TESPAM İş Kulübü Neler Yapıyoruz?

1) Sektörel Bilgi Paylaşımı, Akreditasyon ve İnovasyon

 • Sektörel Bilgi Paylaşımı: İş kulübümüz, üyelerine yönelik sektörel bilgi paylaşımı imkanları sunacaktır. Bu bağlamda tematik konferanslar, sektörel raporlar, araştırma çalışmaları ve sektördeki uzmanların sunumları gibi etkinlikler aracılığıyla, üyelerimizin en son gelişmeleri takip etmeleri sağlanacaktır.
 • İnovasyon: İş kulübümüz, inovasyonu destekleyen bir platform olarak üyelerine yenilikçi düşünce ve işbirliği imkanları sunacaktır. Fikir yarışmaları, mentorluk programları, eğitimler ve işbirliğini destekleyen projeler gibi etkinliklerle üyelerimizin yaratıcı potansiyelleri güçlendirilecektir.
 • Akreditasyon: İş kulübümüz, üyelerinin profesyonelliklerini ve kalite standartlarını yükseltmek için ulusal ve uluslararası kabul gören akreditasyon kurumlarıyla işbirliği yaparak üyelerimizin yetkinliklerini ve uzmanlık alanlarını tanımlamalarına yardımcı olacaktır. Bu sayede, üyelerimiz farklı ticari bölgelerde etkin sertifikalara ve dökümentasyonlara sahip olacak ve rekabet avantajı elde edecektir.

2) Ekonomik Trendler, Sektör – Bölge – Pazar – Değer Zinciri Analizleri

 • Ekonomik Trend Analizleri: İş kulübümüz, TESPAM’ın kapsamlı çalışmaları sayesinde, ekonomik trendleri yakından takip edebilecektir. Küresel ve bölgesel ekonomik faktörleri dikkate alarak, üyelerimize ekonomik büyüme, enflasyon, faiz oranları, döviz kurları, beklentiler ve diğer önemli göstergeler hakkında bilgi erişimi imkanı sağlanacaktır.
 • Sektör Analizleri: TESPAM İş Kulübü, bünyesinde rekabet sınırlarını belirleyecek sektörel analizleri yürütebilecek komisyonlara sahip olacaktır. Bu bağlamda, sektörlerin büyüme potansiyeli, riskler, rekabet gücü ve gelecekteki trendler tüm detayları ile TESPAM’ın akademik kabiliyetleri ışığında değerlendirilerek üyelerimizle paylaşılacaktır.
 • Bölge ve Pazar Analizleri: TESPAM İş Kulübü, bölgesel ekonomik koşulları, pazar büyüklüğünü, tüketici davranışlarını ve rekabet ortamını konusunda etkili uzmanlar ve akademisyenler vasıtası ile analiz ederek üyelerimizi ve ilgili komisyonları bilgilendirecektir.
 • Değer Zinciri Analizleri: TESPAM İş Kulübü, iş dünyasının değer zinciri analizleriyle ilgili ihtiyaçlarına yanıt verecektir. Bu bağlamda ürün, sektör, firma, ülke, bölge bazlı özel çalışmalar big-data analiz sistemleri kullanılarak şematize edilecek ve yorumlar ilgili üyelerimizle paylaşılacaktır.

3) Hukuki Çalışmalar

 • TESPAM İş Kulübü, üyelerine uluslararası enerji sektöründe farklı ülkelerin ürünlere veya faaliyetlere göre uyguladığı normları, mevzuatı ve hukuki sorumlulukları inceleyerek bilgi paylaşımı sağlayacaktır.
 • Norm ve Standart Analizi: İş kulübümüz, uluslararası enerji sektöründe cihazlarda uygulanan normlar ve standartlar hakkında detaylı analizler yapacak ve paylaşacaktır. Üyelerimize, farklı ülkelerde geçerli olan teknik standartlar, test ve sertifikasyon gereklilikleri hakkında bilgi sunacaktır.
 • Dökümantasyon: TESPAM İş Kulübü, farklı ülkelerde enerji sektörüne ilişkin zaruri dökümantasyon ihtiyaçlarını inceleyecek ve üyelerine güncel gelişmeleri aktaracaktır. Üyelerimiz bu sayede yabancı ülkelerde faaliyet gösterirken karşılaşacakları mevzuat gerekliliklerini ve lisanslama süreçlerini önceden değerlendirme imkanına kavuşacaktır.
 • Belgelendirme Süreçleri: TESPAM İş Kulübü, üyelerimize uluslararası enerji sektöründe geçerli olan belgelendirme süreçleri hakkında bilgi sağlayacaktır. Bu sayede, üyelerimizin ürünlerini veya hizmetlerini uygun belgelendirme ve onay süreçlerinden geçirmelerinde ön hazırlık yapmaları sağlanacaktır.

4) Enerji Fiyatları – Emtialara Dair Projeksiyonlar

 • TESPAM İş Kulübü, enerji ve ilgili emtialara dair arz, talep ve fiyat projeksiyonlarını dönemsel olarak analiz edecek ve bu analizlerini üyeleriyle paylaşacaktır.
 • Ayrıca kısa – uzun vadeli beklenti modellerini (özel talep üzerine) değişkenler ile oynayarak işletmelerin risk beklentilerine uygun bir formatta yeniden hazırlayarak alternatifli senaryolar ortaya koyabilecektir.

5) Eğitim ve Gelişim Programları

 • TESPAM İş Kulübü, TESPAM Akademi’nin desteği ile üyeler için kapsamlı eğtim programları sunacak ve uygulayacaktır. Bireysel ve kurumsal çözümlerin yanı sıra, teorik, pratik, uygulamalı ve sahada eğitim süreçleri kurgulanabilecektir.

6) Profesyonel Network

 • İşletmeler, uluslararası pazarlarda rekabetçi olabilmek ve büyüyebilmek için sağlam bir ağa ve stratejik ortaklıklara ihtiyaç duyar. İş kulübümüz, üyelerimize bu konuda aşağıdaki şekillerde destek sağlayacaktır.
  • İhracat Stratejileri: TESPAM İş Kulübü, ihracat yapmayı düşünen veya ihracatını geliştirmek isteyen üyelerine ihracat stratejileri konusunda rehberlik ederek; Uluslararası pazarlarda faaliyet gösterme, pazar araştırması, pazar girişi stratejileri, hedef pazar belirleme, dağıtım kanalları ve ihracat süreçleri gibi konularda bilgi paylaşımı yaparak üyelerimizin ihracat faaliyetlerini destekler.
  • Tedarik Zinciri Yönetimi: TESPAM İş Kulübü, üyelerine tedarik zinciri yönetimi konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı yaparak operasyonel etkinliği artırmayı amaçlar. Tedarik zinciri planlaması, envanter yönetimi, lojistik ve taşımacılık, tedarikçi ilişkileri gibi konularda üyelerimizin bilgi sahibi olmalarını ve en iyi uygulamaları öğrenmelerini sağlayacaktır.
  • Ortak Pazarlama Stratejileri: TESPAM İş Kulübü, üyelerine ortak pazarlama stratejileri konusunda destek vererek işbirliklerini güçlendirir. Ortak pazarlama faaliyetleri, marka bilinirliği artırma, pazarlama kampanyaları, işbirliği projeleri gibi konularda üyelerimizin bilgi paylaşımına olanak sağlar. Böylece, üyelerimiz benzer hedeflere sahip işletmelerle işbirliği yaparak pazarlama faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütebilirler.
 • TESPAM İş Kulübü, üyelerine ihracat, tedarik zinciri yönetimi ve ortak pazarlama stratejileri konusunda profesyonel bir ağ sağlayarak bilgi paylaşımını teşvik eder. Bu sayede, işletmelerin uluslararası pazarda daha rekabetçi olmalarına ve büyümelerine destek olur. İş kulübümüz, üyeler arasında güçlü iş ilişkileri kurulmasını sağlayarak ortak başarıyı hedefler.

7) Diplomatik Temaslar

 • TESPAM İş Kulübü, uzun yıllardır oluşturduğu diplomatik temaslar ve ilişkilerle etkin olduğu bölgelerdeki üye firmalarının diplomatik temaslar yapmasını ve kamu ile ilgili projelerde etkili olmalarını hedeflemektedir. Diplomatik temaslar, işletmelerin uluslararası arenada güçlü bir ağa sahip olmalarını ve işbirlikleri geliştirmelerini sağlar. İş kulübümüz, bu konuda aşağıdaki şekillerde destek sağlayacaktır:
  • Diplomatik İlişkiler ve Temaslar: TESPAM İş Kulübü, üye firmalarına kendi diplomatik ilişkileri ve temasları aracılığıyla güçlü bağlantılar sunacaktır. Üyelerimiz, iş kulübümüzün diplomatik ağını kullanarak farklı ülkelerdeki diplomatik misyonlarla temas kurabilir, işbirlikleri için gerekli ilişkileri geliştirebilir ve kamu ile ilgili projelerde etkili olabilir.
  • Pazar Araştırması ve Bilgilendirme: TESPAM İş Kulübü, üye firmalarına pazar araştırmaları ve bilgilendirme hizmetleri sunarak hedefledikleri bölgelerdeki kamu projeleri ve fırsatlar hakkında bilgi sağlacaktır. Bu sayede, üye firmalarımız kamu projelerine katılım için daha net bilgilendirilerek ve uygun adımları atabilecektirler.
  • Lobi Faaliyetleri: TESPAM İş Kulübü, üye firmalarımızın çıkarlarını kamuoyunda savunmak ve ilgili projelerde etkili olmak için lobi faaliyetleri yürütecektir. Bu kapsamda, iş kulübümüz üyeleriyle birlikte politika yapıcılar ve karar vericilerle ilişkiler kurar, görüşmeler gerçekleştirir ve destek sağlar.
 • TESPAM İş Kulübü, diplomatik temaslar konusunda sağladığı destek ile üye firmalarının etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmelerini ve kamu projelerinde etkili olmalarını hedefler. İşletmeler, iş kulübümüzün diplomatik ağını kullanarak uluslararası arenada daha görünür hale gelebilecek, işbirliklerini geliştirebilecek ve büyüme fırsatlarını değerlendirebileceklerdir.

8) Kuluçka Merkezleri

 • TESPAM İş Kulübü, yurtdışında hedef bölgelerde ihracat kuluçka merkezleri kurarak üye firmalarına önemli destekler sağlamayı planlamaktadır. Bu ihracat kuluçka merkezleri, ürünlerin 365 gün boyunca sergilendiği, pazarlama personeli bulunan ve pazarlama faaliyetlerine destek sağlayan bir yapıya sahip olacaktır. Aynı zamanda, üye firmaların ürünlerinin yerel kanunlara göre dökümantasyonlarının hazırlanması konusunda da destek sağlanacak ve hukuki süreçlerde sorumluluk alınarak mevzuat sorunlarını ortadan kaldırılacaktır.
 • İhracat kuluçka merkezleri, üye firmaların ürünlerini etkili bir şekilde pazarlamalarını sağlamak amacıyla fuar benzeri bir ortamda faaliyet gösterecektir. Ürünler, potansiyel müşterilere sergilenerek görünürlük sağlanacak ve satış süreci kolaylaştırılacaktır. Böylece, üye firmalar aracısız bir şekilde ihracat yapma imkanına sahip olacaklardır.
 • TESPAM İş Kulübü’nün ihracat kuluçka merkezleri şu avantajları sunacaktır:
  • Pazarlama ve Satış Destekleri: Her bir firma için ayrılan pazarlama personeli, üye firmaların ürünlerinin etkili bir şekilde pazarlanmasına yardımcı olacaktır. Ürünler hedef bölgelerde sergilenecek ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurulması sağlanacaktır.
  • Dökümantasyon Hazırlığı: İhracat kuluçka merkezleri, yerel kanunlara uygun olarak üye firmaların ürünlerinin dökümantasyonlarının hazırlanmasında destek sağlayacaktır. Bu, üye firmaların ihracat süreçlerinde karşılaşabilecekleri mevzuat sorunlarını ortadan kaldıracaktır.
  • Hukuki Süreçlerde Destek: Üye firmaların ihracat süreçlerindeki hukuki sorumluluklarını üstlenecek olan iş kulübü, hukuki süreçlerde destek sağlayarak firmaların mevzuata uyumlu bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlayacaktır.

9) Uluslararası Etkinlikler

 • TESPAM İş Kulübü, üyelerinin kendilerini ifade etmeleri ve uluslararası platformlarda görünürlük kazanmaları için çeşitli uluslararası etkinlikler düzenleyecektir. Bu etkinlikler, üyelerin sektördeki uzmanlık alanlarını paylaşmalarına, deneyimlerini aktarmalarına ve işbirliği fırsatlarına erişim sağlamalarına olanak tanıyacaktır. Bu bağlamda TESPAM tarafından organize edilen etkinliklere katılımın yanı sıra, ayrıca aşağıdaki formatta organizasyonlar tertip edilecektir.
  • Uluslararası Konferanslar ve Seminerler
  • İşbirliği ve Networking Etkinlikleri
  • Panel ve Tartışma Oturumları
  • Uluslararası Fuar ve İş Gezileri
  • B2B ve G2B Toplantılar

10) B2B ve G2B Toplantılar

 • TESPAM İş Kulübü, üyelerine B2B (Business-to-Business) ve G2B (Government-to-Business) uygulamalarıyla katkıda bulunarak, iş dünyasında daha güçlü bir konum elde etmelerini sağlayacaktır. Bu uygulamalar, üyelerin iş ilişkilerini geliştirmeleri, yeni iş fırsatları yakalamaları ve hükümetlerle etkili iletişim kurmaları için önemli bir araç olacaktır.
 • B2B Uygulamaları: TESPAM İş Kulübü, üyelerine B2B platformları ve ağlar sunarak işbirliği ve ticaret fırsatlarını artıracaktır. Bu platformlar, üyelerin birbirleriyle iş bağlantıları kurmalarını, ortak projeler geliştirmelerini ve hedef pazarlarda işbirlikleri yapmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, iş kulübü bünyesinde düzenlenen etkinlikler ve toplantılar, üyelerin networking imkanlarından faydalanmalarını sağlayacaktır.
 • G2B Uygulamaları: TESPAM İş Kulübü, üyelerinin hükümetlerle etkili iletişim kurmalarını ve kamu projelerinde yer almalarını desteklemek için G2B uygulamaları sunacaktır. Bu uygulamalar, üyelerin kamu ihalelerine katılmalarını, projelerde yer almalarını ve hükümet politikalarına etki sağlamalarını kolaylaştıracaktır. Ayrıca, iş kulübü bünyesinde düzenlenen seminerler ve çalıştaylar, üyelerin hükümet yetkilileriyle doğrudan temas kurmalarını ve stratejik ilişkiler geliştirmelerini sağlayacaktır

11) Akademik Destek

 • TESPAM İş Kulübü, TESPAM’ın uluslararası networkü ve altyapısı sayesinde, enerji sektöründe üretim yapan üye firmalarına AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) ve diğer ilgili çalışmalarında akademik destek sağlayacaktır.

12) Medya ve Tanıtım Desteği

 • TESPAM İş Kulübü, üye firmaları yurt içinde ve yurt dışında medya ve tanıtım konusunda destekleyecektir. Bu bağlamda aşağıdaki faaliyetler yürütülecektir.
  • Basın Bültenleri ve Haberler
  • Medya İlişkileri Yönetimi
  • Sosyal Medya Yönetimi
  • Fuar ve Etkinlik Katılımları
  • Web Sitesi ve İnternet Tanıtımı
  • Özel Ürün Ve Teknolojik Kabiliyetlerin Tanıtımı İçin Yazılı/Görsel Programlar

13) Finansman ve ARGE Destekleri

 • TESPAM İş Kulübü, üyelerin finansman ihtiyaçlarına cevap verebilmek için girişimlerde bulunacak, proje – finansman – fikir altyapıları oluşturarak iç ve dış finans temin kabiliyetlerini geliştirecektir.
 • Dış finans (özellikle yenilenebilir finansmanı) alanında ilgili uluslararası fonlarla toplantılar organize edecektir.
 • ARGE projelerinin finansmanı için ise TÜBİTAK vb. kurumlar ile işbirliği halinde çözümler üretecektir.