Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Uygulanması
Ağustos 29, 2019
Biyodizel
Ağustos 29, 2019

Tarımda Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması

TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANILMASI

Tarımda yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı aslında enerji nakli sorununun lokal olarak çözülmesi, elde edilen fazla üretim sayesinde ulusal kapasitenin arttırılması, tarım sektöründe teknolojik yönelimlerin hız kazandırılması gibi yönler dikkate alındığında çok önemlidir. Dolayısıyla, tarım alanında yenilenebilir enerjinin kullanımını aşağıdaki başlıklar dahilinde incelediğimizde;

 • Dünyadaki Durum: Diğer sektörlerde olduğu gibi tarım alanında da yenilenebilir enerjinin kullanımı gelişmiş olarak kabul gören ülkelerde yaygın, diğer ülkelerde ise istenildiği ölçüde değildir.
 • Türkiye’deki Durum: Türkiye’de yenilebilir alanda birçok hamle yapılmışsa da, mevzuatsal sorunlar, bilgisizlik, yetersiz finansman, yüksek döviz kurları ve yerli teknolojinin istenilen seviyede olmaması gibi etmenler yüzünden hedeflenen düzeylerde değildir. Yenilenebilir kaynak kullanımı bu durumda iken, ortalama eğitim seviyesi ve bireysel ekonomik hacimleri daha düşük olan sektörlerden biri olan tarım alanındaki kullanım çok daha düşük seviyelerdedir.
 • Güçlü Ve Zayıf Yönler: Ülkemizde bu alandaki güçlü ve zayıf yönlerimizi özetlediğimizde:
  • Güçlü yönlerimiz: Yenilenebilir enerji olarak, ülke genelinde yaygın ve büyük bir potansiyele sahip olmak, bilgilendirme ve finansman desteği ile hızlı atılımlar yapabilecek altyapıya haiz olmak,
  • Zayıf yönlerimiz: mevzuatsal sorunlar, bilgisizlik, yetersiz finansman, yüksek döviz kurları ve yerli teknolojinin istenilen seviyede olmaması
 • Çalışma Alanına Yönelik Mevcut Politikaların Değerlendirilmesi: Mevcut politikalarımız bu kapsamda bazı hibe ve teşvik programları organize etmek, ülkenin ekonomik durumu ile doğru orantılı olacak şekilde finansman ve kredi imkanlarını arttırmak, mevzutsal değişiklikler ile girişimciliğin önünü açmak perspektifli bir çerçeve dahilinde tasarlanmaktadır. Lakin ilgili politika üretim süreçleri bazen konuya somut teknik yaklaşımları ihtiva etmediği, bazen de uygulama süreçlerinde küçük ölçekli çiftçinin seviyesine inemediği için etkili olamamaktadır.
 • Çalışma Alanıyla İlgili Politika Önerileri: Özetlemek gerekirse:
  • Yerli olarak üretilebilecek olan küçük ölçekli rüzgar türbinleri ve maliyetleri düşürmek için tercih edilebilecek aküsüz güneş paneli sistemleri ile güneş ve rüzgardan daha fazla faydalanmak,
  • Bu alanda bakanlık ile entegre çalışacak uygulayıcı firmaların akreditasyonunu yapmak,
  • Kredi ve finansman sağlamak,
  • Eğitimler vermek,
  • Jeotermal kaynakların daha bilinçli bir şekilde geliştirilmesi imkan sağlayacak bir ruhsatlandırma sistemi kurgulamak,
  • Jeotermal seracılığı bu minvalde geliştirebilmek,
  • Yatırım projelerini modellemek ve bu sürecin akabinde yatırımcılara arz etmek,
  • Sulama kanalları ve akarsudan küçük ölçekli elektrik üretimini uygulamalar ile öğretmek,
  • Biyodizel üretimini teşvik ederek tarımda mazot ihtiyacının %10 düşürülmesini sağlamak,
  • Biyogaz ile seraların ve çiftçinin elektrik – ısıtma ihtiyacını karşılamaya yönelik mikro ölçekli uygulamaları yaygınlaştırmak,
  • Tüm bu yatırımların ve girişimlerin daha etkili olabilmesi için, kooperatifler ile birlikte bu hamleleri yürütmeye çalışmak olarak sıralanabilecektir.
Oğuzhan AKYENER
Oğuzhan AKYENER
Oğuzhan Akyener 1983 yılında Gönen’de doğmuştur. Eğitim hayatına Gönen Şehit Rahmi İlkokulunda başlamış ve orta okuldan itibaren, Gönen Anadolu Lisesi’nde devam etmiştir. 2001 yılında buradan mezun olduktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği’nde lisans eğitimine başlamıştır. ODTÜ’de öğrenim gördüğü dönemde çok aktif bir öğrencilik hayatı geçiren Akyener, birçok sosyal projede görev almış, TESPAM’ı bir öğrenci kulübü olarak hayata geçirmiş, eş zamanlı olarak Anadolu Üniversitesi’nde İşletme alanında eğitim almaya başlamış, Gönen Jeotermal Kaynakları ile ilgili projeler hazırlamış ve birçok uluslararası ortamda konuşmacı olarak ülkesini ve kurucusu olduğu öğrenci kulüplerini temsil etmiştir. 2006 yılında ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğinden, 2008 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı zamanda ODTÜ mezuniyeti sonrasında, Gönen Belediyesi’ne “Jeotermal Rezervuar Yönetimi” ve yüzey tesisleri alanında bir yıl boyunca danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu süreçte de eş zamanlı olarak bir dış ticaret firmasında iş hayatına başlamıştır. 2006 yılı sonunda TPAO Yurtdışı Projeler Dairesi’nde Rezervuar Mühendisi olarak göreve başlayan Akyener, kurumun Azerbaycan, Libya, İran, Cezayir, Irak, Tunus, Kazakistan, Brezilya, Ukrayna, Suriye, Özbekistan, Türkmenistan, İngiltere, Rusya gibi birçok projesinde aktif görev almıştır. Ayrıca 2007 yılında ODTÜ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümünde, uzaktan algılama ve CBS tabanlı sistemler alanında akademik çalışmalar yapmıştır. 2007 – 2009 yılları arasında TPAO’nun Libya Ofisinde teknik ihalelerin değerlendirilmesi kapsamında dönüşümlü olarak görev almıştır. 2010 – 2011 yılları arasında Ağrı Doğubayazıt İlçesinde (kısa dönem olarak) askerlik görevini tamamlamıştır. Askerlik sürecinde de, “Bölük İçi Kalite Çemberi” gibi bazı yeni uygulamaların hayata geçmesine vesile olmuştur. 2011 – 2014 yılları arasında TPAO’nun Azerbaycan ofisine, ilgili bütün projelerden sorumlu Teknik Müdür olarak atanmış ve TPAO’yu ilgili uluslararası ortamlarda temsil etmiştir. 2014 – 2018 yılları arasında, TPAO’nun Merkez Ofisinde Yurtdışı Projeler ve İş Geliştirme alanında danışmanlık görevini sürdürmüştür. Ayrıca Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yaptıktan sonra, 2015 yılında, bir öğrenci kulübü olarak başlattığı TESPAM’ı bir düşünce kuruluşu olarak yeniden aktive etmiş ve TESPAM bünyesinde birçok uluslararası çalışma ve projeye imza atmıştır. 50’den fazla makalesi, yüzlerce köşe yazısı, onlarca röportajı farklı ortamlarda yayınlanmış ve ulusal, uluslararası arenada beğeni kazanmıştır. TESPAM bünyesinde çıkartılan “Energy Policy Turkey” ve “Turkish Journal of Energy Policy” dergilerinin yazarı ve imtiyaz sahibidir. “Enerji Panorama” ve “Yerli Düşünce” dergilerinde de köşe yazarlığı yapmakta, TESPAM’ın başkanlığını, TENVA’nın yönetim kurulu üyeliğini ve Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulamaları Araştırma Merkezi’nin de danışmanlar kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Köklerine bağlı, şehirlileşme üzerine kurulan bir medeniyet tasavvurunu hayata geçirme gayesiyle faaliyet gösteren; “Cuma Ağacı” derneğinin ise kurucu başkanıdır. Farklı alanlarda kaleme aldığı (“Peygamber Ordusunda Askerlik”, “Cuma Rüzgarı”, “Bizim Halep: Enerji Harekatı”, “Doğu Akdeniz Gaz Politikaları”, “Enerji-Güvenlik-Siyaset Boyutlarıyla Suriye İç Savaşı”, “Türk-İslam Dünyasında Enerji Birliği” ve “Yeni Türkiye Vizyonunu Taşıyan Örnek Bir Belediyecilik Anlayışı” isimlerinde) 7 adet kitabı bulunan Akyener, 2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2017 yılında ise Polis Akademisi’nde Uluslararası Güvenlik alanında başladığı ve tamamlanmak üzere olan akademik çalışmalarına ek olarak, hukuk ve uluslararası ilişkiler alanlarında da farklı üniversitelerde eğitimine devam etmektedir. Bugüne kadar birçok uluslararası ortamda ülkesini temsil eden, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarına mülakatlar veren, yerine göre manşetlerde yer alan ve ülkesinin enerji politikalarının belirlenmesinde önemli katkılar ortaya koyan Akyener, Cumhurbaşkanlığı makamına özel olarak hazırlanan “Ulusal Güvenlik Yapılanması” ve “Devlet E-Hafıza” gibi proje gruplarında da yer almıştır. Çok iyi derece İngilizce bilen Akyener, evli ve üç çocuk babasıdır.

Bir cevap yazın