EĞİTİM PORTFÖYÜ

Eğitim konularını sizlerin gelişimi için sürekli yeniliyor ve en güncel konularda eğitim programları düzenliyoruz. Portföyümüzde bulunan bazı eğitim konuları aşağıda verilmiştir.

 

 • Enerji Okur Yazarlığı
 • Enerji Türlerine Giriş
 • Enerji Hukuku
 • Enerji Ekonomisi
 • Enerji için Ekonometri
 • Enerji Alanında Müzakere Teknikleri ve Anlaşma Türleri
 • Enerji ve Çevre Düzleminde Temel Yaklaşımlar
 • Enerji Tarihine Bakış
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş
 • Kömür Kaynakları ve Gelecek Projeksiyonları
 • Türkiye’nin Madencilik Politikalarına Bakış
 • Enerji Madenlerine Giriş
 • Global Enerji Trendleri
 • Enerji Maliyetlerine Göre Trendleri Yorumlamak
 • Yeni Enerji Teknolojileri ve Trendler
 • Enerji Diplomasisi
 • Elektrik Piyasalarına Giriş
 • Petrol ve Doğalgaz Politikalarını Yorumlamak
 • Enerji Politikalarına Giriş
 • Enerji Politikalarını Yorumlama Teknikleri
 • Enerji Güvenliği & Güvenlik Teorileri
 • Enerji Güvenliğinde Bölgesel Analizler
 • Doğu Akdeniz Gaz Politikaları
 • Nükleer Enerjide Trendler
 • Nükleer Enerji Teknolojileri
 • Denizlerde Enerji Potansiyeli & Teknolojisi
 • Deniz Hukuku
 • Enerji Projelerinde Ekonomik Model Hazırlama
 • Enerjide Siber Güvenlik
 • Denizde ROV’lerin Kullanımı Eğitimi
 • Enerji Alanında Çevre ve İş Güvenliği Eğitimi
 • Madencilik Yazılımları SURPAC
 • Eclipse & Petrel Yazılımları Temel Eğitimi
 • ARCGIS ve Enerjide CBS Uygulamaları
 • Güneş Panelleri Projelendirme ve Kurulumu
 • Rüzgâr Türbinleri, Kara ve Deniz Uygulamaları
 • Enerji Alanında Tedarik ve İhale Planlamaları
 • Ankonvansiyonel Kaynaklara Genel Bakış
 • Metan Hidrat Kaynaklarına Genel Bakış
 • Deniz Mühendisliği Konsepti Temel Teknikleri
 • Sondaj Teknikleri ve Kuyu Kontrolü
 • Petrol ve Doğalgaz Akışkanları
 • Petrol ve Doğalgazda Rezervuar Yönetimi
 • Jeotermal Kaynakların Analizi ve Değerlendirilmesi
 • Yakıt Pilleri ve Teknolojisi
 • Elektrikli Araçlar
 • Enerjide Depolama Teknolojileri
 • LNG Ticaretini Anlamak
 • Enerji Fiyatları Nasıl Oluşur?
 • Elektrik Üretim ve Nakil Projelerini Yorumlamak
 • Enerji Verimliliği
 • İklimlendirme
 • Isıtma – Soğutma
 • Güneş Enerjisi Isıl Uygulamaları
 • Isı Pompaları
 • Doğalgaz Teknolojileri
 • Isı Ekonomisi
 • Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri
 • Basınçlı Kaplar
 • Enerji Sistemleri Modellemesi