Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi

 • Enerji politikaları alanında gündemi uzaktan takip etmeye çalışan bir Türkiye yerine, gündem belirleyen bir Türkiye’ye ulaşma idealiyle…
 • Türkiye’deki enerji politikaları odaklı ilk ve tek sivil yapılanma…
 • Medeniyet coğrafyasında enerjide birleştirici güç olacak bir Türkiye için…
 • Küresel enerji politikalarından, uygulanabilir çözüm ve projeksiyonlara, yeni teknolojilerden gerçekçi bir yeşil dönüşüme kadar birçok alanda öncü

TESPAM, Ankara merkezli olarak, Türkiye’de enerji alanında akademik, ticari ve sivil faaliyetler gösteren, Londra, Viyana, New York, Bakü, Roma ve İstanbul gibi merkezlerde de temsilciliği olan, önde gelen düşünce kuruluşudur. Enerjinin bütün alanlarında kapsamlı analizler üreten TESPAM, uzun vadeli projeksiyonlarındaki başarıları ile küresel ölçekte beğenilen ve birlikte çalışılmak istenen bir kurum halini almıştır.

İklim değişikliği ile mücadelenin, yeşil dönüşümün, zayıf sosyal kesimlerin ve kadınların bu süreçte korunması ve desteklenmesinin, bu bağlamda daha adil ve uygulanabilir yaklaşımlar geliştirebilmenin ve daha demokratik bir düzlemde uluslararası entegrasyonun öneminin idrakinde olan TESPAM, birçok farklı ülkedeki partnerleri ile birlikte çok yönlü çalışmalar yürütmektedir.

Bünyesindeki disiplinler arası çalışma grupları ve araştırma koordinatörlükleri ile BM’nin sürdürülebilir gelişim hedeflerine katkı koyan TESPAM, koordine ettiği iştirakler ile de teknolojik girişimciliği, yeni fikirleri ve çok uluslu işbirliklerini desteklemektedir.

Bunlara ek olarak, TESPAM birçok uluslararası etkinlik, kongre, forum ve zirve ile farkındalık oluşturmaktadır.

2024 yılında düzenlenecek olan;

– Türk Devletleri Teşkilatı’nın da katkıları ile dördüncüsü düzenlenecek olan “Uluslararası TÜRK ENERJİ BİRLİĞİ KONGRESİ”,

– Uluslararası entegrasyona ve bölgesel sorunların çözümüne katkı sunan dördüncü “Uluslararası Doğu Akdeniz Enerji Forumu”,

– İklim değişikliği ile daha etkin ve makul bir mücadele modeline odaklanan dördüncü “Uluslararası İklim ve Enerji Forumu”,

– Geleceğin en önemli enerji depolama ve taşıma aracı olma potansiyeli ihtiva eden hidrojeni bütün yönleriyle ele alan, üçüncü “Uluslararası Hidrojen Forumu”,

– Bölgesel entegrasyonu arttırmayı hedefleyen, üçüncü “Uluslararası Karadeniz Enerji Konferansı”,

– Geleceğin en önemli enerji kaynağı olarak karşımızda duran nükleer enerjinin bütün yönlerini analiz eden ve bu bağlamda etkin bir teknoloji transferi sürecini öncelikleyen, ikinci “Uluslararası Nükleer ve Güvenlik Forumu”,

– TESPAM’ın uzun vadeli projeksiyonlarını kamuoyu ile paylaştığı, ikinci, “Dünya Enerji Görünümü Forumu” ilgili etkinliklerimizden sadece bazılarıdır.

TESPAM ilgili etkinlik ve aktivitelerinin yanı sıra, (2 tanesi hakemli ve indeksli olmak üzere) 4 adet uluslararası dergi yayınlamaktadır.

Akademik anlamda bir araştırma merkezi modeli ile enerjinin bütün alanlarında yayınlar, raporlar, makaleler, bilgi notları ve çalışmalar üreten TESPAM, kamu ve özel kuruluşlara yönelik de özel raporlar, modeller ve projeler hazırlamaktadır.

Özellikle enerji alanındaki trendler, uzun vadeli projeksiyonlar ve enerji fiyat beklentileri alanında dünyadaki en başarılı kurumlardan biri olan TESPAM, bu başarıları sayesinde OPEC yönetiminin dahi dikkatini çekmiş ve OPEC yönetimine dahi özel eğitimler vermiştir.

TESPAM’ın akademik faaliyetlerinin yanı sıra, sivil toplumu desteklemek gayeli yürüttüğü bazı sosyal sorumluluk projeleri de bulunmaktadır.

TESPAM’ın ayrıca bünyesinde,

– enerji alanında faaliyet gösteren firmaları kümelendiren “İş Kulubü”,

– gençlerin enerji alanında yetişmelerine katkı sağlayan “Enerji Kulübü”,

– Türk dünyasına yönelik sürdürülebilir çalışmaların devam ettirildiği “Türk Enerji Birliği Araştırmaları Merkezi” isimli sivil platformlar da yer almaktadır.

İlgili sivil ve akademik atılımları finanse edebilmek için TESPAM bünyesinde ticari olarak faaliyet gösteren şirketler de bulunmaktadır. Bu şirketler, temiz enerji, hidrokarbonlar, danışmanlık süreçleri ve yüksek teknolojik yazılım ve drone üretimi gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Bunlar:

-Yazılım ve Drone Teknolojileri alanında çalışan TESPAM Teknoloji,

-Yenilenebilir enerji alanında danışmanlık-mühendislik-uygulama-ARGE faaliyetleri yürüten TESPAM Green,

-Petrol ve Doğalgaz alanında çalışan TESPAM Black,

-Harita ve veri hizmetleri sunan World Energy Base,

-Eğitim hizmetleri sağlayan TESPAM Akademi,

-Piyasalar, fiyatlar ve trendler üzerine çalışma yapan TESPAM Piyasalar,

-Video içerikleri üreten TVEnerji’dir.

Bünyesinde (16’sı Prof. ve 26’sı Dr. unvanına sahip, 136 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 20 diğer ülkelerin vatandaşı) toplamda 156 uzmanın yer aldığı, TESPAM’ın ve TESPAM International’ın organizasyonel yapısı ve ilgili çalışma gruplarına oraganizasyon ile ilgili alt menülerden erişilebilcektir.

 

Oğuzhan Akyener

TESPAM Başkanı

ABOUT TESPAM (ENG)

TESPAM is a leading think tank based in Ankara, Turkiye, with a worldwide presence through representatives in important cities such as London, Milan, Vienna, New York, Baku, and Istanbul. TESPAM is a prestigious institution that is highly regarded for its intellectual, business, and societal contributions to the energy industry. It leads the way in conducting thorough analyses in all areas of energy.

Our institution is internationally renowned for its expertise in forecasting long-term energy trends, Tespam World Energy Outlook 2100, garnering admiration and a strong inclination for global collaboration.

TESPAM is strongly dedicated to tackling pressing matters such as climate change, sustainable development, and the empowerment of marginalized social groups and women. Our goal is to achieve fair and pragmatic resolutions, promoting global collaboration on a foundation that is more democratic. TESPAM plays an active role in advancing the United Nations’ Sustainable Development Goals by engaging in interdisciplinary working groups and coordinating research efforts. Our mission is advanced through the collaboration of our subsidiaries, promoting technological entrepreneurship, innovation, and multinational partnerships.

We demonstrate our dedication to increasing awareness and promoting discussion by organizing international events, congresses, forums, and summits.

The notable upcoming events in 2024 are;

 • The 4th International Turkish Energy Union Congress, supported by the Organization of Turkic States;
 • The 4th International Eastern Mediterranean Energy Forum, which promotes international integration and regional problem-solving;
 • The 4th International Climate and Energy Forum, dedicated to more effective strategies for addressing climate change;
 • The 3rd International Hydrogen Forum, which explores the future of hydrogen as a crucial energy storage and transport solution;
 • The 3rd International Black Sea Energy Conference, aimed at enhancing regional integration;
 • The 2nd International Nuclear and Security Forum, which analyzes the future of nuclear energy and emphasizes technology transfer; and
 • The 2nd World Energy Outlook Forum, where TESPAM presents its long-term projections.

TESPAM publishes four international journals, including two peer-reviewed and indexed, embodying our role as an academic research center.

Other than aforementioned publications, TESPAM teams have generated books, studies, commentaries and chronicles across all energy fields, alongside specialized commercial reports for public and private entities. Recognized for our expertise in energy trends, projections, and pricing, TESPAM has garnered attention from prestigious organizations, including OPEC, to whom we have provided specialized training. Our success underscores our position as a leading global authority in the energy sector.

In addition to its academic endeavors, TESPAM is committed to social accountability, providing support to civil society through various initiatives such as the Business Club, Energy Club, and the Turkish Energy Union Research Center. The primary objective of these platforms is to promote cooperation among industries, educate young people, and conduct sustainable research to strengthen the unity of the Turkic community. TESPAM supervises commercially operating companies in various sectors, such as clean energy, hydrocarbons, consultancy, and high-tech solutions, which encompass software and drone technologies, in order to back our civil and academic endeavors. The entities of our organization formed of TESPAM Technology for Software and Drone Technologies , TESPAM Green for Renewable Energy Studies, TESPAM Black on Oil and Natural Gas World Energy Base on Spatial Mapping, TESPAM Academy to provide training services, consultancy to government and companies, TESPAM Markets, and TV Enerji.

TESPAM and its entity TESPAM International have a strong organizational structure, consisting of a distinguished team of 175 experts, which includes 16 professors and 40 PhD academicians from Turkiye and other countries. The accompanying charts in the organization section provide a detailed overview of our multidisciplinary organism, which continues to lead in energy research and advocacy, connecting academic knowledge with commercial innovation and civic involvement. With our extensive worldwide reach and diverse strategies, we are a significant influencer in shaping a viable energy future together with our partner Universities, NGO’s, Industrial Organizations, and Foreign Institutions.

 

Oğuzhan Akyener

TESPAM President

О TESPAM (RU)

О TESPAM (RU) 

“С идеей достичь Турции, определяющей повестку дня, которая вместо Турции пытается следить издалека за повесткой дня в области энергетической политики…” 

“Первая и уникальная цивильная организация, занимающаяся энергетической политикой Турции…” 

“Для Турции, которая станет объединяющей силой в географии своей цивилизации…” 

“От глобальной энергетической политики до применимых решений и прогнозов, от новых технологий до реалистичной зеленой трансформации, ведущая организация во многих областях: TESPAM…” 

 

Основы Турецкого центра энергетических стратегий и исследований политики (TESPAM) были заложены в 2005 году, чтобы внести свой вклад в определение энергетической политики и стратегий в Турции и удовлетворить потребность в гражданской инфраструктуре, которая может обучать экспертов по энергетической политике, востребованных страной. 

 

TESPAM, которая начала свою деятельность как цивильная платформа в 2005 году, в 2014 году активизировала её и вывела на новый уровень. 

Основная цель TESPAM, которая имеет одновременно характеристики исследовательского центра, неправительственной организации и коммерческого предприятия, состоит в том, чтобы проводить исследования, которые обеспечивают предвидение, интерпретацию и анализ, которые будут определять глобальную энергетическую политику и тенденции. 

TESPAM, которая в настоящее время является наиболее известным и наиболее эффективным организацией в области энергетической политики в Турции, привлекает внимание своим международным сотрудничеством и развивает свой потенциал вместе с поставленными целями. 

 

TESPAM, 

 • В сотрудничестве со всеми соответствующими энергетическими, силовыми и дипломатическими агентствами Турции (на основе проекта и консультации),
 • Благодаря вкладу и поддержке многих национальных и международных университетов, частных предприятий и неправительственных организаций,
 • Он продолжает свою деятельность непрерывно на многогранной основе сотрудничества, которую он реализовал дляТюркского мира. 

Он также владеет: 

 • Базаданных на основе географических информационных систем, 
 • Институциональная культура, основанная на научных и национальныхпринципах,
 • Возможность производить более реалистичные прогнозы политики и стратегии с помощью универсального анализа,
 • Благодаря своему динамичному персоналу, который состоит из представителей разных дисциплин и продолжает свою деятельность с использованием практических методов, ориентированных на производство.

TESPAM продолжает добиваться многих успехов.  

 • “КОНГРЕСС ТЮРКСКОГОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОЮЗА”, первое международное мероприятие в своей области, 
 • “Исследовательский центр Тюркского Энергетического союза ” (TEBAM), который действует как подразделение TESPAM с той же целью, 
 • Журналы“Energy Policy Turkey” (EPT) и «International Journal of Energy Studies» (IJES), которые принимают исследования во всемирно признанных технических и политических областях, 
 • EnerjiNetwork”, которая продолжает свою инфраструктурную работу в качестве платформы для карьерного роста,
 • TVEnergy”, где проходят все визуальные мероприятия TESPAM, 
 • TESPAMTechnologies”, продолжающая свою деятельность в области технологий и программного обеспечения, 
 • TESPAMGreen”, продолжающая свою деятельность в области Чистой Энергии, 
 • “TESPAM Akademi”, продолжающая образовательную деятельность,
 • “Климатический форум”,“Черноморский форум”, “Восточно-Средиземноморский форум”, “Водородный форум”, где важные вопросы обсуждаются в рамках ежегодных мероприятий, 
 • “Мировая база энергии и разведки”(WEIB), инфраструктурные работы которой продолжаются, 
 • “World Energy Outlook 2100”(WEO 2100), в котором обобщается долгосрочная динамика мировой энергетики. 

Это некоторые из брендов, которые TESPAM внедрил и/или над которыми продолжает работать. 

Штаб-квартира TESPAM находится в Анкаре.Также есть представительства в Стамбуле и Баку. 

TESPAM haqqında (AZ)

TESPAM haqqında (AZ) 

“Enerji siyasətində gündəmi uzaqdan izləməyə çalışan bir Türkiyə yerinə gündəmi təyin edən Türkiyəyə çatmaq ideyası ilə …” 

“Türkiyədə enerji siyasətinə yönəlmiş ilk və yeganə sivil təşkilat …” 

“Mədəniyyət coğrafiyasında enerjidə birləşdirici qüvvə olacaq bir Türkiyə üçün …” 

“Qlobal enerji siyasətindən tətbiq oluna bilən həllərə və proqnozlara, yeni texnologiyalardan həqiqi bir yaşıl enerji çevrilməsinə qədər bir çox sahədə qabaqcıl təşkilat: TESPAM… ” 

 

Türkiyə Enerji Strategiyaları və Siyasəti Araşdırma Mərkəzinin (TESPAM) təməlləri 2005-ci ildə Türkiyədə enerji siyasətinin və strategiyalarının təyin olunmasına töhfə vermək və ölkənin ehtiyac duyduğu enerji siyasəti mütəxəssislərini yetişdirə biləcək bir mülki infrastruktur ehtiyacına cavab vermək üçün atıldı. 

2005-ci ildə sivil bir platforma olaraq başlayan TESPAM, 2014-cü ildə fəaliyyətini sürətləndirərək yeni bir səviyyəyə addım atmışdır. 

Eyni zamanda institusional mənada bir araşdırma mərkəzi, qeyri-hökumət təşkilatı və kommersiya müəssisəsi xüsusiyyətlərinə malik olan TESPAM-ın əsas məqsədi qlobal enerji siyasətini və tendensiyalarını istiqamətləndirəcək uzaqgörənlik, şərh və analiz təmin edən araşdırmalar hazırlamaqdır. 

Hal-hazırda Türkiyədə enerji siyasəti sahəsində ən tanınmış və ən effektiv təşkilat olan TESPAM, beynəlxalq əməkdaşlıqları ilə diqqət çəkir və hədəfləri ilə birlikdə fəaliyyət dairəsinin həcmini də inkişaf etdirir. 

TESPAM, 

 • Türkiyənin enerji – təhlükəsizlik – diplomatiya ilə məşğul olan bütün əlaqəli qurumları ilə əməkdaşlıqda (layihə və məsləhətləşmə əsasında), 
 • Bir çox milli və beynəlxalq universitetlərin, özəl müəssisələrin və qeyri-hökumət təşkilatlarının töhfələri və dəstəyi ilə, 
 • Türk dünyası üçün həyata keçirdiyi çoxşaxəli əməkdaşlıq sahələri ilə fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirir. 

Həmçinin sahib olduğu; 

 • Coğrafi məlumat sistemlərinə əsaslanan informasiya bazası, 
 • Elmi və milli əsaslara söykənən institusional mədəniyyət, 
 • Çoxşaxəli təhlilləri ilə daha real siyasət və strategiya proqnozları hazırlamaq bacarığı,
 • Fərqli sahələrdən olan və istehsal yönümlü praktik bir üsulla fəaliyyətini davam etdirən dinamik heyəti sayəsində 

TESPAM bir çox uğurlara imza atmağa davam edir. 

 • Öz sahəsində ilk beynəlxalq tədbir olan TÜRK ENERJİ BİRLİYİ KONQRESİ,
 • Eyni məqsədlə TESPAM-ın bir alt qurumu olaraq fəaliyyət göstərən “Türk Enerji Birliyi Araşdırma Mərkəzi” (TEBAM),
 • Beynəlxalq arenada tanınmış texniki və siyasi sahələrdə araşdırmaları qəbul edən “Energy Policy Turkey” (EPT) və “International Journal of Energy Studies” (IJES) jurnalları, 
 • Karyera platforması olaraq infrastruktur işini davam etdirən “EnerjiNetwork”,
 • TESPAM-ın bütün vizual tədbirlərinə ev sahibliyi edən “TV Energy”
 • Texnologiya və Proqram təminatı sahəsində fəaliyyətini davam etdirən “TESPAM Technologies”,
 • Təmiz Enerji sahəsində fəaliyyətini davam etdirən “TESPAM Green”,
 • Təhsil fəaliyyətini davam etdirən “TESPAM Academy”,
 • Önəmli məsələlərin illik fəaliyyətlər çərçivəsində müzakirə olunduğu “İqlim Forumu”, “Qara Dəniz Forumu”, “Şərqi Aralıq dənizi Forumu”, “Hidrogen Forumu” 
 • İnfrastruktur işləri davam edən “World Energy and Intelligence Base” (WEIB), 
 • Uzunmüddətli qlobal enerji dinamikasını ümumiləşdirən “World Energy Outlook 2100” (WEO 2100). 

Bunlar TESPAM-ın tətbiq etdiyi və/və ya üzərində işləməyə davam etdiyi markalardır. 

TESPAM-ın mərkəzi Ankaradadır. Həmçinin İstanbul və Bakıda nümayəndəlikləri var.