tespam-main-logo

TESPAM İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü - Staj Programları

Geleceğin enerji profesyonelleri TESPAM staj programlarında bir araya geliyor.

Stajyer Kabul Edilecek Bölümler
Staj Başvuru Formu

TESPAM Staj programları başlıyor.

Başvurular staj başvuru formunun doldurularak e-posta aracılığı ile ik@tespam.org adresine gönderilmesi sayesinde yapılacaktır.

Başvuru Şartları

Staj başvurularında, başvurunun yapıldığı tarihte lisans 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması şartı aranır.

Bu şartı sağlayan bütün öğrenciler e-posta yolu ile ilgili formu doldurarak başvuru yapabileceklerdir.

Stajyer Kabul Eden TESPAM Birimleri

 • Kurumsal İletişim
 • Küresel Analizler ve Projeksiyonlar
 • Uluslararası Koordinasyon
 • Petrol ve Gaz Araştırmaları
 • Nükleer Araştırmaları
 • Elektrik Piyasaları Araştırmaları
 • GES ve RES Çalışmaları
 • Kömür ve Maden Araştırmaları
 • Hidrojen Çalışmaları
 • Akaryakıt Piyasaları Çalışmaları
 • Enerji Hukuku Çalışmaları
 • Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Araştırmaları
 • Sosyoloji Çalışmaları
 • İklim Değişikliği Çalışmaları
 • Enerji Adaleti ve Kadın Çalışmaları
 • Su Güvenliği Çalışmaları
 • Proje Hazırlama Çalışmaları
 • Akademik Dergi Çalışmaları
 • KBRN Çalışmaları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Enerji Kulübü
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • Türk Dünyası Çalışmaları
 • TV Enerji
 • İş Kulubü Çalışmaları
 • Eğitim ve Akademi Çalışmaları
 • Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Staja Kabul Edilenler İçin Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler

 • Staj başvuru formu (TESPAM kurumsal web sitesinde yer almaktadır.)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Başvuru tarihinde 6 aydan eski tarihli olmayan adli sicil raporu,
 • Yükseköğretim Kurumundan alınan onaylı öğrenci belgesi,
 • Yükseköğretim Kurumundan alınan not ortalamasını gösterir onaylı transkript,
 • Niyet mektubu
 • Yabancı dil belgesi (Zorunlu değil).

Başvuru Değerlendirme Süreci

 • Staj programlarına imkânlar ölçüsünde öğrenci kabul edilmektedir.
 • Başvurular değerlendirilirken genel not ortalaması başta olmak üzere ibraz edilen belgeler (transkript, yabancı dil sınavı sonucu, deneyim, adli sicil kaydı, niyet mektubu) dikkate alınmaktadır.

 

Konaklama, Ulaşım, Yemek, Staj Ücreti, Staj Belgesi, Devamsızlık

 • Staj programına kabul edilen öğrencilerin Ankara’da konaklama, ulaşım ve yemek giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamaları gerekmektedir.
 • Staj programı için öğrencilerimize herhangi bir ücret ödenmemektedir.
 • Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Staj Belgesi” verilmektedir.
 • İstenilmesi durumunda referans mektubu da verilebilecektir.
 • Mücbir sebepler haricinde devamsızlık yapılması halinde Staj Belgesi verilmez.