EastMed Energy Forum

We invite you to “TV ENERJİ” or other social media accounts of TESPAM to follow this program.

EASTMED ENERGY FORUM ORGANIZATION TEAM

 

Forum Başkanı / CHAIRMAN

Oğuzhan Akyener, TESPAM

Forum Sekreteri / FORUM SECRETARY

Özcan Dalmış, TESPAM

Organizasyon Komitesi / ORGANIZATION COMMITTEE

Furkan Güven, TESPAM

Esra Göztaş, TESPAM

Veli Kemal Arslan, TESPAM

İlayda Kenar, TESPAM

Oğuzhan Kınay, TESPAM

Fatih Marangoz, TESPAM

Beytullah Yakın, TESPAM