PETROL FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?
Ekim 8, 2020
Petrol Fiyatlarını Belirleyen Piyasalar
Aralık 9, 2020

TÜRK DÜNYASINDA ENERJİ BİRLİĞİ

Oğuzhan Akyener

Türk dünyası tarih boyunca bir araya gelme, küresel barışı ve nizamı tesis etme ülküsüne sahip olmuştur. Bu bağlamda birçok girişim yapılmış ve bireysel olarak bazı başarılar da elde edilmiştir. Günümüzde ise yine birçok organizasyon ile bu bağlamda işbirliği süreçleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Fakat istenilen etki alanı henüz sağlanamamıştır. Bu bağlamda, Türk dünyası özelinde işbirliği süreçlerini tetikleyecek, finans başta olmak üzere, diğer tüm alanlarda yeni kabiliyetler elde edilmesini sağlayacak olan en önemli kaldıracın enerji olduğu aşikârdır. Bu sebeple bağımsız Türk devletleri özelinde bir enerji birliğinin kurulması çok önemlidir.

Bu çalışmada, Türk enerji birliği ana fikrinden bahsedilerek, bu fikrin neden önemli olduğu ve nasıl bir başlangıç ile hayata geçirilebileceğinden bahsedilecektir. Ayrıca, böyle bir modelin sonraki adımlarında nasıl küresel ölçekli daha etkin ve daha büyük organizasyonlar oluşturulabileceği vurgulanacaktır.

Türk Dünyasında Enerji Birliği-dönüştürüldü

Bir cevap yazın