Türkiye’nin Hedeflediği Milli Petrol Şirketi Nasıl Olmalı?
Eylül 22, 2017
Referandum Sürecinde Petrol Sevkiyatını Kesmek?
Eylül 24, 2017

Her 100 Makaleden 3’ü Küresel İklim Değişikliğinin Olmadığını İddia Ediyor – Ve Hata Ediyor

Fatih TEMİZ (ftemiz@tespam.org)

Genel kabule göre küresel iklim değişikliği hakkındaki her 100 makaleden 97’si bu sorunun var olduğunu kabul edip gezegenimiz için büyük bir sorun olduğunu söylüyor. Geri kalan makale yazarları ise kimi insanlarca zamanın cesur kişileri, yılmazları, doğru bildiğini söylemekten korkmayanları olarak görülüyor. Ancak, Theoretical and Applied Climatology adlı iklim bilimi dergisi bu ayrı düşenleri hatalı buluyor; makalelerde yer alan deneyler yinelendiğinde yazarların hatalı ve yanlı sonuçlar yayınladığı aktarılıyor.

Texas Tech Üniversitesi iklim bilimcisi Katharine Hayhoe ve ekibi son 10 yılda yayınlanmış olan ve insan kaynaklı iklim değişikliğini kabul etmeyen 38 makaleyi yeniden inceledi. “Tüm makalelerde bir hata vardı. Ya metodolojileri, ya ön kabulleri ya da analizleri hatalıydı. Bu hatalar düzeltilip hesaplamalar yeniden yapıldığında ise genel görüşe uygun sonuçlar çıktığı görüldü.” şeklinde yorumlarını aktarıyorlar. Aynı çalışma grubunda bulunan Rasmus Benestad ise (Dana Nuccitelli, Stephan Lewandowsky, Hans Olav Hygen, Rob van Dorland ve John Cook) yeni bir bilgisayar programı hazırlayıp bu sonuçları yeniden test etti. Benestad bu sonuçların tekrarlanabilir olmadığını aktarıyor. Aktarılan hatalar ise şöyle: verilerin kendilerine uyan kısımlarının cımbızla seçilmesi, diğer verilerin gözardı edilmesi, grafiklerdeki eğrileri bir nevi kendilerine göre yorumlamaları. Bazı durumlarda ise fiziğin tamamen gözardı edildiği de görülüyor ki bu da yalnızca belli parametreleri olan belli bir düzenekten gelen deney sonuçlarının yorumlanması neticesinde oluyor. Hakemli dergilerde yayınlanan bunca hatalı makalenin nasıl olup da filtrelerden geçtiği ise henüz bilinemiyor.

Diğer bir araştırmacı Dana Nuccitelli da %3’lük kısımdakilerin uyumlu alternatif bir teori geliştiremediğini yazıyor. “Bazıları Güneş’i sorumlu tutarken bazıları da gezegenin yörüngesindeki sapmaların ve okyanus akıntılarının sorumlu olduğunu söylüyorlar.” diyen Nuccitelli, bu azınlığın kendi içinde bile ortak fikir geliştiremediğini aktarıyor. Kendisinin 2015’te The Guardian gazetesinde yayınlanan makalesi ve 2017 Eylül’ünde tekrarlanan açıklamaları dikkate alındığında bu tartışmanın yıllardır devam ettiği görülebiliyor.

Galile’nin de Güneş merkezli Güneş sistemi teorisi ile ortaya çıktığı ancak zamanında kabul görmediği küresel ısınmayı kabul etmeyen grup tarafından örnek olarak veriliyor. Ancak, diğer araştırmacılar bu örneğe karşı çıkıyorlar, “Eğer Galile gibi olsalardı bir tutarlı bir teori geliştirip bunu destekleyen gözlemler ve deneyler ile bilim dünyasında bir yer edinip genel kanıyı değiştirmeye başlayabilirlerdi.”

Katharine Hayhoe kendi Facebook sayfasında yaptığı açıklamada sürekli olarak bu azınlığın baskı altında tutuluyor olup olmadığının sorulduğunu anlatıyor. Kendisi ise bu kişilerin tutarlı kanıtlar bulamadaıkları ve 150 yıllık geçmişi olan bilimsel çalışmaları çürütemedikleri için bu tavrı sergilediklerini aktarıyor.

Kaynakça:

Dana Nuccitelli, Here’s what happens when you try to replicate climate contrarian papers, Tuesday 25 August 2015, https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/aug/25/heres-what-happens-when-you-try-to-replicate-climate-contrarian-papers

Fatih Temiz
Fatih Temiz
TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde tam burslu ve yatılı olarak okudu. 2008’de İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Lisans öğrenimi sırasında 2005-2006 akademik yılını İngiltere’de bulunan University of Newcastle upon Tyne’da misafir öğrenci olarak geçirdi. 2007 Güz döneminde ise Almanya’nın Lüneburg kentinde Leuphana Universität’te ekoloji araştırmalarında görev aldı. 2008-2010 yıllarında inşaat sektöründe sağlık-emniyet-çevre mühendisi olarak çalıştı. Devlet bursu ile ABD’de Penn State University’de petrol arama ve üretim faaliyetlerinde atık yönetimi konusunda 2012–2014 yılları arasında yüksek lisans eğitimi gördü. Temmuz 2014’ten beri Türkiye Petrolleri AO’da çalışmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

1 Comment

  1. […] Makaleden 3’ü Küresel İklim Değişikliğinin Olmadığını İddia Ediyor ve Hata Ediyor” (https://www.tespam.org/her-100-makaleden-3u-kuresel-iklim-degisikliginin-olmadigini-iddia-ediyor-ve-&#8230😉 yazımızda belirttiğimiz üzere bilim insanlarının ezici çoğunluğu küresel iklim […]

Bir cevap yazın