Libya’daki Gelişmeler & Enerji
Mayıs 29, 2017
Paylaşılamayan Bölge Keşmir- 1
Mayıs 30, 2017

Neden Daha Fazla Kömür, Petrol ve Doğalgaz Yatırımı Gerekli?

Neden Daha Fazla Kömür, Petrol ve Doğalgaz Yatırımı Gerekli?

 “Sonuç olarak diyebiliriz ki; hidrokarbonlar insanlık için büyük kaynak niteliğinde ve yerini tutacak daha iyi bir seçeneğimiz yok. İnsanlar tüm bu hidrokarbon kullanımından bir şekilde vazgeçileceğini düşünüyor. Bense hidrokarbonların her zerresinin sonuna kadar kullanılacağını düşünüyorum” diyor Berkshire Başkan Yardımcısı Charlie Munger.

Görünüşte kıymetli varlık durumunda olmaları daha fazla kömür, petrol ve doğal gaz yatırımlarının uygulanabilirliğini azaltıyor ve Paris Anlaşmasının kararlarını devre dışı bırakıyor. Bunun nedeni halen fosil yakıtların yerini alabilecek kaynağın bulunmaması. Ve dünyanın gelişmemiş kısmının enerji ihtiyacı hala o kadar yüksek ki, bunların içinde kömür, petrol ve gaz en temelleri ve en gelişmiş modelleme sistemlerinin tahminleri de bunu doğrular nitelikte.

Son yıllarda gözde elektrik üretim kaynaklarından olan rüzgâr ve güneş halen dünya enerji ekonomisi ile rekabet edecek ve küresel ekonomik büyüme hedefini karşılayabilecek güçte değiller. Özellikle bu kaynakların süreklilik arzetmemeleri havanın uygun olduğu zamanlarda bile %25-35 oranında elde edilebilir olmalarına neden oluyor. Maalesef dağıtımı zor olan yenilenebilir enerjinin herhangi bir dağıtım sorunu yaşanmayan kömür, petrol ve gaza göre daha fazla abartılarak her fırsatta ön plana çıkarılması zengin, gelişmiş ve fosil yakıta dayanan ulusların popülasyonunun % 17’sinden kaynaklanıyor.

Rüzgar ve Güneş dünya enerji ekonomisi içerisinde rekabetçi değil

Uluslararası Enerji Ajansının 2016 yılında son yaptığı “Dünya Enerji Model”inde ve en iyi durum senaryosunda da (450 senaryosu), yenilenebilirler, kömür, petrol ve gazın dünya enerjisi talebinin %60’ını oluşturacağı bekleniyor. Yenilenebilir enerji için olağanüstü çaba sarfedilecek olsa bile yenilenebilirlerin fosil yakıtların yerini alamayacağı da bir gerçek.

Kömür, petrol ve gaz görünür tüm senaryolar için dünya birincil enerji kaynağı olmayı sürdürecek

Özellikle son 30 ayda dibe vuran fiyatların gerçekleştirilen yatırımlarda hayal kırıklığı yaratması nedeniyle Uluslararası Enerji Ajansı fosil yakıt yatırımlarının geliştirilmesini her fırsatta teşvik ediyor  ve kömür, petrol ve doğal gazın önemini vurguluyor. Geleneksel görüştekiler ise önümüzdeki 5 yılda fiyatların düşmesi ve talep artışı ile günlük 20 milyon varille sınırlı bir petrol akışı öngörüyor.

Uluslararası Enerji Ajansının raporuna göre önümüzdeki 25 yıl için dünya enerji talebine ait yatırımlar için 44 trilyon dolar gerekiyor ve bunun %60’ı kömür, petrol ve doğalgaz yatırımlarına harcanacak. Ajans enerji gerçeğimizi açıkça “akıntıya karşı yapılacak yatırımlarda başarısız olmak önemli sorunlara yol açabilir” şeklinde yorumluyor.

Bununla birlikte, kömürde, petrolde ve gazda yaşanacak herhangi bir arz düşüklüğü yalnızca fiyatların düşmesine neden olacaktır, ki bu da bu yakıtların cazibesini artırmaktan başka bir işe yaramaz. Doğalgaz kullanımının artırılması biz çevreciler için de 450 senaryosunun sağlanmasında iyi bir çıkış yolu. Bunun en iyi göstergesi de daha çok doğalgaz kullanımı sayesinde Amerika enerji üreticilerinin CO2 emisyonlarını 2005’ten bu yana %24 oranında düşürmesi. Bu sayede Carnegie Mellon Enerji Sektörü Karbon İndeksi de sonuçlarında iyileşme sağlandı.

Kömür, petrol ve gaz yatırımlarında büyük artışlar kesinlikle zorunlu

Bir cevap yazın