TESPAM İş Kulübü Hakkında

TESPAM İş Kulübü enerji alanında faaliyet gösteren kurumların ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve entegre çözümler sunmak için oluşturulmuş sivil bir yapılanmadır. 

TESPAM Neden Enerjide İş Dünyasına Öncülük Edecek?

  • Sahip olduğu akademik altyapı, profesyonel analiz kabiliyetleri ve uluslararası network ile TESPAM iş dünyasının önünü açacak ve kabiliyetlerini geliştirecek donanıma ve altyapıya sahiptir.
  • Dünyanın neredeyse bütün bölgelerini alanında uzman kadrosu ve işbirliği yaptığı kuruluşlar ile birlikte sektörel bazda çalışmakta ve en son gelişmeleri yorumlayabilmektedir.
  • Bütün sektörler ve emtialar ile ilgili büyük veri, değer zinciri ve CBS tabanlı haritalandırma kabiliyetleri ve analiz imkanları bulunmaktadır.
  • Birçok bölgede diplomatik ve lokal iletişim süreçlerini de yönetmektedir.
  • Enerji fiyatlarına dair trendleri yorumlamada uluslararası başarılar elde etmiştir.
  • Bölgesel enerji politikalarına ve enerji diplomasisine katkı sağlayan birçok uluslararası etkinliği koordine etmektedir.
  • İş dünyasına daha akademik, daha net, birçok dengeyi eş zamanlı yorumlayabilen, pratik ve sonuç odaklı bir bakış açısı kazandırabilecektir!

TESPAM İŞ KULÜBÜ NELER YAPAR?

1)Sektörel Bilgi Paylaşımı, Akreditasyon ve İnovasyon

2)Ekonomik Trendler, Sektör – Bölge – Pazar – Değer Zinciri Analizleri

3)Hukuki Çalışmalar

4)Enerji Fiyatları – Emtialara Dair Projeksiyonlar

5)Eğitim ve Gelişim Programları

6)Profesyonel Network

7)Diplomatik Temaslar

8)Kuluçka Merkezleri

9)Uluslararası Etkinlikler

10)B2B ve G2B Toplantılar

11)Akademik Destek

12)Medya ve Tanıtım Desteği

13)Finansman ve ARGE Destekleri