Enerji Hukuku ve Bilirkişilik Sertifika Programı

Programın Amacı:
Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini enerji hukuku mevzuatındaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca program şu anda Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyunun görüşüne sunulan Bilirkişilik Kanun Tasarısı Taslağıyla getirilmesi muhtemel değişikliklere katılımcıları hazırlamayı hedeflemektedir.

Program Süresi:
24 saat
Kimler için?
– Avukatlar
– Yeminli Mali Müşavirler
– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
– İş güvenliği Uzmanları

Program içeriği:
– Türk Hukukunda Enerji Piyasasının Düzenlenmesi ve Düzenleyici Kurumlar
– Enerji Piyasasında Denetim Usulleri ve idari Yaptırımlar
– Enerji Piyasasında Tüketicinin Korunması
– Enerji Piyasasında Rekabet Uygulamaları
– Enerji Sektöründe Vergi Uygulamaları
– Enerji Piyasasında Birleşme ve Devralma Uygulamaları
– Enerji Yatırımlarında EPC Sözleşmeleri
– Enerji Tedarik Sözleşmeleri
– Enerji Hırsızlığı ve TCK
– Uluslararası Enerji Uyuşmazlıkları
– Ulusal mahkemeler
– Uluslararası Tahkim
– İlgili Uluslararası Anlaşmalar
– Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
– Avrupa Birliği Enerji Hukuku ve Türk Hukukuna Yansımaları
– Enerji Sektöründe Kamulaştırma Sorunları
– Enerji Hukuku ve Bilirkişilik
– Bilirkişilik Kanun Tasarısı Taslağında Bilirkişilik Kurumuna Getirilmesi Düşünülen Yenilikler,

Comments