Hakkımızda

Enerji politikaları alanında gündemi uzaktan takip etmeye çalışan bir Türkiye yerine, gündem belirleyen bir Türkiye’ye ulaşma idealiyle…
Türkiye’deki enerji politikaları odaklı ilk ve tek sivil yapılanma…
Medeniyet coğrafyasında enerjide birleştirici güç olacak bir Türkiye için…

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM)’nin temelleri, Türkiye’de enerji politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak ve bu bağlamda ülkenin ihtiyaç duyduğu enerji politikaları uzmanlarını yetiştirebilecek bir sivil altyapıya olan ihtiyaca cevap vermek amacıyla 2005 yılında atılmıştır.

2005 yılında bir sivil platform olarak yola çıkan TESPAM, 2014 yılında faaliyetlerine resmi statü kazandırmıştır. Bu kapsamda “Uluslararası Enerji Politikaları Araştırma Derneği”nin bir alt platformu-kurumu olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Faaliyetlerine başladığı 2005 yılında “Enerjide Bağımsız Türkiye 2023” sloganıyla ortaya çıkan TESPAM, Türkiye’de direk olarak enerji politikaları odaklı faaliyet gösteren hiçbir sivil toplum örgütü olmayışının eksikliğini fark ederek, bu eksikliği gidermek amacıyla çalışmalarına başlamıştır.

Bu kapsamda TESPAM;

 • Ülkemizin; enerji üzerine çalışan bütün kurumları ile irtibatta olarak,
 • Kamu kurumları – üniversiteler – özel teşebbüsler ve diğer sivil toplum örgütlerinin de katkıları ve desteği ile coğrafi bilgi sistemleri tabanlı & kapsamlı bir enerji veri bankasını bünyesinde barındırarak,
 • Oluşturduğu veri bankasını kullanarak, bünyesinde barındırdığı çok disiplinli çalışma ekiplerinin de desteği ile, bilgi yönetimi sağlayarak gerekli stratejik analizleri ile,
 • Gerçekçi enerji politika ve strateji öngörülerini üreterek,
 • Alanıyla alakalı güncel konular hakkında görüşlerini bildirerek,
 • Çalışmalarında bürokrasiden ve siyasi etkilerden uzak, özel sivil bir teşebbüs olmanın dinamizmi ile,
 • Enerji stratejileri ve politikaları alanına odaklanmış ülkemizdeki ilk ve tek STK olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda, kurulduğu günden bugüne kadar, TESPAM’ın bazı fikir ve projeleri ülkemiz enerji bakanlığı / bazı özel teşebbüsler ve kamuoyu ile paylaşılmış ve bunlardan birkaçı farklı kurumlar bünyesinde de olsa hayata geçirilmiştir.

 • “Türk Enerji Birliği” (TEBAM),
 • “Energy Policy Turkey” (EPT),
 • “İslam Enerji Birliği Platformu” (İEBP),
 • “Turkish Journal of Energy Policy” (TJEP),
 • “EnerjiNetwork”
 • “TV Enerji” TESPAM’ın hayata geçirdiği markalarından bazılarıdır.

Şu ana kadar yaptığı uluslararası arenada dikkat çeken başarılı çalışmalarıyla TESPAM ülkesinin enerji politikalarına yön veren ve ülkesinde alanında en fazla çalışma üreten düşünce kuruluşu olma sıfatını kazanmıştır.

TESPAM STRATEJIK PLAN

TESPAM INTRODUCTION