TESPAM Eğitim Akademisi – TANAP Firmasına “ENERJİ HUKUKU ve BİLİRKİŞİLİK” Eğitimini Başarıyla Tamamlamıştır.
Haziran 29, 2019
MEDENİYET COĞRAFYAMIZA YÖNELİK PROJE ÜRETİM YAZ OKULU SERTİFİKA PROGRAMI (TRABZON)
Ağustos 5, 2019

MEDENİYET COĞRAFYAMIZA YÖNELİK PROJE ÜRETİM YAZ OKULU SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDENİYET COĞRAFYAMIZA YÖNELİK

PROJE ÜRETİM YAZ OKULU

SERTİFİKA PROGRAMI

Açıklama:

Bu program lisans eğitiminde 3 yada 4. sınıfta okuyan ve yüksek lisans yada doktora yapan Türk ve yabancı öğrencilere yönelik düzenlenecek olan, ücretsiz bir eğitim paketidir. Bu eğitim paketi kapsamında öncelikle Türkiye’nin cihanşümul vizyonundan ve medeniyet coğrafyası bilincinden bahsedilecek ve sonrasında bu alanda uygulamalı olarak projeler üretilecektir.

Bu kapsamda toplamda 40 kişilik bir kontenjan açılacaktır.

Bu kontenjanlar ilgili paydaşlar tarafından doldurulacaktır. Kontenjan dahilinde 25 yada 30 kişi YTB tarafından, kalan kısım ise TESPAM, ANADER ve Cuma Ağacı tarafından tercih edilecek katılımcılar için ayrılacaktır. Her paydaş katılım başvurularını kendi içinde değerlendirerek, kontanjan + 5 yedek olacak şekilde nihai listeyi TESPAM eğitim koordinatörlüğüne gönderecektir. Başvuru yapanların yabancı dil seviyesi, not ortalaması, bölümleri, yaptığı çalışmalar listeler hazırlanırken her paydaş nezdinde dikkate alınacaktır.

Program sonunda bütün katılımcılar, nasıl proje hazırlanacağını, nasıl proje yönetileceğini, ilgili projelere hangi yollarla finansman bulunabileceğini ve raporlama – yazım tekniklerini öğrenmiş olacaklardır. Ayrıca bütün katılımcılar oluşturulan 4 kişilik grupların birinde yer alarak, somut bir projeyi hazırlama fırsatı elde edeceklerdir. Bunların yanı sıra, üretilen projenin hayata geçmesi ve finans temini gerçekleşmesi durumunda da, projenin yürütülme safhasında da yer alma imkanına kavuşacaklardır.

Ayrıca hazırlanacak projeler genel itibarı ile, Türkiye’nin medeniyet coğrafyasındaki sorunların çözümüne yönelik, daha makro düzeyde öneriler sunan ve bilgi güvenliğine dikkat edilerek, yazılımsal modeller tasarlayan nitelikte olacaktır. Bu sayede uygun bulunan ilgili projelerin paydaşlardan bir tanesi olan Havelsan tarafından hayata geçirilmesi de mümkün olacaktır.

Süre: 1 hafta eğitim + 1 ay Proje Yazma Süreci + Proje Tanıtım Sempozyumu

 

Yer: Ankara / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

 

İçerik – Konu Başlıkları:

 

 • Medeniyet Coğrafyası Bilinci
 • Türk – İslam Dünyasında Yakın Geçmiş ve Mevcut Durum
 • Büyük Bir Kalkınma Hamlesi İçin Gereksinimler (Çalıştay Formatında)
 • Fikir-Proje-Yaklaşım Üretmek, Yazmak ve Raporlamak
 • Proje Fikrinin Oluşturulma Süreci
 • Proje Dokümanlarının Niteliği
 • Siber Güvenlik ve Veri Güvenliği (Havelsan)
 • Proje Konuları ve Kriterleri
 • Mali ve Teknik Yardım Alınabilecek Kuruluşlar
 • Projelerde Finansman Öncelikli Konular
 • Hibeler ve Finansman Kaynakları Konusunda Bilgilenme Kanalları
 • Projenin amaca uygunluğu/Proje Seçimi
 • Projenin tarafları ve hedef kitle açısından uygunluk
 • Başvuru sahiplerinin uygunluğu
 • Projenin uygulanabilirliği ve uygulanabilirliği arttırmaya yönelik stratejiler
 • Finansman kriterleri açısından maliyetlerin uygunluğu
 • Projenin sürdürülebilirliği
 • Proje çıktılarının denetlenebilirliği, ölçme/değerlendirme kriterleri
 • Proje içeriğinin oluşturulması “Mantıksal Çerçeve”
 • Projelerin esasa ilişkin şartları
 • Projelerin usul şartları
 • Projelerin şekil şartları
 • Büçeleme yöntemleri
 • Bütçelemede esasa ilişkin şartlar
 • Bütçeleme usulleri
 • Bütçelemede şekil şartları
 • Bütçe Örnekleri
 • Sözleşme ile getirilen yükümlülükler konusunun değerlendirilmesi
 • Uygulama sürecinin denetlenmesi
 • Raporlama yöntemleri
 • Ölçülebilir sonuçlar ve ölçme yöntemleri
 • Ek bilgi yükümlülükleri ve süreç içindeki değişikliklerin formülasyonu
 • Proje bütünlüğünün sağlanması açısından “Mantıksal Çerçeve”
 • Raporların Bir Doküman Olarak Niteliği
 • Raporların Teknik ve İçeriksel Niteliklerini Belirleyen Etmenler
 • Raporların Ana Konuları ve Konularına Bağlı Kriterleri
 • Türlerinden bağımsız olarak bir raporda yer alması gerekli temel unsurlar
 • Türlere bağlı olarak bir raporda yer alması gerekli temel unsurlar
 • Rapor Hazırlama Esasları
 • Tümden gelim / Tüme varım
 • Tez / Antitez / Sentez
 • Rapor Konusunun Seçimi ve Amaca Uygunluk Kriterleri
 • Raporun boyutunun önceden belirlenmesi / yararları
 • Rapor içeriğinin oluşturulması / “Mantıksal Çerçeve” oluşturulması
 • Örnek “Mantıksal Çerçeve” çalışması
 • Türk-İslam kültüründe Akılcı yaklaşım ve bilgi felsefesi
 • Yazılım Tabanlı Modeller Geliştirme ve Örnek Uygulamalar (Havelsan)
 • Proje Konularına Karar Verilmesi ve Uygulamalı Proje Yazım Çalışmaları
 • Eş zamanlı olarak hazırlanan projelerin ortak değerlendirilmesi 

Kimler Katılmalı:

Bu programa üniversitelerde:

 • 3 veya 4. sınıflarda lisans eğitimi gören,
 • Yüksek lisans yada doktora yapan herkes katılabilecektir.

Başvuru sahibinin İngilizce, Arapça, Rusça bilmesi veya Türkiye dışı bir coğrafyaya da aşina olması tercih sebebi olacaktır.

Kontenjanlar sınırlı olacak ve başvurular elemeye tabi tutulacaktır.

Not:

Program süresince ilgili konu başlıkları teorik olarak anlatılacaktır. Eş zamanlı olarak da projenin nasıl yazılacağına dair örnekler üzerinde çalışılacaktır. Eğitim sürecinde proje konu başlıklarına karar verilmiş olunarak, proje yazım çalışmalarına başlanılacaktır.

Toplamda 4 kişiden oluşan 10 adet proje grubu oluşturulacaktır. İlgili proje grupları sonraki süreçte ilgili eğitmenlerimiz ile irtibat kurarak, projelerini 1 ay içerisinde hazırlayıp sunacaklardır.

 

Sunulan projeler değerlendirilip, onaylandıktan sonra basılacak ve yayınlanacaktır.

Basım süreci sona erdikten sonra, bütün projelerin tanıtımının yapılacağı bir sempozyum organize edilecek ve proje hazırlayıcılarının, projelerini sunmaları istenecektir.

Sunum sonrasında ilgili aşamaları tamamlayan bütün katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaktır.

Ayrıca finansal kaynak ayrılması için uygun görülebilir olan bütün projelerin hayata geçmesi ile ilgili çalışmalar başlatılacaktır.

Havelsan uygulanabilir gördüğü bütün projeleri değerlendirmeye alabilecektir.

Eğitime tüm katılımcıların bilgisayarları ile gelmeleri gerekmektedir.

Takvim:

 • 1 Ağustos: duyuruya çıkılması
 • 1 – 30 Ağustos: başvuruların alınması, listelerin hazırlanması
 • 2 Eylül: kesin ve yedek listelerin TESPAM Eğitim Koordinatörlüğüne gönderilmesi
 • 9 Eylül – 13 Eylül: eğitim süreci
 • 13 Eylül – 13 Ekim: proje yazım süreci
 • 14 Ekim: projelerin teslimi
 • 14 Ekim – 15 Kasım: projelerin basılması ve ilgili sempozyumun ifası

 

 

 

Bir cevap yazın