ayak oldukları,
 • Pandemi sürecinde hangi hamleleri önceden yaparak, hangi sektör ve coğrafyalarda yeni kazanımlar elde ettikleri,
 • Terör örgütleri ve KBRN saldırılarını nasıl finanse ve organize ettikleri,
 • Kayıt dışı sermaye dolaşımına ne derece hâkim oldukları,
 • Son 4 yılda Trump’un ve destek aldığı grupların politikalarından ne derece zarar gördükleri,
 • Çin’deki etkilerinin yanı sıra, Avrupa’da hangi ülkelere yön verebildikleri,
 • Hangi siyasileri ellerinde tuttukları,
 • Enerji ve innovasyon alanındaki hedefleri gibi hususların da detaylı incelenmesi ile süreç daha net analiz edilebilecektir.

Öte yandan enerji bağlamında Biden her ne kadar ABD’nin sırtına (küresel bazda çok da verimli neticeler vermeyecek olan) temiz enerji yükünü dayatabilecekse de, bunun ilkim değişikliği süreçlerine pek de etkisi olmayacaktır. Çünkü geleceğin enerji politikalarını Çin, Hindistan ve artan nüfusta en büyük pay sahibi olan fakir toplumlar belirleyecektir.

Sonuç olarak, bu seçimin neticeleri (her ne kadar seçim propagandaları içeriği dâhilinde pek dikkat çekmese de), uluslararası dengeler nezdinde bir hayli önemlidir.

Ülkemiz nezdinde bakıldığında ise de, Türk devlet aklı bütün farklı alternatif senaryoları değerlendirerek, uzun vadeli politikalar geliştirmeye devam etmektedir. Dünyaya insanlığın, adaletin, çıkarlardan ziyade hakkaniyetin ve merhametin ne olduğu defalarca göstermiş olan Türk devleti, Hak niyeti, cesur, gayretli ve inanan milleti ile her daim mevcudiyetini ve zalimler karşısındaki aksiyonlarını sürdürecektir!

Yüce Türk Milletinin ve onun kurmuş olduğu kutlu devletin yüreğinde barınan ve amelleriyle yaşayan Hak davası, bütün küresel dengelerin üzerindedir! Bazı kısa dönemli politikalar, farklılaşan dengeler ile sekteye uğrayabilse veya bu davaya baş koyanlar değişebilse de, Hak gelecek ve batıl elbet zayi olacaktır!

Necip Fazıl’ın dediği gibi: “Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!”

Oğuzhan AKYENER
Oğuzhan AKYENER
Oğuzhan Akyener 1983 yılında Gönen’de doğmuştur. Eğitim hayatına Gönen Şehit Rahmi İlkokulunda başlamış ve orta okuldan itibaren, Gönen Anadolu Lisesi’nde devam etmiştir. 2001 yılında buradan mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği’nde lisans eğitimine başlamıştır. ODTÜ’de öğrenim gördüğü dönemde çok aktif bir öğrencilik hayatı geçiren Akyener, birçok sosyal projede görev almış, TESPAM’ı bir öğrenci kulübü olarak hayata geçirmiş, eş zamanlı olarak Anadolu Üniversitesi’nde İşletme alanında eğitim almaya başlamış, Gönen Jeotermal Kaynakları ile ilgili projeler hazırlamış ve birçok uluslararası ortamda konuşmacı olarak ülkesini ve kurucusu olduğu öğrenci kulüplerini temsil etmiştir. 2006 yılında ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğinden, 2008 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı zamanda ODTÜ mezuniyeti sonrasında, Gönen Belediyesi’ne “Jeotermal Rezervuar Yönetimi” ve yüzey tesisleri alanında bir yıl boyunca danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu süreçte de eş zamanlı olarak bir dış ticaret firmasında iş hayatına başlamıştır. 2006 yılı sonunda TPAO Yurtdışı Projeler Dairesi’nde Rezervuar Mühendisi olarak göreve başlayan Akyener, kurumun Azerbaycan, Libya, İran, Cezayir, Irak, Tunus, Kazakistan, Brezilya, Ukrayna, Suriye, Özbekistan, Türkmenistan, İngiltere, Rusya gibi birçok projesinde aktif görev almıştır. Ayrıca 2007 yılında ODTÜ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümünde, uzaktan algılama ve CBS tabanlı sistemler alanında akademik çalışmalar yapmıştır. 2007 – 2009 yılları arasında TPAO’nun Libya Ofisinde teknik ihalelerin değerlendirilmesi kapsamında dönüşümlü olarak görev almıştır. 2010 – 2011 yılları arasında Ağrı Doğubayazıt İlçesinde (kısa dönem olarak) askerlik görevini tamamlamıştır. Askerlik sürecinde de, “Bölük İçi Kalite Çemberi” gibi bazı yeni uygulamaların hayata geçmesine vesile olmuştur. 2011 – 2014 yılları arasında TPAO’nun Azerbaycan ofisine, ilgili bütün projelerden sorumlu Teknik Müdür olarak atanmış ve TPAO’yu ilgili uluslararası ortamlarda temsil etmiştir. 2014 – 2018 yılları arasında, TPAO’nun Merkez Ofisinde Yurtdışı Projeler ve İş Geliştirme alanında danışmanlık görevini sürdürmüştür. Ayrıca Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yaptıktan sonra, 2015 yılında, bir öğrenci kulübü olarak başlattığı TESPAM’ı bir düşünce kuruluşu olarak yeniden aktive etmiş ve TESPAM bünyesinde birçok uluslararası çalışma ve projeye imza atmıştır. 50’den fazla makalesi, yüzlerce köşe yazısı, onlarca röportajı farklı ortamlarda yayınlanmış ve ulusal, uluslararası arenada beğeni kazanmıştır. TESPAM bünyesinde çıkartılan “Energy Policy Turkey” ve “Turkish Journal of Energy Policy” dergilerinin yazarı ve imtiyaz sahibidir. “Enerji Panorama” ve “Yerli Düşünce” dergilerinde de köşe yazarlığı yapmakta, TESPAM’ın başkanlığını, TENVA’nın yönetim kurulu üyeliğini ve Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulamaları Araştırma Merkezi’nin de danışmanlar kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Köklerine bağlı, şehirlileşme üzerine kurulan bir medeniyet tasavvurunu hayata geçirme gayesiyle faaliyet gösteren; “Cuma Ağacı” derneğinin ise kurucu başkanıdır. Farklı alanlarda kaleme aldığı (“Peygamber Ordusunda Askerlik”, “Cuma Rüzgarı”, “Bizim Halep: Enerji Harekatı”, “Doğu Akdeniz Gaz Politikaları”, “Enerji-Güvenlik-Siyaset Boyutlarıyla Suriye İç Savaşı”, “Türk-İslam Dünyasında Enerji Birliği” ve “Yeni Türkiye Vizyonunu Taşıyan Örnek Bir Belediyecilik Anlayışı” isimlerinde) 7 adet kitabı bulunan Akyener, 2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2017 yılında ise Polis Akademisi’nde Uluslararası Güvenlik alanında başladığı ve tamamlanmak üzere olan akademik çalışmalarına ek olarak, hukuk ve uluslararası ilişkiler alanlarında da farklı üniversitelerde eğitimine devam etmektedir. Bugüne kadar birçok uluslararası ortamda ülkesini temsil eden, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarına mülakatlar veren, yerine göre manşetlerde yer alan ve ülkesinin enerji politikalarının belirlenmesinde önemli katkılar ortaya koyan Akyener, Cumhurbaşkanlığı makamına özel olarak hazırlanan “Ulusal Güvenlik Yapılanması” ve “Devlet E-Hafıza” gibi proje gruplarında da yer almıştır. Çok iyi derece İngilizce bilen Akyener, evli ve üç çocuk babasıdır.

Bir cevap yazın