Küresel Enerji Bülteni (Temmuz 2019)
Ağustos 3, 2019
Tarımda Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması
Ağustos 29, 2019

Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Uygulanması

Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Uygulanması

 

-Merkez Köylerde Biyodizel Tesisleri

1- Kooperatifler aracılığıyla

2- Önder Çiftçiler aracılığıyla

Ortak noktalarda kurulacak tesisler ile bölge çiftçisinin belirlenen ücret karşılığı ve/veya teslim edilen hammadde karşılığında ürün temini sağlanabilir. Bu süreçte devlet tarafından sunulacak destekler;

*Ekipman desteği veya ödenek karşılığı tesisi kuracak kişinin tesis kurulumuna destek

*Hammadde tedarik desteği veya temini

*Teknik destek

*Fazla üretim durumunda Pazar desteği

*Satışı yapılacak ürüne tarım amaçlı kullanımlar için vergi indirimleri

Bu süreçte kırsalda elde edilecek faydalar;

*Çiftçiler için en önemli tarımsal girdi olan mazot giderlerinin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması

*Çiftçi için bir gelir kaynağı

*Fazla üretim sağlanması koşulunda diğer müşterilere satılacak ürün ile köy bütçesi anlamında kazanç sağlanması

-Merkez Köylerde Biyogaz Tesisleri

1 Kooperatifler aracılığıyla

2 Muhtarlıklar aracılığıyla

Hammadde kaynaklarına yakın ya da hammaddenin bulunduğu ortak noktalarda gerek konuların ısıtılması gerekse tarım amaçlı üretimde(sera vb.) ısıtma sağlanması amacıyla tesis edilebilir. Hammadde karşılığı veya belirli bir ücret karşılığı temin edilebilir.

Bu süreçte devlet tarafından sunulacak destekler;

*Ekipman desteği veya ödenek karşılığı tesisi kuracak kişinin tesis kurulumuna destek

*Hammadde tedarik desteği veya temini

*Teknik destek

*Fazla üretim durumunda Pazar desteği

*Satışı yapılacak ürüne tarım amaçlı kullanımlar için vergi indirimleri

Bu süreçte kırsalda elde edilecek faydalar;

*Kırsalda ciddi sorun olan tarımsal atıkların değerlendirilmesi ve uzaklaştırılması

*Çiftçi açısından bir gelir kaynağı

*Özellikle sera alanlarında ciddi maliyet oluşturan ısıtma durumu maliyetlerinin azaltılması

*Doğalgaz ulaşmayan kırsal alanlarda ısınma sorununun çözümü

*Kömür vb. yakıtlarda oluşan çevre kirliliğinin önüne geçilmesi

– Su Hasadı yöntemi ile bölgesel veya bireysel su ihtiyaçlarının karşılanması

1 Kooperatifler aracılığıyla

2 Önder çiftçiler vasıtasıyla

3 Bireysel çiftçi vasıtasıyla

Yurt dışı ülkelerinde özellikle su sıkıntısı olan kırsal alanlarda yer altı su kaynaklarının kontrolsüz kullanımının önüne geçmek, su masraflarının önüne geçebilmek amacıyla su hasadı yöntemlerinin uygulanması

Bu süreçte devlet tarafından sunulacak destekler;

* Yer Temini (bedel karşılığı veya ortak alanlarda bedelsiz)

* Ekipman desteği

* Teknik destek

Bu süreçte kırsalda elde edilecek faydalar;

*Mevcut su sıkıntısı durumunun gelecekte daha da artacağı öngörüsüyle üreticinin yer altı kaynaklarını tüketmeden tarımsal üretimde ihtiyaç miktarda su temini

* Tarımsal amaçlı kullanım ile birlikte evsel kullanımda da temiz su kaynağı elde edilmesi

* Özellikle kıraç alanlarda su hasadı yöntemi ile sulanabiler araziler oluşturulması. Dolayısı ile bitki ihtiyaç miktarı kadar suyun temini ile daha yüksek verim alınması

* Sera vb. çatılı tarımsal üretim sistemlerinde çatı yüzeyinin değerlendirilmesi ve masraf/kazanç dengesi içerisinde ekonomik bulunan noktalarda suyun akışı sırasında kullanılacak tribünler vasıtası ile elektrik enerjisi sağlanması. Bu üretilen elektrik ile sera elektrik giderlerinin azaltılması.

Aytaç KENAR

ZİRAAT MÜHENDİSİ

Bir cevap yazın