Trump’ın ABD Petrolünü Kurtarmasının En Ucuz Yolu
Nisan 4, 2020
Covid-19 Pandemisi ve ABD Yaptırımları Ekseninde Venezuela
Nisan 7, 2020

Alternatif Enerji Kaynağı Biyodizel

Alternatif Enerji Kaynağı Biyodizel

 Peki Biyodizel Nedir?

Geçmişte petrolün artan  fiyatı ve çevreye verdiği zararlar neticesinde biyodizel  bir alternatif enerji kaynağıdır. ABD’de ilk defa 1992’de üretilmeye başlandı. Biyodizel, kolza – kanola, ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile ( metanol veya etanol ) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilir.

Biyodizelİle Diğer Yakıtların Farkı

Milyonlarca sene evvel ölen varlıkların yakıta dönüşümünde,  yüksek seviyede karbon içermesi  nedeniyle yandıklarında yüksek miktarda kirliliğe neden olmaktadır. Araştırmalara göre yüksek karbon oranı sebebiyle serbest olarak doğada çözünümleri yüzde 40’ı geçemez. Diğer bir araştırmaya göre  ise biyodizel yakıtlar diğer yakıtlara kıyasla yüzde 34,5 daha az çevreye karbon monoksit salmaktadır. Bu oranlar, ne kadar çevreci bir yakıt olduğunu göstermektedir. Ancak her geçen  gün yeni petrol rezervlerin keşif edilmesi ve devletlerin petrol kaynaklarını sonuna kadar tüketmek istediğinden ismi fazla duyulmamıştır.

TÜRKİYEDEKİ BİYODİZEL KULLANIMI VE ÜRETİMİ 

Türkiye biyodizel harmanlama miktarları ve kapasite kullanım oranları 2007 yılında yaklaşık kullanım oranı %3 iken 2019’un sonlarında ortalama %40-%50’lere dayanmıştır. Ülkemizde faaliyette olan 7 tane biyodizel üretimi yapan tesis vardır. Bu tesislerin  biyodizel üretimi 2018 yılında Türkiye’de toplam 108.609 mt tür. Selçuk BOROVALI son yaptığı açıklamada “Tamamen yerli kaynakların ekonomiye kazandırıldığı biyodizel üretim süreciyle ülkemizde 700 milyon TL’lik ekonomik değer ile ithal ikamesi yaratılmaktadır. Zorunlu harmanlamanın üçüncü yılında atık ekonomisi, tarımsal kalkınma ve istihdam kapasitesi alanlarında sağladığımız katkıyı sürdürme ve ileriye taşıma konusunda kararlıyız. Virüsün küresel petrol talebi ve fiyatları üzerinde yaşattığı aşağı yönlü baskı, sadece Türkiye’de değil küresel ölçekte tüm yenilenebilir enerji sektörlerini rekabet açısından zorlanacağı bir alana taşıdı. Enerji sektöründe katma değeri arttıran yerli üretim modellerinin önemi bugünlerde bir kez daha gündeme geldi.” diyerek açıklama yaptı.

Bu açıklama neticesinde biyodizelinilerleyen  yıllarda ülkemizde önemi artacak ancak ülkemiz biyodizel konusunda daha yolun başında olup hammadde kaynaklarının zenginleştirilmesi ve biyodizel sektörü kapasite artırımları yönünde çalışma devam etmektedir. Biyodizel Sanayi ve Derneği başkanı Selçuk BOROVALI’nın yaptığı açıklamalarda  ülkemizin ve dünyanın geçtiği bu zor süreçten dolayı Virüsün küresel petrol talebi ve fiyatları üzerinde yaşattığı aşağı yönlü baskı ile  etkilenen petrol fiyatlarına alternatif olarak biyodizeli önermesi dünya ve ülkemizin  şartları ve jeopolitik durumu için pek uygulanabilir bir öneri gibi görünmüyor. Günümüzdeki özel durum neticesinde petrol üreten ülkelerle petrol tüketen ülkeler arasındaki ilişkiler ve işbirliği önem taşımakta olup  petrol ithal etmek ve bu alanalanlara yatırım yapmak ülkemiz için daha kârlı olacaktır.

FURKAN GÜVEN

 

 

 

Bir cevap yazın