Haçlı-k Oyunları: Enerji Koridoru Kıbrıs Raporu
Ocak 23, 2017
Akdeniz’de Hedefi 12’den Vurmak
Mayıs 3, 2017

 

*Dr. Selçuk ÖZGEN

*Ferda BAYRAK

*Araştırma Merkezleri Koordinatörü

sozgen@tespam.org

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre kömürün enerji üretimindeki rolü uzun dönemde de değişmeyecektir. Hatta değişmek bir yana dursun, kömürün payının enerji arenasının merkezi durumundaki Güneydoğu Asya ülkelerinde %32’lerden %50’lere çıkması beklenmektedir. Dünyada şehirleşme ve sanayileşme arttıkça ekonomik ve demografik değişimlere bağlı olarak inşaat ve enerji sektörlerinde yüksek enerji gerektiren çelik, çimento, cam ve alüminyum gibi materyallerin üretiminde artışa gidilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu üretim senaryosu içinde kömür en büyük çıktıya sahiptir. Örneğin, 1 ton ham çelik üretimi için 770 kg kömür gereklidir.

Makalenin PDF versiyonu için tıklayınız

Bir cevap yazın