Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi

 • Enerji politikaları alanında gündemi uzaktan takip etmeye çalışan bir Türkiye yerine, gündem belirleyen bir Türkiye’ye ulaşma idealiyle…
 • Türkiye’deki enerji politikaları odaklı ilk ve tek sivil yapılanma…
 • Medeniyet coğrafyasında enerjide birleştirici güç olacak bir Türkiye için…
 • Küresel enerji politikalarından, uygulanabilir çözüm ve projeksiyonlara, yeni teknolojilerden gerçekçi bir yeşil dönüşüme kadar birçok alanda öncü

TESPAM Ankara merkezli, Londra, Viyana, New York, Bakü ve İstanbul gibi önemli şehirlerde de temsilcilikleri bulunan bir düşünce kuruluşudur. Enerjinin bütün alanlarında kapsamlı analizler üreten TESPAM, uzun vadeli projeksiyonlarındaki başarıları ile küresel ölçekte beğenilen ve birlikte çalışılmak istenen bir kurum halini almıştır.

İklim değişikliği ile mücadelenin, yeşil dönüşümün, zayıf sosyal kesimlerin ve kadınların bu süreçte korunması ve desteklenmesinin, bu bağlamda daha adil ve uygulanabilir yaklaşımlar geliştirebilmenin ve daha demokratik bir düzlemde uluslararası entegrasyonun öneminin idrakinde olan TESPAM, birçok farklı ülkedeki partnerleri ile birlikte çok yönlü çalışmalar yürütmektedir.

Bünyesindeki disiplinler arası çalışma grupları ve araştırma koordinatörlükleri ile BM’nin sürdürülebilir gelişim hedeflerine katkı koyan TESPAM, koordine ettiği iştirakler ile de teknolojik girişimciliği, yeni fikirleri ve çok uluslu işbirliklerini desteklemektedir.

-TESPAM İş geliştirme ile uluslararası ticaretin geliştirilmesi,

-TESPAM Green ile yeşil dönüşümün ve verimliliğe katkı sağlayacak uygulamaların koordine edilmesi,

-TESPAM Teknoloji ile iş güvenliği ve akıllı otomasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması,

-TESPAM Akademi ile eğitim imkânlarının geliştirilmesi,

-TESPAM Piyasalar ile fiyat dinamiklerinin daha anlaşılır bir şekilde okunmasının sağlanarak, değer zincirlerinde oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi,

-TESPAM World Energy Base ile bütün uluslararası kamuoyuna daha bütünleşik bir farkındalık ortamı oluşturulması gayeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu vizyon ve faaliyetler doğrultusunda insanlığın, küresel barış ve adaletin, eşitliğin ve sürdürülebilir – ekonomik – temiz enerji temini süreçlerinin gelişimi için TESPAM’a destek olmak isteyen herkes, yuvarlak masa çalışma gruplarımıza davetlidir.

 

Oğuzhan Akyener

TESPAM Başkanı

ABOUT TESPAM (ENG)

TESPAM is a think tank based in Ankara, with representations in important cities such as London, Vienna, New York, Baku and Istanbul. TESPAM, which produces comprehensive analyzes in all fields of energy, thanks to its success in long-term projections, has become an institution that is admired on a global scale and desired to work with.

Realizing the importance of climate change targets, green transition, protection of weak societies and support for gender equity, TESPAM carries out multidimensional studies with its international partners in different countries. Within this regard, TESPAM endeavors to develop a fairer and more applicable global approach.

Contributing to the UN’s sustainable development goals with its multidisciplinary working teams and research groups, TESPAM also supports technological entrepreneurship, new ideas and multinational collaborations with the affiliates it coordinates.

In this regard, TESPAM aims to:

-Support international trade with “TESPAM Business Development”,

-Coordinate practices that will contribute to green transition and efficiency with “TESPAM Green”,

-Disseminate of occupational safety and smart automation systems with “TESPAM Technology”,

-Develop educational opportunities with “TESPAM Academy”,

-Help to eliminate the risks that may occur in the value chains by providing a more understandable reading of price dynamics with “TESPAM Markets”,

-Create a more integrated awareness environment for the entire international public with the “TESPAM World Energy Base”.

Through this vision and activities, everyone who wants to support TESPAM for the development of humanity, global peace and justice, equality and sustainable – economic – clean energy supply processes are always invited and welcome to our roundtable working groups.

 

Oğuzhan Akyener

TESPAM President

О TESPAM (RU)

О TESPAM (RU) 

“С идеей достичь Турции, определяющей повестку дня, которая вместо Турции пытается следить издалека за повесткой дня в области энергетической политики…” 

“Первая и уникальная цивильная организация, занимающаяся энергетической политикой Турции…” 

“Для Турции, которая станет объединяющей силой в географии своей цивилизации…” 

“От глобальной энергетической политики до применимых решений и прогнозов, от новых технологий до реалистичной зеленой трансформации, ведущая организация во многих областях: TESPAM…” 

 

Основы Турецкого центра энергетических стратегий и исследований политики (TESPAM) были заложены в 2005 году, чтобы внести свой вклад в определение энергетической политики и стратегий в Турции и удовлетворить потребность в гражданской инфраструктуре, которая может обучать экспертов по энергетической политике, востребованных страной. 

 

TESPAM, которая начала свою деятельность как цивильная платформа в 2005 году, в 2014 году активизировала её и вывела на новый уровень. 

Основная цель TESPAM, которая имеет одновременно характеристики исследовательского центра, неправительственной организации и коммерческого предприятия, состоит в том, чтобы проводить исследования, которые обеспечивают предвидение, интерпретацию и анализ, которые будут определять глобальную энергетическую политику и тенденции. 

TESPAM, которая в настоящее время является наиболее известным и наиболее эффективным организацией в области энергетической политики в Турции, привлекает внимание своим международным сотрудничеством и развивает свой потенциал вместе с поставленными целями. 

 

TESPAM, 

 • В сотрудничестве со всеми соответствующими энергетическими, силовыми и дипломатическими агентствами Турции (на основе проекта и консультации),
 • Благодаря вкладу и поддержке многих национальных и международных университетов, частных предприятий и неправительственных организаций,
 • Он продолжает свою деятельность непрерывно на многогранной основе сотрудничества, которую он реализовал дляТюркского мира. 

Он также владеет: 

 • Базаданных на основе географических информационных систем, 
 • Институциональная культура, основанная на научных и национальныхпринципах,
 • Возможность производить более реалистичные прогнозы политики и стратегии с помощью универсального анализа,
 • Благодаря своему динамичному персоналу, который состоит из представителей разных дисциплин и продолжает свою деятельность с использованием практических методов, ориентированных на производство.

TESPAM продолжает добиваться многих успехов.  

 • “КОНГРЕСС ТЮРКСКОГОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОЮЗА”, первое международное мероприятие в своей области, 
 • “Исследовательский центр Тюркского Энергетического союза ” (TEBAM), который действует как подразделение TESPAM с той же целью, 
 • Журналы“Energy Policy Turkey” (EPT) и «International Journal of Energy Studies» (IJES), которые принимают исследования во всемирно признанных технических и политических областях, 
 • EnerjiNetwork”, которая продолжает свою инфраструктурную работу в качестве платформы для карьерного роста,
 • TVEnergy”, где проходят все визуальные мероприятия TESPAM, 
 • TESPAMTechnologies”, продолжающая свою деятельность в области технологий и программного обеспечения, 
 • TESPAMGreen”, продолжающая свою деятельность в области Чистой Энергии, 
 • “TESPAM Akademi”, продолжающая образовательную деятельность,
 • “Климатический форум”,“Черноморский форум”, “Восточно-Средиземноморский форум”, “Водородный форум”, где важные вопросы обсуждаются в рамках ежегодных мероприятий, 
 • “Мировая база энергии и разведки”(WEIB), инфраструктурные работы которой продолжаются, 
 • “World Energy Outlook 2100”(WEO 2100), в котором обобщается долгосрочная динамика мировой энергетики. 

Это некоторые из брендов, которые TESPAM внедрил и/или над которыми продолжает работать. 

Штаб-квартира TESPAM находится в Анкаре.Также есть представительства в Стамбуле и Баку. 

TESPAM haqqında (AZ)

TESPAM haqqında (AZ) 

“Enerji siyasətində gündəmi uzaqdan izləməyə çalışan bir Türkiyə yerinə gündəmi təyin edən Türkiyəyə çatmaq ideyası ilə …” 

“Türkiyədə enerji siyasətinə yönəlmiş ilk və yeganə sivil təşkilat …” 

“Mədəniyyət coğrafiyasında enerjidə birləşdirici qüvvə olacaq bir Türkiyə üçün …” 

“Qlobal enerji siyasətindən tətbiq oluna bilən həllərə və proqnozlara, yeni texnologiyalardan həqiqi bir yaşıl enerji çevrilməsinə qədər bir çox sahədə qabaqcıl təşkilat: TESPAM… ” 

 

Türkiyə Enerji Strategiyaları və Siyasəti Araşdırma Mərkəzinin (TESPAM) təməlləri 2005-ci ildə Türkiyədə enerji siyasətinin və strategiyalarının təyin olunmasına töhfə vermək və ölkənin ehtiyac duyduğu enerji siyasəti mütəxəssislərini yetişdirə biləcək bir mülki infrastruktur ehtiyacına cavab vermək üçün atıldı. 

2005-ci ildə sivil bir platforma olaraq başlayan TESPAM, 2014-cü ildə fəaliyyətini sürətləndirərək yeni bir səviyyəyə addım atmışdır. 

Eyni zamanda institusional mənada bir araşdırma mərkəzi, qeyri-hökumət təşkilatı və kommersiya müəssisəsi xüsusiyyətlərinə malik olan TESPAM-ın əsas məqsədi qlobal enerji siyasətini və tendensiyalarını istiqamətləndirəcək uzaqgörənlik, şərh və analiz təmin edən araşdırmalar hazırlamaqdır. 

Hal-hazırda Türkiyədə enerji siyasəti sahəsində ən tanınmış və ən effektiv təşkilat olan TESPAM, beynəlxalq əməkdaşlıqları ilə diqqət çəkir və hədəfləri ilə birlikdə fəaliyyət dairəsinin həcmini də inkişaf etdirir. 

TESPAM, 

 • Türkiyənin enerji – təhlükəsizlik – diplomatiya ilə məşğul olan bütün əlaqəli qurumları ilə əməkdaşlıqda (layihə və məsləhətləşmə əsasında), 
 • Bir çox milli və beynəlxalq universitetlərin, özəl müəssisələrin və qeyri-hökumət təşkilatlarının töhfələri və dəstəyi ilə, 
 • Türk dünyası üçün həyata keçirdiyi çoxşaxəli əməkdaşlıq sahələri ilə fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirir. 

Həmçinin sahib olduğu; 

 • Coğrafi məlumat sistemlərinə əsaslanan informasiya bazası, 
 • Elmi və milli əsaslara söykənən institusional mədəniyyət, 
 • Çoxşaxəli təhlilləri ilə daha real siyasət və strategiya proqnozları hazırlamaq bacarığı,
 • Fərqli sahələrdən olan və istehsal yönümlü praktik bir üsulla fəaliyyətini davam etdirən dinamik heyəti sayəsində 

TESPAM bir çox uğurlara imza atmağa davam edir. 

 • Öz sahəsində ilk beynəlxalq tədbir olan TÜRK ENERJİ BİRLİYİ KONQRESİ,
 • Eyni məqsədlə TESPAM-ın bir alt qurumu olaraq fəaliyyət göstərən “Türk Enerji Birliyi Araşdırma Mərkəzi” (TEBAM),
 • Beynəlxalq arenada tanınmış texniki və siyasi sahələrdə araşdırmaları qəbul edən “Energy Policy Turkey” (EPT) və “International Journal of Energy Studies” (IJES) jurnalları, 
 • Karyera platforması olaraq infrastruktur işini davam etdirən “EnerjiNetwork”,
 • TESPAM-ın bütün vizual tədbirlərinə ev sahibliyi edən “TV Energy”
 • Texnologiya və Proqram təminatı sahəsində fəaliyyətini davam etdirən “TESPAM Technologies”,
 • Təmiz Enerji sahəsində fəaliyyətini davam etdirən “TESPAM Green”,
 • Təhsil fəaliyyətini davam etdirən “TESPAM Academy”,
 • Önəmli məsələlərin illik fəaliyyətlər çərçivəsində müzakirə olunduğu “İqlim Forumu”, “Qara Dəniz Forumu”, “Şərqi Aralıq dənizi Forumu”, “Hidrogen Forumu” 
 • İnfrastruktur işləri davam edən “World Energy and Intelligence Base” (WEIB), 
 • Uzunmüddətli qlobal enerji dinamikasını ümumiləşdirən “World Energy Outlook 2100” (WEO 2100). 

Bunlar TESPAM-ın tətbiq etdiyi və/və ya üzərində işləməyə davam etdiyi markalardır. 

TESPAM-ın mərkəzi Ankaradadır. Həmçinin İstanbul və Bakıda nümayəndəlikləri var.