Madencilik Yazılımları

MADENCİLİK YAZILIMLARI (SURPAC, MINEX VS.) İÇİN VERİ HAZIRLAMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ EĞİTİMİ

Eğitim Ön Koşulu;

Maden, Jeoloji ve Harita Mühendisi ile Maden veya Harita teknikerleri katılabilir

Eğitimin Dili;

Türkçe

Eğitimin Süresi;

3 gün (24 saat)

Eğitimin Önemi;

 • Madencilik sektörü çalışanlarının; devamlı suretle gelişen teknolojiye paralel olarak, hem kendilerini geliştirmeleri hem de üretim planlaması çalışmalarında teknolojiyi kullanarak zamanın gerisinde kalmamaları.
 • Farklı alternatiflerde ve farklı yaklaşımlarla dijital ortamlarda 3 boyutlu görünür hale getirilen cevher yatağı üzerinden farklı bakış açılarıyla yapılacak yorumlar arama ve etüt çalışmalarında hem ekonomik açıdan hem de zaman açısından büyük kazanımlar sağlayacaktır.
 • Arama ve ilk yatırım harcamalarının çok yüksek olduğu madencilik çalışmalarında, yapılan/yapılacak sondajlı arama çalışmaları ile üretim planlamasında ekonomik açıdan büyük avantajlar sağlayacak madencilik yazılımlarının kullanımı ön plana çıkmaktadır.

Eğitimin Amacı;

Dinamik bir yapıya sahip olan Plan ve Programlama çalışmalarında yer alan mühendis veya teknik kadrolardaki elemanların 3 boyutlu modelleme çalışmalarıyla maden cevherinin şeklen ortaya çıkarabilmesi, kalite dağılımlarının belirlenmesi, üretim planlamaların yapılabilmesi ve maden ekonomisinin belirlenmesi amacıyla üç boyutlu madencilik yazılımlarında kullanılacak verilerin hazırlanması ve dijital ortamda doğruluk kontrollerinin yapılması.

Eğitimde Kullanılacak Teknikler;

Eğitimde çalışmalarında, öncelikle “Powerpoint” sunum teknikleri ile yapılacak konu hakkında aydınlatıcı ön bilgiler verildikten sonra bilgisayar üzerinde uygulamalar ile eğitime devam edilecektir.

Eğitim Programı;

1. GÜN

 • Genel bilgi verilmesi ve programların tanıtımı
 • Düzenleme (Edit) işlemlerinin tanıtılması ve uygulaması
 • Sondaj verilerinin 3D yazılımlarda kullanılabilir formatlara dönüştürülmesi
 • Uygun formatlarda dönüştürülen verilerin yazılımlara aktarılması
 • Dijital ortamda sondaj koordinatlarının (XY / 3°- 6°) uyumluluk kontrollerinin ve varsa gerekli düzeltmelerin yapılması
 • Anlaşılmayan konu ve soruların cevaplanması

2.GÜN

 • Dijital ortama aktarılan sondaj verilerinden istenen değerlerin ekranda görüntülenmesi
 • Litolojik formasyon uyumluluk kontrolü
 • 3D Topoğrafik yüzey oluşturulması
 • 3D Topoğrafik yüzey üzerinden istenen aralıklarda kontur haritalarının çizilmesi
 • Farklı yönlerde farklı yöntemlerle sondaj verileri üzerinden jeolojik kesitlerin oluşturulması
 • Anlaşılmayan konu ve soruların cevaplanması.

3. GÜN

 • Maden cevherine ait alt damar seviyelerinin tanımlanması
 • Bu seviyelere ait tavan ve taban yüzeylerinin 3 boyutlu oluşturulması
 • Bu yüzeylerden tavan ve taban kontur haritalarının oluşturulması
 • Farklı yönlerde, farklı yöntemlerle jeolojik kesitlerin alınması,
 • Anlaşılmayan konu ve soruların cevaplanması


İLERİ SEVİYE MADENCİLİK YAZILIMLARI (SURPAC, MINEX VS.) EĞİTİMİ
 

 Eğitim Ön Koşulu;

 • Maden, Jeoloji veya Harita Mühendisi ile Maden veya Harita teknikerleri katılabilir
 • Yazılımlarla ilgili temel eğitimi almış olmak

Eğitimin Dili;

Türkçe

Eğitimin Süresi;

3 gün (24 saat)

Eğitimin Önemi;

 • Madencilik sektörü çalışanlarının; devamlı suretle gelişen teknolojiye paralel olarak, hem kendilerini geliştirmeleri hem de üretim planlaması çalışmalarında teknolojiyi kullanarak zamanın gerisinde kalmamaları.
 • Farklı alternatiflerde ve farklı yaklaşımlarla dijital ortamlarda 3 boyutlu görünür hale getirilen cevher yatağı üzerinden farklı bakış açılarıyla yapılacak yorumlar arama ve etüt çalışmalarında hem ekonomik açıdan hem de zaman açısından büyük kazanımlar sağlayacaktır.
 • Arama ve ilk yatırım harcamalarının çok yüksek olduğu madencilik çalışmalarında, yapılan/yapılacak sondajlı arama çalışmaları ile üretim planlamasında ekonomik açıdan büyük avantajlar sağlayacak madencilik yazılımlarının kullanımı ön plana çıkmaktadır.

Eğitimin Amacı;

Plan ve Programlama çalışmalarında yer alan mühendis veya teknik alt kadrolardaki elemanların 3 boyutlu modelleme çalışmalarıyla maden cevherinin şeklen ortaya çıkarılması, üretim planlamalarının yapılabilmesi, kalite dağılımlarının belirlenmesi ve ekonomisinin ortaya konulabilmesi için üretim planlama çalışmalarına altlık teşkil edecek verilerin üç boyutlu madencilik yazılımları ile modellenmesi.

Eğitimde Kullanılacak Teknikler;

Eğitim başlangıcında sunum teknikleri ile ön bilgiler verilecek, daha sonra bilgisayar üzerinde uygulama ile eğitime devam edilecektir.

Eğitim Programı;

1. GÜN

 • Sondajlarda farklı seviyelerde kesilen alt damarların tanımlanması ve bireysel olarak her damarın ayrı ayrı modellenmesi için gerekli tanımlamaların yapılması ve söz konusu tanımlamaları farklı yönlerde alınan kesitlerle doğruluk kontrollerinin yapılması,
 • Anlaşılmayan konudaki soruların cevaplandırılması

2.GÜN

 • Tanımlanan her damarın tavan ve taban yüzeyleri ve istenen aralıklarda kontur/tematik (renkli) haritaları oluşturulacak,
 • Damar yayılım alan sınırlarının belirlenmesi,
 • Bu sınırlar içerisinde her damara ait 3D blok modeller yapılarının oluşturulması
 • Anlaşılmayan konudaki soruların cevaplandırılması

3. GÜN

 • Her damara ait kalite değerlerine ilişkin kompozit veriler oluşturulacak,
 • Kalite kestirimi yapılması için özet Jeo istatistik bilgisi verilecek
 • 3D blok model üzerine kalite veri dağılımı ile ilgili kestirim işlemleri yapılacak
 • İstenen alan ve sınırlar dâhilinde ya da genel olarak damar bazında istenen aralıklarda (kot) rezerv raporları alınacaktır.
 • Anlaşılmayan konudaki soruların cevaplandırılması


İLERİ SEVİYE MADENCİLİK YAZILIMLARI (SURPAC, MINEX VS.)

AÇIK OCAK PLANLAMASI EĞİTİMİ

 

Eğitimi Ön Koşulu;

 • Maden, Jeoloji veya Harita Mühendisi ile Maden veya Harita teknikerleri katılabilir
 • Yazılımlarla ilgili temel eğitimi almış olmak

Eğitim Dili;

Türkçe

Eğitimin Süresi;

3 gün (24 saat)

Eğitimin Önemi;

 • Madencilik sektörü çalışanlarının; devamlı suretle gelişen teknolojiye paralel olarak, hem kendilerini geliştirmeleri hem de üretim planlaması çalışmalarında teknolojiyi kullanarak zamanın gerisinde kalmamaları.
 • Farklı alternatiflerde ve farklı yaklaşımlarla dijital ortamlarda 3 boyutlu görünür hale getirilen cevher yatağı üzerinden farklı bakış açılarıyla yapılacak yorumlar arama ve etüt çalışmalarında hem ekonomik açıdan hem de zaman açısından büyük kazanımlar sağlayacaktır.
 • Arama ve ilk yatırım harcamalarının çok yüksek olduğu madencilik çalışmalarında, yapılan/yapılacak sondajlı arama çalışmaları ile üretim planlamasında ekonomik açıdan büyük avantajlar sağlayacak madencilik yazılımlarının kullanımı ön plana çıkmaktadır.

Eğitimin Amacı;

Plan ve Programlama çalışmalarında yer alan mühendis veya teknik alt kadrolardaki elemanların 3 boyutlu modelleme çalışmalarıyla maden cevherinin şeklen ortaya çıkarılması, üretim planlamalarının yapılabilmesi, kalite dağılımlarının belirlenmesi ve ekonomisinin ortaya konulabilmesi için üretim planlama çalışmalarına altlık teşkil edecek verilerin üç boyutlu madencilik yazılımları ile modellenmesi.

Eğitimde Kullanılacak Teknikler;

Eğitim başlangıcında sunum teknikleri ile ön bilgiler verilecek, daha sonra bilgisayar üzerinde uygulama ile eğitime devam edilecektir.

Eğitim Programı;

1. GÜN

 • Kullanılacak makine ve ekipmanlar ile şev duraylılık analizleri sonucu ocak geometrisinin belirlenmesi,
 • Açık ocak tasarım parametrelerinin uygulamalı örneklerle anlatılması ve tasarıma başlanması,
 • Anlaşılmayan konudaki soruların cevaplandırılması

2.GÜN

 • Farklı yöntemlerle açık ocak içi dekapaj ve kömür nakliye yollarının tanımlanması ve uygulaması,
 • Anlaşılmayan konudaki soruların cevaplandırılması

3. GÜN

 • Pasa dış döküm alanının farklı yöntem ve yaklaşımlarla tasarlanması ve harman içi yolların yapılması,
 • Anlaşılmayan konudaki soruların cevaplandırılması

 

 

 

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir