Enerji Politikaları Penceresinden Arap Baharının Genel Analizi
Mayıs 1, 2015
T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumsal Yapısının İncelenmesi
Mart 24, 2016

Oğuzhan AKYENER

TESPAM Başkanı

oakyener@tespam.org

 

Doğalgaz, özellikle son 10 yılda çok hızlı artan ve yaygınlaşan kullanımı ile Türkiye’nin enerji gündeminde en önemli etkenlerden bir tanesi olarak yerini almıştır. Artan kullanım oranı, “al yada öde” şeklindeki uzun dönemli gaz anlaşmaları ve depolama kapasitesindeki kısıtlar da göz önüne alınarak, doğalgaz çevrim santrallerinin devlet teşviki ile yaygınlaştırılması stratejisi izlenmiş olduğundan, izlenen bu stratejinin bir ürünü olarak doğalgazın elektrik üretimindeki payı %50’ler seviyesine kadar yükselmiştir.

Hızla artan talebin yanı sıra, Türkiye’nin dünyanın en önemli gaz kaynaklarını ihtiva eden Orta Doğu ve Hazar coğrafyaları ile en büyük tüketicisi olan Avrupa arasında bir köprü konumunda olması (yurtiçi keşfedilmiş gaz kaynaklarının az olmasına rağmen) ülkemizin bir gaz transit merkezi olabilmesi açısından elini güçlendirmektedir. Ayrıca, bölgesindeki en önemli doğalgaz ithalatçılarından biri olmasının yanı sıra, Avrupa Birliği’nin stratejik olarak desteklediği güney gaz koridoru projesi gibi, Türkiye’nin gaz transit merkezi olma konumunu güçlendirecek projelerin de gelişimi Türkiye’nin bölgesel önemini arttırmaktadır. 2018 sonunda faaliyete geçmesi beklenen TANAP boru hattı bu tür projelerin en somut adımlarından biridir.

Makalenin PDF versiyonu için tıklayınız

 

Oğuzhan AKYENER
Oğuzhan AKYENER
Oğuzhan AKYENER (Balıkesir), ODTÜ, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü mezunu olan Oğuzhan AKYENER, 2006 yılı mezuniyetinden bu yana enerji ile alakalı bazı kurumlarda birçok yurt içi ve yurt dışı görevlerde bulunmuş ve yöneticilik yapmıştır. Bunların yanı sıra, Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya, İran, Irak, Ortadoğu, Asya ve Kafkas enerji politikaları üzerine uluslararası arenada ses getiren çalışmalara imza atmıştır. Farklı konularda yazmış olduğu 3 adet kitabı bulunan Akyener, halen Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) başkanlık görevini sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

1 Comment

  1. […] TESPAM bünyesinde hazırlanan Rusya’sız Gaz Denklemi 2050 Raporu bunu göstermektedir. https://www.tespam.org/rusya-krizinden-sonra-turkiye-gaz-denklemi-etkilesimli-enerji-politikalari/ Türkiye’nin bu noktada yapmaya çalıştığı yeni satış anlaşmaları, nükleer santraller, […]

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: