www.turkenerjibirligi.org

 

Mart 2021’de uluslararası literatürde bir ilk olma niteliği taşıyan ve başarı ile ifa edilen Türk Enerji Birliği Kongresi yeni bir tema ile 28-30 Mart 2022 tarihleri arasında yeniden düzenlenecektir. Bu doğrultuda TESPAM tarafından düzenlenecek olan uluslararası kongremizin bildiri özet kabul süreci başlamıştır.

Kongrenin resmi web sitesi güncelleme çalışmaları başlamıştır. İlgili güncellemeler tamamlandığında, süreç hakkındaki bilgilendirmeler www.turkenerjibirligi.org adresinden yapılacaktır.

KONGRE BİLDİRİ ÖZET KABULU

Katılımcıların makale özetlerinde (200-250 kelime) yazılarında verilmek istenen ana mesaj, hipotezi, metodolojisi ve araştırma sonuçlarına dair bilgi verilmesi istenmektedir. Kongre, tüm Türk dillerinde, İngilizce ve Rusça olarak gerçekleştirilecektir. Tam metinlerde İngilizce makale başlığı ve özeti bulundurulması gerekmektedir.

Makale özetlerinin turkenerjibirligi@tespam.org adresine en geç 17.01.2022 tarihine kadar gönderilmesi beklenmektedir.

Gönderilen makale özetleri, alanında uzmanlardan oluşan hakem heyeti tarafından kontrol edilecektir ve kabul edilen bildirilerin kongrede sunumu yapılacaktır. İlgili özet bildiriler kitabı online olarak kongre öncesinde yayınlanacaktır.

Tam metinler kongrenin sonuna kadar gönderilmelidir. Tam metin olarak makalelerini gönderen katılımcıların çalışmaları; TESPAM’ın “International Journal of Energy Studies” ve/veya “Energy Policy Turkey” isimli uluslararası hakemli dergilerinde ve/veya bir kitap/e-kitap olarak basılma imkanı sunulacaktır.

Tam metinlerin 7000 kelimeyi aşmaması ve makale yazım kurallarına uygun şekilde 31.03.2021’e kadar turkenerjibirligi@tespam.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Lütfen özet bildirilerinizi gönderirken, sunumunuzu hangi dilde yapacağınızı önceden belirtiniz. Çünkü, Kongre programı farklı dil seçeneklerine göre düzenlenmektedir.

Kongremize katılım için herhangi bir ücret talep edilmemektedir ve kongrenin internet üzerinden (veya pandemi koşullarına göre hibrit bir modelde) gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Tüm sorularınız için iletişim adresimiz: turkenerjibirligi@tespam.org

 

KONGRE 2022 ANA TEMASI:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KRİZİ DÖNGÜSÜNDE TÜRK DÜNYASI

BİLDİRİ GÖNDERİM ALANLARI:

· Enerji Güvenliği

· Rezervler ve Kaynak Potansiyeli

· Petrol ve Doğalgaz Kaynakları ve Dinamikleri

· Boru Hattı Politikaları

· Enerji Ticareti İmkânları

· Doğalgaz Politikaları

· Kömür Kaynakları ve Dinamikleri

· Su Kaynakları ve Su Güvenliği

· Enerji Alanında Teknoloji Gelişimi ve Teknoloji Entegrasyonu

· Nükleer Enerji Potansiyeli ve Teknolojileri

· Yenilenebilir Kaynaklar (HES, RES, GES, Bio, Hidrojen, JES, Diğer)

· Enerji Denklemi ve Gelecek Projeksiyonları

· Çevre ve İklim Değişikliği

· Enerji Alanında İstihdam

· Enerji Hukuku ve İhtilaflı Hususlar

· Enerji Alanında İş Birliği ve Yatırım Fırsatları

· Entegrasyon Alanında Temel Problemler

· Entegrasyon Alanında Çözüm Önerileri

· Türk Dünyasında Enerji Birliğinin Bölgesel ve Küresel Katkıları

· Enerji Sosyolojisi, Psikolojisi ve Felsefesi

· Enerji Arz ve Tedarik Güvenliği

· Enerjide Siber Güvenlik

· Enerji Alanında Medya ve Tanıtım

· Enerji Tarihi

· Enerji Ekonomisi ve Maliyetleri

· Enerji Fiyatları ve Projeksiyonları

· Enerji Diplomasisi ve Siyaseti

· Enerjide Yüzey Tesisleri ve Yeni Dizaynlar

· KBRN Tehditleri, Pandemi ve Enerji

· Göç Sorunu ve Enerji Dengelerine Etkileri

· Küresel Rekabet, Kırılmalar ve Çatışmalar

· Çin, Rusya, ABD, Hindistan ve Diğer Komşu Ülkeler Perspektifinden Türk Dünyası

· Türk Dünyası İle İlgili Diğer Konular, Öneriler ve Projeler