OPEC Petrol Üretim Kısıtlamalarının İncelenmesi
Mayıs 11, 2017
Katar Krizi & Enerji : Şeytanın Mesaisi
Haziran 8, 2017

Enerji, milyonlarca yıldan bu yana insanoğlunun yaşamını devam ettirmesinde temel kaynaklardan birisi olmuştur. Günümüzde, ülkelerin gelişmesinde ve güçlenmesinde en önemli rolü oynamaktadır.

18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve “Sanayi Devrimi” olarak adlandırılan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak karşımıza çıkan üretim sürecindeki hızlı makineleşme, beraberinde artan enerji ihtiyacını da gündeme getirmiştir.

Bugün kullandığımız enerjinin büyük bir çoğunluğu petrol, kömür, doğalgaz, bitümlü şist gibi fosil yakıtlar ile yeni ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Kalkınmanın temelini teşkil eden enerji, insanlık tarihinin ve geleceğinin adeta hayat damarı olmuştur. Bu bakımdan enerjiye verilen önem, enerjinin hammaddesi, konumu ve geleceğine dair yaklaşımlar, enerji stratejisine bakış açısını etkilemektedir.

Enerji, giderek artan ihtiyaç karşısında kaynakların sınırlı olması nedeniyle devletlerin adeta dostluklarını ve düşmanlıklarını tayin eden son derece stratejik bir madde haline gelmiştir. Enerji politikalarını (gelinen bu noktada); dış politika, ekonomi politikaları, sanayi politikaları ve savunma politikalarından bağımsız düşünmek mümkün olmamakla birlikte, enerjiyi dikkate almadan bu politikaları belirlemek imkansız hale gelmiştir.

Türkiye’nin enerji konusundaki temel yaklaşımını ve uygulayacağı politikaları ortaya koyan ‘’Milli Enerji Stratejisi’’, yedi ana stratejik amaç altında toplanmıştır. Her bir stratejik amaç için somut hedefler de ortaya konmuştur. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem, politika ve strateji detayları raporda mevcuttur.

Makalenin PDF versiyonu için tıklayınız

Bir cevap yazın